Den kvällen för 30 år sedan

Inte är det många gånger som tårarna har runnit på mig i vuxen ålder. Visst kan det bli känslosamt vid t.ex. en begravning eller när något riktigt roligt händer då ögonen har lätt för att fuktas, men riktiga tårar har det nog bara handlat om vid ett par tillfällen de senaste 30 åren. Den ena gången var när katten blev överkörd för ca 18 år sedan och jag gav mig ut på en lång joggingtur med tårarna rinnande mest hela vägen. Den andra gången var för nästan exakt 30 år sedan då Olof Palme mördades den 28 februari 1986. För min egen del var omständigheterna mycket märkliga denna kväll då jag helt ovetande befann mig mitt i centrum av upprinnelsen till en av vårt lands största politiska tragedier.

Vi var ett gäng arbetskompisar som hade bestämt oss för att träffas och gå ut och äta en bit och ”klämma några pilsner”. Vi hamnade på lokal i Gamla Stan, hade trevligt och beslöt så småningom att fortsätta till en pub i city. Ungefär inom samma tidsrymd som Olof och Lisbeth Palme lämnade Gamla Stans T-banestation för att gå på bio på Sveavägen startade vi vår resa med T-banan till Kungsgatan och puben på Apelbergsgatan. Nu befann vi oss nästan i samma kvarter där det ofattbara mordet senare skedde. Själva anade vi förstås ingenting av det som skulle utspela sig.

Vid denna tidpunkt bodde jag i Lidingö, och när jag så småningom skulle bege mig hem på kvällen visste jag fortfarande ingenting. Först när busschauffören höjde volymen på radion fick vi i bussen reda på att Sveriges statsminister hade blivit skjuten på Sveavägen. När ett gäng skräniga lidingögrabbar i 20–22-årsåldern fick höra detta hände det otroliga. ”Palme är skjuten, ett fyrfaldigt leve” skanderade grabbarna i bussen.

Jag har aldrig varit någon hängiven anhängare av Olof Palme, men han hade min största respekt som statsman och internationell politiker. Trots att jag insåg att grabbarna var påverkade av alkohol brast det för mig och jag började gråta för mig själv, i första hand för grabbarnas helt oförlåtliga uppträdande, men även för det nya ohyggliga som hade drabbat Sverige. Därför kommer jag aldrig att glömma den kvällen för 30 år sedan.

Undrar hur grabbarna har det idag vid 50 års ålder och när jag skall gråta nästa gång?

 

Morfar Gunnar

PS Jag har bloggat om detta för fem år sedan, men det känns ändå rätt med en repris.

Med satir som täckmantel

Jag har länge tänkt teckna ner några rader om begreppet satir som enligt mig har börjat missbrukas ”å det grövsta”. Både i press och på sociala medier. Idag läste jag på Facebook en ”debatt” i ämnet som fick mig att greppa tangentbordet.

Jag tycker att Wikipedia har en enkel och klar beskrivning av begreppet: Satir är en litterär uttrycksform, vars syfte är att förlöjliga eller håna någon eller något, ofta på ett ”elegant och träffande sätt”. Så långt är jag med, och jag kan själv någon gång njuta av en fin satir.

Men den satir som jag här talar om är det formligen explosionsartade missbruk av personangrepp, nedvärderande och hån som sprider sig, hela tiden under täckmanteln att det handlar om satir. Någon gång kan väl vara OK, men när jag på t.ex. Facebook märker att det sätts i system att ständigt, ständigt, förfölja och angripa samma personer, då handlar det om något helt annat än ”elegant” och träffande sätt”. Då handlar det om hat och kränkning i syfte att mer eller mindre bryta ned en person. Ingen tvekan om att det är detta det handlar om.

Det som förvärrar det hela är att det ofta är tillsynes välutbildade och initierade vuxna personer som ägnar sig åt detta ständigt återkommande satirmissbruk vilket i sig naturligtvis i längden förtar det eleganta syftet. Det hjälper inte att man lägger till en glad dekalgubbe, hatet lyser igenom.

Jag har också konstaterat att nästan undantagslöst triggar satiren i förlängningen igång en ”debatt” vars ordval jag inte ens skulle kunna tänka mig återge i skrift. Gillamarkeringarna haglar och i upphetsningen kan en tävlan om att knipa poäng med en ännu mer kränkande satir igångsättas. Satirteckningar är inte svårt att hitta på nätet det har vi sett.

En fråga man också kan ställa till de notoriska satirmissbrukarna är om man någonsin tänkt tanken på de signaler som ges till yngre generationer? Kan man till och med tänka sig att det skulle kunna inspirera till att använda de kränkande ord som man ser användas i samband med mobbning i mobiler och sociala medier? Jag är inte främmande för det, kan vuxna kan yngre generationer.

 

Morfar Gunnar

En hamnblogg för fem år sedan

Norrtälje Hamn

 

Så har vi då kommit till det skede då det är tänkt att exploateringen av Norrtälje Hamn skall ta sin början. Själv har jag aktivt följt detta ärende i knappa två år, men jag har genom olika dokument och mun-till-mun-metoden en ganska god inblick i vad som passerat revy i ”hamndebatten”. I syfte att arbeta fram ett genomarbetat underlag för kommunens viktigaste byggnadsprojekt i modern tid, har 100-tals och åter 100-tals timmar har lagts ner i tid, både av kommunens tjänstemän, politiska partier, medborgare och ideella föreningar, i synnerhet då Föreningen Mötesplats Norrtälje som i realiteten är en vidareutveckling av gruppen Mötesplats Norrtälje Hamn som drogs igång av bl.a. Bengt Norling, Johnny Rosén och Mats Wedberg.

Det tidigaste dokument jag tagit del av är en planförslagsidé av ett byggföretag från början av 1990-talet. Bland andra viktiga dokument vill jag nämna ”Dialog om hamnens framtid i ungdomens hus den 15-17 maj 2003” (den s.k. Charetten, Diarienr 03-695/214). Tyvärr följdes aldrig detta fina projekt upp utan blev en hyllvärmare. Andra intressanta dokument är ”Norrtälje Hamn, Program för detaljplanering” och ”Norrtälje Stad Utvecklingsplan 2004-03-29”. I valrörelsen 2010 framfördes ett klart ställningstagande från oppositionen om utformningen av hamnen, men även från vissa grupperingar på den ”borgerliga sidan” hördes tongångar om att åtminstone en fortsatt dialog var nödvändig.

I dag står vi inför det faktum att tre arkitektförslag, framtagna på uppdrag av hamnens största markägare, Lantmännen, skall bilda underlag för framtagande av en detaljplan. Vårt kommunalråd Kjell Jansson har varit tydlig med att det är denna tågordning som skall gälla, men även att han kan tänka sig utnyttja kommunens ”planmonopol”. Rätt eller fel, min egen personliga uppfattning är att kommunen, efter förankring hos medborgarna, i förväg skulle ha utnyttjat planmonopolet och angett sin viljeinriktning till markägarna. Det känns liksom lite fel att privata markägare skall lägga fram förslag. Visst finns det krassa kortsiktiga ekonomiska aspekter på detta, men det finns även krassa, mycket viktiga långsiktiga samhällsaspekter som inte får negligeras. Mellan dessa ytterlighetsaspekter finns något som heter förhandling.

Det är nu mycket viktigt att så många som möjligt engagerar sig och verkligen utnyttjar sin möjlighet och demokratiska rätt att framföra synpunkter till kommunen. Se kommunens hemsida! Nu gäller det att ”vända på alla stenar” vilket är ett passande uttryckssätt.

Föreningen Mötesplats Norrtälje har i sitt dokument ”Strategisk Samhällsbyggnad, Norrtälje Kommun 2010” deklarerat sin vision om Norrtälje Hamn på sidorna 19 – 23. Jag bifogar en länk till dokumentet och även en länk till arkitekt Mats Wedbergs hamnvisionsförslag som är framtaget på rent ideell basis.

Morfar Gunnar

(OBS, länkarna i bloggen fungerar ej pga nytt ”bloggverktyg”)

Webbfight Norrtälje vs Huddinge

Att vara samhällsintresserad och nyfiken kan leda nästan hur långt som helst, i synnerhet om man samtidigt är tekniskt intresserad. Jag befinner mig fortfarande i svallvågorna efter den livliga debatten om Norrtälje kommuns hemsida. Jag har skrivit debattinlägg och blogginlägg, svarat på enkäter och blivit intervjuad, men jag känner mig fortfarande osäker på om mitt budskap nått fram. Hur IT-avdelningens framtidsplaner ser ut har jag ingen aning om, om de rätta frågorna ställts och om jag talat med rätt person vet jag heller inte. Det bästa i en sån här situation är att med ett talande exempel förklara hur man menar.

Huddinge1Jag har studerat en mängd kommunala hemsidor och funnit många bra. För att välja en hemsida som passar just mig bra hamnar jag i Huddinge kommun, jag har bloggat om det tidigare. Eftersom det är en kommuns officiella digitala ansikte utåt är det viktigt att sidan inte bara är informativ, enkel och lättnavigerad utan även väcker läsarens intresse för kommunen med en snygg design. Huddinge.se är inte fylld av digitalkosmetiska utropstecken och får kanske inte något pris av konsultuppdragssökande branschorganisationer, men den är rejäl!

