Inlevelse i Nanos sång

nano_zpsqbsdghfp
Nano intar första position bakom ett stativ mitt på scenen. Kören bestående av Doreen Ndagire, Erika Greene, Marvin Asante, Emelie Gunnarsson och Therése Hecksher får inta ”gospelkörsuppställning” i en trappa till vänster om honom medan den enda dansaren Bianca Traum får stå på hans andra sida och flyttar sig inte därifrån förrän han rör sig närmare publiken. Då ställer hon sig på hans första position.

dansare_zpslchkh2ov
Dansaren Bianca Traum
kr_zpsjm7rozqf
”gospelkören” som även klappar mot slutet

Det är väldigt mörkt inledningsvis. Det enda man ser är i stort sett hans ögon, men det blir ljusare…

Nano förstärker sin sång och det han sjunger med enkla rörelser, inlevelse finns där. Man tror på det han sjunger. Betyget efter första genomlyssningen är att han är bättre och mer säker än väntat. Har han några nerver så visar han det inte utåt.

Publicerat av

Diana Wikström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *