Lektortstjänster får vänta i Örebro!

Idag föreslog jag gymnasienämnden att inrätta lektorstjänster vid gymnasieskolorna i Örebro.

Det var ”intressant” men inte mer än så enligt de styrande från S, KD och C som avslog Liberalernas förslag. Man inväntar en utredning och utvärdering av den enda lektorstjänst som finns idag.

En lektor, en tjänst (1) som ska utvärderas! Det låter i mina öron mer som ett svepskäl för att slippa säga ja till förslaget. Jag kommer följa detta framöver och återkomma med fler initiativ för jag tror verkligen lektorer har flera goda effekter.

Nedan delar jag ett inlägg jag skrev tidigare om detta men som inte är publicerat här. Läs gärna!

Med vänlig hälsning /MO


Den sedan länge S-märkta gymnasieskolan i Örebro behöver förbättras. Trots stora sparbeting måste vi hitta verksamma åtgärder för att fler ungdomar ska lyckas. Inga studerande ska behöva lämna gymnasiet utan fullgjord studieplan och helst med avlagd gymnasieexamen. Men det räcker inte att sikta mot detta, utan målet måste också vara att öka spetskompetenser och stimulera fler att nå längre.

En sådan åtgärd är att införa lektorstjänster. Sådana tjänster ingår i det paket Alliansregeringen tog fram under Liberalernas ledning och det finns statliga medel att ansöka om.

Jag läser i skolverkets kvalitativa studie ”Gymnasieskolans högskoleförberedelse” att elever från gymnasieskolan saknar förkunskaper och förmågor som högskolor och universitet förväntar sig att nybörjarstudenterna ska ha.

På samma sätt upplever många lärare inom gymnasieskolorna i Örebro att eleverna från grundskolan har för låga kunskaper. Båda dessa konstateranden är ett misslyckande, såväl för individen som för den S-ledda skolan i Örebro.

Avsaknad av kunskap från förstaårseleverna vid universitetet om hur man skriver avgränsade rapporter är uppenbar och lärarna på högskola/universitet frågar sig om studenterna verkligen fått visa på dessa förmågor i gymnasiearbetet. Förkunskaperna i matematik är bristfälliga och många elever upptäcker för sent att de borde ägnat mer tid åt matematiken under gymnasietiden, enligt skolverkets rapport.

För att råda bot på detta menar jag att vi måste höja vår ambitionsnivå. Flera åtgärder behövs där ett är att varje gymnasieskola ska ha minst en lektor anställd.

Bäst vore om lektorstjänsten är delad mellan universitetet och gymnasieskolan. På så sätt får vi kompetens på gymnasieskolorna som har en fot i båda världarna och som fungerar som en naturlig länk däremellan.

Skolverket menar att lektorer kan, i samråd med universitet, handleda gymnasieeleverna på ett mer relevant sätt och på en nivå som ger eleverna de bästa förutsättningar att senare klara de högre studierna. Dessutom skulle möjlighet till laborationer eller annan högkvalitativ verksamhet på universitetet kunna bli tillgänglig redan för gymnasielever. Några elever kanske till och med kan påbörja vissa universitetsstudier redan under sin gymnasietid.

Den standardhöjning införande av lektorer ger är också av marknadsföringsmässig betydelse. Det märker inte minst de på Tullängsgymnasiet när de som enda kommunala gymnasieskola med en lektorstjänst träffar grundskolelever som ska söka till gymnasiet.

Jag tycker nu det finns goda förutsättningar att  inrätta nya lektorstjänster. Våra Alliansvänner finns i styret och vi kan tillsammans med dem se till att frågan kommer på bordet och genomdrivs.

Jag hjälper dem gärna lite på traven och lägger på nästa nämndmöte (fredag 12 april) fram ett ledamotsinitiativ i gymnasienämnden om detta.

Ett förslag som, om KD och C vill, har majoritet då M och vi i L säger ja till det, liksom förhoppningsvis fler partier i gymnasienämnden. (Skrevs innan nämndmötet 12/4 där de sa nej.)

Det måste skapas fler vägar för både lärare och elever vid våra gymnasieskolor.

För en del av de lärare som vill gå vidare och ytterligare vässa sig själv och sin undervisning är lektorstjänster mycket lockande och passande. Och de elever som har förutsättningar att lära sig i ett snabbare tempo skulle älska att få göra detta.

Vi behöver varje spjutspets vi kan få fram för att möta framtidens utmaningar. Låt oss se till att gymnasietiden blir ett utmärkt tillfälle att vässa dem!

Mats-Olof Liljegren
Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Gymnasienämnden

Publicerat av

Mats-Olof Liljegren

Mats-Olof Liljegren

Delar min arbetstid mellan Liberalerna, pressekreterare och Betelkyrkans musikskola, rektor. Du når mig enklast via e-post: [email protected]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *