Satsa på välfärden för att få bukt med gängkriminalitet

När jag sitter vid köksbordet och talar med mitt äldsta barn så inser jag hur svårt det kan vara att vara förälder idag. Jag är lyckligt lottad som är förskonad från saker som låg inkomst, språksvårigheter eller brist på utbildning. Trots detta så märker jag av hur svårt det är att vara förälder idag.

Den senaste tiden har debatten om gängkriminalitet dominerat medierna. Bland samtliga partier sker en kapplöpning om vem som kan föreslå de hårdaste tagen och de strängaste straffen. Biståndspengar ska användas för att öppna fängelser i andra länder, människor ska utvisas trots att det inte finns någon fällande dom och personer, som inte är misstänkta för något brott, ska i högre grad övervakas och avlyssnas. En aspekt som helt gått förlorad när det skriks efter hårdare tag är att de kriminella som vi pratar om är någons barn. Det finns, i bästa fall, föräldrar till dessa barn med i bilden. Föräldrar som haft drömmar och förhoppningar om att deras barn ska få ett bra liv.

Jag inser att jag är priviligierad som har tid, hälsa och ork att vara förälder. Jag har tid att sitta ner och tala med mitt barn. Hon är 11 år och jag förundras över hur många kloka tankar hon har, hur många funderingar hon lyfter med mig. Jag sitter inte på alla svar, men jag finns här. Det är långt ifrån alla barn som kommer hem till en förälder med den möjligheten. Finns det utrymme kvar för att se barnet mellan matlagning, städning, fotbollsträning och övertid på jobbet?

Många föräldrar är i behov av hjälp, stöttning och kanske även ett samhälle som har möjlighet att axla ett föräldraansvar då det brister. Det är lätt att säga att allt är föräldrars eller vårdnadshavares ansvar, att de måste klara det själva. Men verkligheten är den att alla inte klarar av det. I dessa fall behöver samhället finnas där som en trygg famn som fångar upp och guidar barnet i rätt riktning, som stoppar barnet från att svänga in på den farliga väg som leder till otrygghet, uppgivenhet och kriminalitet.

Visst vore det fantastiskt om alla föräldrar hade en inbyggd förmåga att vara trygga och stabila. Visst vore det fantastiskt om alla barn växte upp med samma förutsättningar. Återigen, så ser inte verkligheten ut. Som vänsterpartist jobbar jag för att alla ska ha samma förutsättningar att skapa ett tryggt och stabilt liv. Som vänsterpartist strävar jag efter ett samhälle som ger en ljus framtid till alla invånare, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. När samhället misslyckas med att fånga upp barnen på glid riskerar de att växa upp med en kriminell bana som det enda rimliga alternativet, just för att det saknas andra alternativ. På samma sätt som det skriks om hårdare tag mot kriminella borde det även skrikas om hårdare tag mot det som styr unga mot kriminalitet – klassamhället, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, rasism, språkbarriärer och mycket annat.

Vi behöver lära oss av detta. Vi behöver lägga mer resurser på förskola, skola, elevhälsa, och barn- och ungdomspsykiatri. Vi behöver kort sagt lägga mer resurser på välfärden om vi vill förebygga kriminalitet. Det är både huvudlöst och otäckt att regeringen istället väljer att genomföra ytterligare en skattesänkning som bara kommer gynna de allra rikaste. Miljarder spenderas på att sänka skatter samtidigt som varenda krona skulle göra större nytta i välfärden.

Vi behöver lägga fokus på att fånga upp barnen – inte skrika oss hesa när det redan är för sent. Vi måste satsa på ett samhälle som skapar trygga barn och vi behöver göra det nu!