Tillväxtresan del 5 – Operativ strategi (Hur)

Tillväxtresan är en bloggserie som går igenom de moment och arbetssätt som behövs för framgång.

Just nu är vi inne en del som beskriver de olika faserna. Efter det kommer du att kunna läsa om alla de steg och arbetsmetoder som formar arbetet.

I fasen ”Operativ strategi”, Hur, styrs arbetssätt och processer, kärnan i det operativa. Vilken alltid behöver vara en aktiv och dynamisk process. Där chef och medarbetarna i det operativa möts löpande för att hantera den ständiga rörelsen av utmaningar och möjligheter som finns i marknaden. Och på så vis säkerställer att företaget inte står utan följsamhet mot dessa förändringar.

Allt för många tillväxtresor har för svag styrning och genomförs med obalanser i bemmaningens motivation och med otydlighet i vad som ska erbjudas och hur. Risken för inkonsekvens och motivationsbrist är stor. Framgången kommer att avgöras av med vilken precision och konsekvens fokus finns i dessa avgörande områden.

De fem steg som bygger operativa strategifasen (hur) är:

– Rätt bemanning
– Rätt kunderbjudande
– Rätt positionering
– Rätt affärsmodeller
– Rätt aktivitetsstyrning

Som grund behöver organisationen bemannas med rätt funktioner och individer för de strategier ska genomföras. Rätt lag ska vara på banan. Annars blir det inga mål. Vidare är det avgörande att forma ett starkt totalerbjudande för att möta marknaden.

Kopplat till det är det grundläggande att besluta om med vilka styrkor man som företag ska positionera sig för nya affärer. Och med vilken affärsmodell som ska skära genom konkurrens och informationsöverflöd. Till det behöver, som en brygga till det rent operativa, övergripande strategimål, tas fram för att styra det praktiska arbetet med aktiviteter som ska leda mot målen i ägaredirektiv.

Allt för många tillväxtresor har för svag styrning och genomförs med obalanser i bemmaningens motivation och med otydlighet i vad som ska erbjudas och hur. Och när det är så blir summan av arbetet ofta dåligt fokus, inkonsekvens och kortsiktighet. Vilket förstås är totalt förödande för slutresultatet.

Nästa vecka går Tillväxtresan vidare med att vi tittar på den Operativa fasen. Där arbetet ut mot marknad och kund verkställs i det dagliga.

TIll dess vill jag önska dig en fortsatt framgångsrik vecka!

Jonas

 

 

Publicerat av

Jonas Ulander

Jonas Ulander

Jonas Ulander har arbetat med relationer och affärer i 25 år. Som anställd och egen företagare. Idag i rollen som uppskattad och drivande företagsutvecklare på intäktssidan. Med en bas som Certifierad Affärsarkitekt och Processledare inom marknad och försäljning, och med erfarenhet från en mix av strategiska och operativa roller fokuserar Jonas på att hjälpa företag att göra Mera Affärer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *