Tillväxtresan del 4 – Strategifasen (Vad)

Arbetet med att driva tillväxtresor genomgår vanligtvis genom tre faser. I denna veckas blogg presenteras den första – Strategifasen.

Strategifasen är den fas där ledningen med koppling mot styrelse och ägare fastställer Vad som ska göras och vilken väg som ska utgöra resan framåt mot  framgång. Och som i grunden är en fast ram som endast kan ändras på högsta ledningsnivå.

För att kunna fastställda vad tillväxtresan ska baseras på krävs ett tydligt Vad. Och för att styra mot ett aktivt och effektivt genomförande är det avgörande att analysera, kartlägga, välja strategi och resursstyra med precision.

Det handlar om att baserat på ett tydligt ägaredirektiv bygga strategier baserade på rätt fakta och förståelse. Och att på så sätt ha en trovärdig och väl motiverad väg framåt. Som är tydlig för såväl ledning som operativ personal.

Många små och medelstora företag ger sig ut på tillväxtresor baserat på idéer och motivation snarare än ett bra ägaredirektiv. Och det fungerar i stort sett aldrig.

Ledningen behöver ha en tydlig bild av bakgrund målbild. Och för att basera beslut på rätt faktorer är det avgörande att analysera och förståde interna och externa faktorer som kommer att påverka.

Sedan, innan det är dags att slå fast vägen fram genom strategival behöver alla företag kartlägga verkligheten. Sedan kan företaget börja rita kartan. Och fatta beslut om vilka strategier som ska bära framåt, och hur resurserna ska fördelas för att ska rätt förutsättningar från framgång.

Fem steg som grundar strategifasen är:

  • Ägaredirektivet
  • Affärsanalyser
  • Kartläggningar
  • Strategival
  • Resursstyrning

Publicerat av

Jonas Ulander

Jonas Ulander

Jonas Ulander har arbetat med relationer och affärer i 25 år. Som anställd och egen företagare. Idag i rollen som uppskattad och drivande företagsutvecklare på intäktssidan. Med en bas som Certifierad Affärsarkitekt och Processledare inom marknad och försäljning, och med erfarenhet från en mix av strategiska och operativa roller fokuserar Jonas på att hjälpa företag att göra Mera Affärer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *