Tillväxtresan del 4 – Strategifasen (Vad)

Arbetet med att driva tillväxtresor genomgår vanligtvis genom tre faser. I denna veckas blogg presenteras den första – Strategifasen.

Strategifasen är den fas där ledningen med koppling mot styrelse och ägare fastställer Vad som ska göras och vilken väg som ska utgöra resan framåt mot  framgång. Och som i grunden är en fast ram som endast kan ändras på högsta ledningsnivå.

För att kunna fastställda vad tillväxtresan ska baseras på krävs ett tydligt Vad. Och för att styra mot ett aktivt och effektivt genomförande är det avgörande att analysera, kartlägga, välja strategi och resursstyra med precision.

Det handlar om att baserat på ett tydligt ägaredirektiv bygga strategier baserade på rätt fakta och förståelse. Och att på så sätt ha en trovärdig och väl motiverad väg framåt. Som är tydlig för såväl ledning som operativ personal.

Många små och medelstora företag ger sig ut på tillväxtresor baserat på idéer och motivation snarare än ett bra ägaredirektiv. Och det fungerar i stort sett aldrig.

Ledningen behöver ha en tydlig bild av bakgrund målbild. Och för att basera beslut på rätt faktorer är det avgörande att analysera och förståde interna och externa faktorer som kommer att påverka.

Sedan, innan det är dags att slå fast vägen fram genom strategival behöver alla företag kartlägga verkligheten. Sedan kan företaget börja rita kartan. Och fatta beslut om vilka strategier som ska bära framåt, och hur resurserna ska fördelas för att ska rätt förutsättningar från framgång.

Fem steg som grundar strategifasen är:

  • Ägaredirektivet
  • Affärsanalyser
  • Kartläggningar
  • Strategival
  • Resursstyrning

Tillväxtresan del 3 – Arbetssätt för tillväxt

Välkommen till bloggserien Tillväxtresan. Med nya inspel varje vecka. Med fokus på att hjälpa företag och individer att göra mera och bättre affärer.

Varje vecka repriseras även en läsarfavorit. Denna vecka är det bloggen om Arbetssätt för tillväxt – en viktig grund för framgång.

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver arbetssättet mötas i det som ofta ses som varandras motsatser. Strukturerat och metodiskt på ena sidan. Dynamiskt och flexibelt på den andra. Med olika delar i olika faser och moment.

Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt. Vågorna av utmaningar sköljer, och kommer att fortsätta att skölja in över företag och medarbetare. I detta går det inte att stå still.

Man måste fokusera och gå framåt hela tiden. Hantera och fatta beslut. Annars sjunker man ned i dyningarna och tappar navigeringen.

Metodiskt arbetssätt säkrar genomförandekraft

På första nivån handlar det om att man som företag behöver arbeta metodiskt och och inkluderande med de olika faserna i affärsutvecklingen. Strukturerat, och inte hoppa över någon fas eller del och säkerställa att man har alla funktioner och individer som berörs av aktuella moment med på tåget.

På andra sidan finns otydlighet och målförvirring vilket är två tillstånd som äter strategier till frukost. Med rätt process och ledning kan detta undvikas och istället skapas starka krafter när alla går åt samma håll.

Dynamiskt arbetssätt balanserar förändringar

I nästa steg handlar det om att inte låsa fast sig vid de drivande delar som finns i faserna Operativ strategi och Operativ. Marknad och konkurrenter rör sig ständigt och förutsättningarna ändras från tid till annan. Här gäller det att skruva löpande i kunderbjudanden, affärsmodeller och styrning etc

Står företaget orörligt på grund av trögt beslutsfattande eller intern kultur som inte accepterar förändringar riskerar man att bli frånkörda. Ett processinriktat transparent arbetssätt med ständiga förbättrinar är nyckeln.

 

Tillväxtresan del 3 – Arbetssätt för tillväxt

Tillväxtresan behöver gå genom flera bärande faser och steg för att bli fokuserad och framgångsrik. Dessa presenteras i denna bloggserie (först ut, strategifasen, nästa vecka) – men innan dess ska vi resonera kring viktiga arbetssätt.

Hur vi kan, och måste, arbeta både metodiskt och flexibelt. För att få organisationen med oss, rätt fokus och samtidigt vara dynamiska för att ha en chans att balansera de ständiga förändringar och utmaningar som sköljer in.

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver arbetssättet mötas i det som ofta ses som varandras motsatser. Strukturerat och metodiskt på ena sidan. Dynamiskt och flexibelt på den andra. Med olika delar i olika faser och moment.

Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt. Vågorna av utmaningar sköljer, och kommer att fortsätta att skölja in över företag och medarbetare. I detta går det inte att stå still. Man måste fokusera och gå framåt. Hantera och fatta beslut. Annars sjunker man ned i dyningarna och tappar navigeringen.

Metodiskt arbetssätt säkrar genomförandekraft

På första nivån handlar det om att man som företag behöver arbeta metodiskt och och inkluderande med de olika faserna i affärsutvecklingen. Strukturerat, och inte hoppa över någon fas eller del och säkerställa att man har alla funktioner och individer som berörs av aktuella moment med på tåget.

På andra sidan finns otydlighet och målförvirring vilket är två tillstånd som äter strategier till frukost. Med rätt process och ledning kan detta undvikas och istället skapas starka krafter när alla går åt samma håll.

Dynamiskt arbetssätt balanserar förändringar

I nästa steg handlar det om att inte låsa fast sig vid de drivande delar som finns i faserna Operativ strategi och Operativ. Marknad och konkurrenter rör sig ständigt och förutsättningarna ändras från tid till annan. Här gäller det att skruva löpande i kunderbjudanden, affärsmodeller och styrning etc

Står företaget orörligt på grund av trögt beslutsfattande eller intern kultur som inte accepterar förändringar riskerar man att bli frånkörda. Ett processinriktat transparent arbetssätt med ständiga förbättrinar är nyckeln.

Nästa vecka börjar vi fokusering på de olika faser som bär tillväxtresan.

# Tillväxtresan 4 – Strategifasen, fem steg framåt

Tillväxtresan del 2 – Att navigera i din bransch

Dags att kliva in i en ny vecka. Och för många är det huvudet rakt in i tumlaren (efter en skön semester) som gäller.

I Tillväxtresan del 2 är det bransch och angreppssätt som är i fokus. Nästa vecka börjar vi gå djupare i faser och metoder.

Jag vet inte vilken bransch just du befinner dig i men vi ser flera företag än någonsin som simmar i ”röda havet” med svag lönsamhet och tuff konkurrens. En syrefattig och blodig verklighet där skuggorna från hajjarna (konkurrenterna) är ständigt närvarande och bara väntar på felbeslut och skadade relationer.

Att välja fel strategi är som att ta fel avfart på en större trafikled i en av världens huvudstäder. Man hamnar fel och förlorar kontrollen.

I din bransch precis som i många andra finns det inte utrymme för felkörningar. Upp med blicken. Koll på vägen. Tydligare navigering.

Det händer så otroligt mycket från vecka till vecka och månad till månad att det går aldrig att släppa fokus. Och samtidigt går det inte heller att hålla på att ändra alla planer hela tiden. Det gäller att ha ett arbetssätt som hanterar dessa snabba rörelser.

Ett av mina egna tydligaste exempel är från när jag hade ett uppdrag i ganska stort svenskt bolag och vi i säljledningen skiljdes åt på fredagen med strategin klar för kommande period. Och veckan efter klev största  konkurrenten ut med ett klart vassare erbjudande än vårt! Vi hann inte ens sätta oss i båten innan nästa våg sköljde över oss. Och en vecka senare satt vi i samma rum igen. 

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver affärsutvecklingen därför mötas i det som ofta ses som varandras motsats. Strukturerad och Dynamisk affärsutveckling. Strukturerad och metodisk på ena sidan. Dynamisk och flexibel på den andra.

Det är en balansgång och det handlar om olika arbetssätt i olika faser. Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt.

Många företag blir tyvärr för statiska och låsta i sitt arbete. Och man klarar inte av att möta vardagens snabba vågor av förändringar.

Bloggserien Tillväxtresan tar upp går in på djupet i båda perspektiven. Det strukturerade och det dynamiska. Och du får steg för steg kunskap om tre faser och femton steg som bär resan framåt.

Nästa vecka startar vi på allvar. Då fördjupar vi oss i den del som är Strukturerad och metodisk. Du får konkreta tips kring metoder mm.

# Tillväxtresan 3 – Om strukturerad metodisk affärsutveckling

 

Tillväxtresan del 1 – Det börjar här

Äntligen! Många har frågat och nu är det äntligen dags att köra igång med bloggen igen!

Att blogga och ha dialog med läsare och företagare ute i verkligheten genom denna kanal är ju bland det roligaste som finns. Det blir på riktigt, och det handlar om allas vardag och verklighet.

Under hela hösten och vintern kommer du varje vecka att få nya inspel på temat Tillväxtresan. Under 30 veckor kommer du att få ta del av faser och steg, insikter och metoder, för effektiv tillväxt.

Det börjar med en insikt. En inledning om att världen förändras i ett rasande tempo och att ditt företag behöver hitta rätt i vågorna av utmaningar och möjligheter.

Det är inte som förrut. Det som är nytt är det allt brutalare utvecklingstempo som råder i alla branscher sedan flera årtionden tillbaka. Globalisering, automatisering och digitalisering är bara tre av det supertrender som sköljt över näringslivet i hela världen. Och till det nya generationerna av personal som ska in på arbetsmarknaden. Som har en helt annan uppfattning om väldigt mycket som varit självklart tidigare.

Allt detta har medfört särskilt ett när det kommer till intäktssidan. En helt annan press på att  strategier blir rätt och att organisationen levererar. I allt detta behövs det verktyg för att göra tillväxtresor. Det är med med basen i det som detta häfte tagits fram.

Du får ta del av faser och steg som bär tillväxtresan framåt. Motiveringar och frågeställningar för arbetet. Blandat med enklare metodtips och nyckelbergrepp. Fokus för tillväxtresan ligger på vad som ska utföras, hur det behöver fungera och vem som ska utföra.

Förut fanns chansen att leva på sin affärsidé eller sina innovationer relativt länge. Eller för den delen sitt resultat betydligt längre. Och det var inte hela världen om ett företag körde i diket med en eller två strategiska satsningar. Nu går inte det. Man får inte många chanser.

Detta ställer nya krav. Bättre, tydligare och effektivare är ett måste. Oberoende om man gör tillväxtresor hela bolag eller för enskilda geografier eller områden för produkter och tjänster är det nya spelregler. Och sättet att bemöta detta är att jobba mera strukturerat och dynamiskt med sin affärsutveckling.

Detta är vad denna blogg kommer att bjuda på under hösten och vintern. Kunskap om vad, hur och vem när det gäller arbetssätt för effektiva tillväxtresor.

Följ bloggen. Nästa inlägg kommer måndag 14/8.

Jonas