Jämställdheten måste bli bättre!

Idag ser vi hur klyftorna ökar och barnfattigdomen fortfarande är ett stort problem. Bara under första halvan av 2017 så vräktes sju barn från sina hem i Örebro kommun. Vi i Vänsterpartiet ser dessa orättvisor och vi jobbar hårt för att alla ska få det bättre. Vi ser vikten av att värna de människor som har det svårast. Vi ser problem inom äldreomsorgen där vi har andra lösningar än den styrande minoriteten men vi ser även att hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän därför att hon fortfarande inte får plats på Kvinnohuset. På grund av den bostadsbrist som råder så finns det kvinnor som skulle kunna flytta till egna boenden och på så sätt öppna upp livsviktiga platser på Kvinnohuset. Vi anser att satsningarna på kvinnohuset är livsviktiga.

…hemlösheten är ett växande problem, inte bara gällande de människor som i slutet av dagen tvingas sova på gatan utan även den misshandlade kvinnan som natt efter natt tvingas sova på soffan hos en vän…

Vi vill också satsa på Centrum mot våld eftersom vi ser vilket lidande som Mäns våld mot kvinnor för med sig. Här har CMV kompetensen att inte bara stötta kvinnorna utan även kunna gå in och hjälpa barnen. De blir ofta utsatta dubbelt upp eftersom de inte bara har sina traumatiska upplevelser, dessutom så orkar kvinnorna ofta inte att vara förälder och pappan har kanske aldrig funnits där. Vi vill därför att CMV ska finnas tillgängliga dygnet runt på telefon, för när stunden kommer då en kvinna går så behöver vi finnas där och fånga upp henne direkt, inte bara under kontorstid. Vi lever i ett samhälle där människor som lever i samkönade relationer inte har samma rättigheter. Om t ex en utsatt man behöver en fristad så finns det ingenstans att vända sig i kommunen. Det tycker vi är fel! Vi vill se ett stödboende för våldsutsatta män också.

Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.

Arbetet som tjejjouren gör är oerhört viktigt. På senaste tiden så har just kvinnors utsatthet lyfts fram genom bl a den folkrörelse som dragit igång genom olika sociala medier så som #Me too så ser vi ännu mer hur stöttningen av våra unga kvinnor är en del i det samhälle som är framtiden. Tjejjouren arbetar aktivt med att svara på frågor, ger möjligheten att tala om svåra saker som har hänt men även chansen till gemenskap. Det tycker vi att vi ska satsa på. Ingen kvinna ska behöva säga ”me too”, det måste ändå vara vårt mål.