Tillväxtresan del 6 – Den operativa fasen (vem)

Tillväxtresan är en bloggserie som går igenom de moment och arbetssätt som behövs för att nå framgång. 

—–

Arbetet med att driva tillväxtresor genomgår vanligtvis genom tre faser. Idag får du lära om den tredje och sista fasen som är den Operativa. Med olika steg och aktiviteter som behövs internt och externt inom det rent operativa området (Vem) för att lyckas med arbetet.

—–

För att strategin ska bära operativt hela vägen ut mot marknaden kommer tydlighet kring Vem som ska uföra vad och hur att vara helt avgörande. Det handlar om att kravställa och samtidigt skapa motivation och fokusering.

Det finns områden som brukar skapa en god grund. Tydlighet i vem som ska göra vad. Med fastställda ramar och rollfördelningar. Med nyckeltal som förstärker och tydliggör. Och till det transparens och regelbunden feedback kring nuläge och prestation. Här handlar mycket om löpande dialog, och när det blir stökigt tydligt ledarskap.

—–

Fem steg som driver operativ fasen är:

– Styra och mäta
– Interna processer
– Säljledning
– Aktivitetsplaner
– Säljorganisation

—–

Viktiga nyckelfrågor för varje företag att ställa sig är t ex:

– Vad i nyckeltal och belöningssystem säkerställer att arbetet driver på de
övergripande målen?
– Vilka vardagliga rutiner finns för att säkerställa samspelet mellan
avdelningar och individer?
– Vad görs från närmsta chef för att säkerställa motivation hos säljande
personal?
– Vilka kanaler och aktiviteter används för att säkerställa rätt mix och
konsekvens i genomförandet?
– Hur är det säkerställt att teamet är rätt bemmannat och att alla bidrar på
ett effektivt sätt?

—–

Som vanligt har du möjlighet att ställa frågor direkt till mig. Du når mig alltid genom Tillväxtstudion på Facebook. En plattform i sociala medier för inspiration och kunskap.

—–

Nästa vecka går bloggen vidare med att borra ned i ett av de viktiga steg som ingår i fasen Strategi. Den del som sätter målen och pekar ut riktningen, ägaredirektiv. Utan mål – ingen karta och ingen väg att följa!

—–

Till dess vill jag önska dig en fortsatt framgångsrik vecka!