Fokuserat av Oscar Zia

Oscar Zia samt dansarna står på rad bakom varsin skärm och dansar. Oscar sjunger förstås och det med bra röst. När skärmarna hissas upp kliver de fram. Det blir mycket hopp, tuffa danssteg samt det där så kallade ”skamgreppet”. Oscar ger även hälften av dansarna en slags high five fast på lägre nivå. Skärmarna återkommer för en stund lite senare under framträdandet för att sedan försvinna vid tonartshöjningen. Frånsett att Oscar tycktes få mindre problem under sången är det en bra låt som Oscar för fram på ett snyggt sätt. Han är bestämd och fokuserad.

Den svårighet de har som är allra tydligast är att synkronisera bilderna på Zia som projiceras på skärmarna med dansarnas/hans rörelser.

Publicerat av

Diana Wikström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *