Förebyggande åtgärder nyckeln till minskad hemlöshet i Örebro

Enligt Socialstyrelsen fanns det 217 hemlösa personer i Örebro kommun under 2017. I Örebro län uppgick motsvarande siffra till 595 personer. Vi närmar oss nu slutet av 2019 och mycket talar tyvärr för att denna siffra inte har minskat, utan snarare ökat. Vänsterpartiet kämpar ständigt för att hjälpa samhällets utsatta, våra hemlösa är en grupp som utan tvivel befinner sig i en ständig akut utsatthet.

Huvudfokus i hemlöshetsfrågan måste ligga på förebyggande arbete. När en människa väl har hamnat i hemlöshet så har samhället misslyckats. En viktig förutsättning för att lyckas i arbetet med att minska hemlösheten är att det finns tillgång till hyresrätter med rimliga hyror. Utan denna viktiga grundbult så kommer hemlösheten att fortsätta öka. Att det byggs bostäder i Örebro förnekar vi inte, problemet är bara det att det främst byggs bostäder för de rika. De flesta Örebroare har inte möjlighet att betala 10 000 kr eller mer i månadshyra. Vänsterpartiet värnar därför om allmännyttan och har länge argumenterat för att fler hyresrätter med rimlig hyra måste byggas.

Vi ser ett stort behov av förebyggande insatser och tror att många fall av hemlöshet helt skulle kunna undvikas om vi agerade i ett tidigt stadium. Genom att agera tidigt skulle drabbade människor kunna undvika både växande skulder och lidande – något som även kommunen och samhället i stort skulle vinna på i längden. Vi vill därför se ett fortsatt och utökat arbete med förebyggande projekt och viktiga åtgärder som Bostad Först och EKSAM. Orsakerna till hemlöshet kan vara många; psykisk ohälsa, missbruk och våld i hemmet kan vara bidragande faktorer till att människor blir hemlösa. Det finns även mindre uppenbara orsaker till hemlöshet, en av dessa kan vara högskolestudier. Vi har sett att studenter som blir antagna till Örebro universitet hinner påbörja sina studier innan de hinner ordna med ett boende. Rapporter vittnar om att studenter i vissa fall har varit utan bostad i sex månader efter att studierna har påbörjats, något som i sin tur kan leda till bland annat ökad stress, psykiska problem, kriminalitet och avbrutna studier.

Örebrobostäder bedriver idag ett viktigt arbete med socialt ansvar som innebär att de i viss mån kan vara flexibla vid exempelvis sen inbetalning av hyra. Det finns ett samarbete mellan ÖBO och bland annat Socialtjänsten för att fånga upp dessa personer, då det ofta finns en annan underliggande orsak till att hyran inte kan betalas i tid. Det öppnar för att individer ska våga ta emot hjälp eller åtminstone få en chans att motivera varför hyran ej är betald. Vi vill uppmana även privata hyresvärdar att ta till sig detta arbetssätt som skapar en viktig dialog och ett samarbete med hyresgästen.

Majoriteten av hemlösa är män, antalet kvinnor som är hemlösa ökar dock. Kvinnor som lever i en våldsam relation kan tvingas välja mellan hemlöshet eller att stanna kvar i den våldsamma relationen. I många fall finns det barn med i bilden och tyvärr så drabbas även de. Det innebär en dubbel utsatthet som vi inte kan tillåta i ett modernt välfärdssamhälle. I och med att barnkonventionen blir lag 1 januari så stärks även barnperspektivet. Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt till trygghet och en plats som hen kan kalla sitt hem. Att ett barn ska behöva gå till skolan på morgonen och inte veta vart hen ska sova på kvällen är för oss helt oacceptabelt, det är inget som ett barn ska behöva förhålla sig till i Sverige 2019.

Så idag, den 17 oktober i ett regnigt och kallt Örebro, så skänker jag en tanke till alla de som saknar en trygg plats och en varm säng att lägga sig i. Från klockan 11 idag kommer jag att befinna mig på Våghustorget för att uppmärksamma hemlöshetens dag. Tillsammans med andra viktiga aktörer och politiker kommer vi att fortsätta diskutera frågan. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för de utsatta. Vi kan inte lösa det själva, men jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra Örebro till en stad för alla – även våra hemlösa.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro

Vinternatt långt ifrån hemma

Ett vackert vitt täcke dekorerar de annars kala grenarna på träden och gör vintermörkret mindre påtagligt. Många Örebroare strosar runt på Hindersmässan en stund efter jobbet. Framåt kvällen varvar de ner tillsammans med familjen i sitt trygga, varma hem. För andra grupper i Örebro väntar inget hem, ingen trygghet och familjen är hundratals mil bort.

Termometern visar på sju minusgrader. På Vinternatt, akutboende för EU-migranter, är det för veckan fullbelagt. Ett trettiotal personer har sökt plats. Ingen vet egentligen hur många som inte har någonstans att ta vägen för natten. En av de som fått komma in i värmen berättar att han annars tillbringat natten i bilen med ömsom sömn, ömsom tomgångskörning.

Stämningen på Vinternatt är lugn och varm. Tacksamheten över att ha en plats för natten, slippa utsattheten och bara få vara människa för en stund är tydlig. En självklarhet för de flesta svenskar, en ynnest för romer från Bulgarien och Rumänien. De bär var och en på en tung historia till varför de tagit sig till Sverige. Varför deras barn är kvar i hemlandet, med sina mor- eller farföräldrar. Berättelserna skiljer sig åt, men alla har de en sak gemensamt; de har inte möjlighet att försörja sin familj i sina hemländer.

På boendet befinner sig för kvällen ungefär lika många rumäner som bulgarer. I deras hemländer väntar deras föräldrar på att bli avlösta, och barnen på att få återförenas med sina föräldrar. Men det kan dröja många månader mellan besöken. Vägen är lång och bensinen dyr. En av männen berättar uppgivet om hur hopplöst läget är och slår ut med armarna. Hans dotter har astma, medicinen är dyr och priset de får betala är att i månader i sträck uppehålla sig i Sverige och tigga. Trots de senaste dagarnas iskalla såväl dagar som nätter konstaterar han att det ändå är värt det. Han gör det för sin dotter, förklarar han. Ett annat par, som har med sig sin äldste son, berättar att de försöker få ihop till räkningen för behandlingen av sin dotter som har en tumör. En annan man försöker etablera sig i Sverige för att så småningom kunna få hit sin son som på grund av autism har det väldigt svårt i hemlandet.

På Vinternatt får de alla möjlighet att äta, duscha, tvätta. Prata med varandra, bemötas med värme och värdighet av de eldsjälar som engagerar sig i boendet. Att krypa ner i en säng och sova, i ro. Men, när morgonen kommer är det tillbaka till den kalla gatan som gäller. Där varma leenden och generösa gester är betydligt mer sällsynta. Där fördomar och förakt växer sig allt starkare.

_____

(V)i vill satsa långsiktigt

Vinternatt som drivs av Örebro Stadsmission är en nödvändig satsning för att ge EU-migranter i fattigdom och hemlöshet i Örebro en chans att klara sig.
– Men för att hjälpa de här människorna på riktigt skulle vi behöva utveckla verksamheten, säger Mirjam Vigelsbo, verksamhetsansvarig på Vinternatt.

Det är andra säsongen som Mirjam ansvarar för Vinternatt. Förra året höll de till i andra lokaler, och mycket tid och resurser har gått åt att lösa lokalfrågan.
– Det är inte lätt att hitta en lämplig lokal som vi har ekonomi för, konstaterar Mirjam.

Efter diskussioner i fjol slöts ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Örebro kommun där verksamheten får ekonomisk stöttning. Utöver det är verksamheten helt beroende av sponsring från företag samt gåvor och volontärarbete från privatpersoner.

Mirjam ser flera möjligheter till utveckling. Hon skulle dels vilja utveckla kontakterna med hjälporganisationer i hemländerna, dels hjälpa de som har förutsättningar att etablera sig på längre sikt i Sverige med de bitarna.
– Vi skulle egentligen behöva ha lokaler och verksamhet året runt för att kunna hjälpa de här människorna, på riktigt, konstaterar hon.

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen lyft den svåra situation EU-migranterna befinner sig i.
– Jag är full av beundran för alla Örebroare som engagerar sig i den här frågan och Stadsmissionen gör en fantastisk insats. Samtidigt är det faktiskt kommunens ansvar. Vi kommer fortsätta trycka på ledningen för att se till att den här viktiga verksamheten får de resurser de behöver för att kunna arbeta långsiktigt för de utsatta människor som befinner sig här, säger kommunalråd Martha Wicklund, och fortsätter:
– I den här verksamheten finns kunskapen, kontakten och förtroendet. Det är inte mer än rätt att vi från politiken åtminstone bidrar med de ekonomiska resurserna.

Den som är intresserad av att ställa upp som volontär för Vinternatt kan ringa 019-31 31 04 eller mejla [email protected]

Jämställdheten måste bli bättre!

Idag ser vi hur klyftorna ökar och barnfattigdomen fortfarande är ett stort problem. Bara under första halvan av 2017 så vräktes sju barn från sina hem i Örebro kommun. Vi i Vänsterpartiet ser dessa orättvisor och vi jobbar hårt för att alla ska få det bättre. Vi ser vikten av att värna de människor som har det svårast. Vi ser problem inom äldreomsorgen där vi har andra lösningar än den styrande minoriteten men vi ser även att hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän därför att hon fortfarande inte får plats på Kvinnohuset. På grund av den bostadsbrist som råder så finns det kvinnor som skulle kunna flytta till egna boenden och på så sätt öppna upp livsviktiga platser på Kvinnohuset. Vi anser att satsningarna på kvinnohuset är livsviktiga.

…hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän…

Vi vill också satsa på Centrum mot våld eftersom vi ser vilket lidande som Mäns våld mot kvinnor för med sig. Här har CMV kompetensen att inte bara stötta kvinnorna utan även kunna gå in och hjälpa barnen. De blir ofta utsatta dubbelt upp eftersom de inte bara har sina traumatiska upplevelser, dessutom så orkar kvinnorna ofta inte att vara förälder och pappan har kanske aldrig funnits där. Vi vill därför att CMV ska finnas tillgängliga dygnet runt på telefon, för när stunden kommer då en kvinna går så behöver vi finnas där och fånga upp henne direkt, inte bara under kontorstid. Vi lever i ett samhälle där människor som lever i samkönade relationer inte har samma rättigheter. Om t ex en utsatt man behöver en fristad så finns det ingenstans att vända sig i kommunen. Det tycker vi är fel! Vi vill se ett stödboende för våldsutsatta män också.

Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.

Arbetet som tjejjouren gör är oerhört viktigt. På senaste tiden så har just kvinnors utsatthet lyfts fram genom bl a den folkrörelse som dragit igång genom olika sociala medier så som #Me too så ser vi ännu mer hur stöttningen av våra unga kvinnor är en del i det samhälle som är framtiden. Tjejjouren arbetar aktivt med att svara på frågor, ger möjligheten att tala om svåra saker som har hänt men även chansen till gemenskap. Det tycker vi att vi ska satsa på. Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.

Hemlöshetens dag

I dag är det Hemlöshetens dag och jag var en av flera politiker som talade om det på scenen på Våghustorget. Vi stod där på torget och var rörande överrens om att det är ett viktigt problem som vi har att jobba med. Vi höll alla med om att det råder en bostadsbrist i Sverige och att vi behöver jobba hårdare för att ta itu med problemet. Men min fråga blir då genast; Om vi nu är så rörande överrens, varför fortsätter hemlösheten att vara ett problem? Borde vi då inte löst detta problem för länge sen?

Vad är det då vi ser för problem..? Jag ser flera:

– Vi har just nu ett stort underskott av lägenheter som folk har råd att bo i, med rimliga hyror.

Ja, det byggs ganska många bostäder i vår kommun men problemet är ju att inte alla har råd att bo där. När du är ung och ska flytta hemifrån så har du inte råd att lägga 10 000 kr/mån för en lägenhet. Det måste finnas alternativ!

– Vi har alltför få lägenheter vigda åt permanenta projekt som ”Bostad först” men även för att slussa ut våldsutsatta kvinnor från Kvinnohuset.

Detta skapar dels en flaskhals där kvinnor som är i akut behov av omedelbart skydd från en våldsam partner inte kan ta sig därifrån vilket ofta även påverkar barn som lever under dessa förhållanden. ”Bostad först” har visats sig vara ett väldigt lyckat sätt för människor som hamnat utanför bostadsmarknaden att få in en fot igen och med detta även ha helt andra möjligheter att bl a ta sig ur missbruk.

– Uppsökande verksamhet saknas.

I Vänsterpartiet ser vi vikten av att komma in tidigt, innan den psykiska ohälsan skapar sådana stora problem så att det är svårt att komma tillbaka igen. Vi vill se ett helt annat samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården, civila samhället, kommunen och bostadsbolag. Vikten av att föreningar som EKSAM som jobbar förebyggande, som stöttar upp människor som hamnat i ekonomiska besvär innan det orsakar utsatthet.

– Vård- och omsorgsboende med hög tröskel behövs. 

Vi kan bara inte ha det så som vi har det idag där det fortfarande finns äldre människor med missbruk som inte får plats någonstans. Det kan inte vara så att deras enda alternativ är att få tillfälligt tak över huvudet på ett härbärge. Är det så en äldre människa ska tillbringa sina sista år…? Vi har en förstudie där Verdandi har sett över möjligheterna till att öppna ett boende. Nu är det dags för verkstad tycker jag!

Barnfamiljer blir fortfarande vräkta.

Det kan inte vara så att vi godkänner att ett enda barn blir vräkt. Kommunen har samarbetsformer idag tillsammans med ÖBO och EKSAM men här är inte de privata hyresvärdarna med. Kommunen har en skyldighet att även bjuda in de privata hyresvärdarna för att få ett heltäckande arbete med frågan. Dessa vräkningar går ofta att förebygga, det gäller bara att skapa förutsättningarna.

I Vänsterpartiet anser vi att det är en mänsklig rättighet att ha en bostad, inte bara tak över huvudet. Vi anser att vi som kommun har en skyldighet att ta hand om de människor som bor här och att se till att alla har ett värdigt liv. Det är en av anledningarna till att jag blev aktiv inom politiken och det är något som jag outtröttligt kommer att fortsätta slåss för!