Innehållet är definitivt intressant, här hittar jag en enkel uppbyggnad som gör det lätt att hamna rätt med egen navigering, men lita på att det också finns en riktigt bra sökfunktion! Det är lätt att hitta kontaktuppgifter både till förvaltningar och politiker. Det finns direktlänkar till andra webbsidor inom kommunen och naturligtvis hittar du nyheter på ingångssidan.

Medborgarförslag lämnar du via mallar som finns att hämta på webben, du kan också ställa en snabbfråga till en politiker i den politikerpanel som är utsedd bland förtroendevalda. Det finns även sökbara diarier som hjälper dig att få fram önskade handlingar. Byggnadsärenden får man hjälp med av ”servicecenter” som även svarar på frågor (chattar) i ett frågeforum. På hemsidan kan man även boka lokaler och anläggningar. Det finns mycket att tillägga, jag spenderade ett par, tre timmar på denna hemsida igår och känner redan mig ganska hemma. Diariet har jag inte kunnat tränga in i då man måste känna till hur det är uppbyggt. Gå in själva och kolla sidan vet jag.

När jag ändå är i farten kan jag förmedla några jämförande uppgifter om Huddinge kontra Norrtälje.

                          Huddinge                             Norrtälje

Folkmängd                                               105 000                               58 000

Areal                                                         141 km2                              2 114 km2

Kommunalråd                                          14                                        6

Kommunfullmäktige                                61                                        61

Minoritetskoalition                                   M, L, C, KD, HP, DP        S, C, MP

(29)                                      (30)

Morfar Gunnar

Hur tänker politiker?

Kan naturligtvis inte göra annat än hålla med Reidar Carlssons ledare idag i Norrtelje Tidning. Jag var ju själv med och svarade på kommunens frågor, både på webben och i intervju.

Kontaktcenter är verkligen en riktig brandvägg mot kommunen och motverkar nu definitivt det som står i samverkansstyrets politiska program; nämligen ”Den kommunala verksamheten ska präglas av öppenhet, och medborgarnas synpunkter ska tas till vara, till exempel genom medborgardialog och sociala medier”.

Enligt mig talar dock ingenting för att kontaktcenter inte har någon roll att fylla när den naturliga direkta kontaktvägen till kommunens olika delar inte fungerar av någon anledning. Alternativet blir annars att telefonväxeln blir överbelastad och svarstiderna ökar. Ett skarpt vakande öga måste givetvis hållas på att bemanningen mellan kontaktcenter och telefonväxel synkroniseras.

När det gäller hemsidan har väl det mesta sagts redan, men i en kommentar på ledaren för en stund sedan påminns jag om ett debattinlägg jag skrev i mars 2015. Här tar signaturen ”Fokusgruppdeltagare” upp just att deltagare i fokusgrupper varit med i uppbyggnaden av den nya hemsidan. Förmodligen har vi boven i dramat här. Själv raljerade jag om att jag inte hittade några fokusgrupper som stämde in på mig, och i förlängningen 1000-tals invånare.

En annan sak som Reidar Carlsson tar upp i sin ledare är att kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) borde lyssna på kritiken vilket osökt leder mig in på politikers agerande över lag. Först och främst måste vi notera att besluten om kontaktcenter och ny hemsida fattades under det föregående borgerliga styret. Då satt Ulrika Falk som oppositionsråd, men jag vet inte om hon reserverade sig i frågorna. Annars är hon i någon form av gisslan.

För mig är det obegripligt hur politiker driver sina frågor in absurdum. Att inte lyssna på en tydlig opinion med 100-tals, kanske 1000-tals invånare verkar totalt okänsligt för att välja ett lindrigare ord. Vad tror man att man vinner på detta i långa loppet? Jag talar nu inte bara om hemsida och kontaktgrupp utan även i många andra sammanhang. Tänk om det är så att man verkligen tror att den egna synpunkten diskvalificerar alla andras. Är det inte då man bygger upp det hos mig förhatliga uttrycket ”politikerförakt”. Jag vill gärna spara ordet förakt där det kan höra hemma, men jag hittar just nu inte ett bättre ord.

 

Morfar Gunnar

Strategisk samhällsbyggnad

Idag ler jag när jag slår upp husorganet Norrtelje Tidning och läser om att kommunen med hjälp av nya utredningar tar fram strategiska dokument för samhällsplaneringen av Norrtälje stad. Åter påminns jag om att den ideella Föreningen Mötesplats Norrtälje var 6 år före sin tid, eller bildades under fel kommunstyre om man skall vara rättvis mot det nuvarande samverkansstyret, vilket man bör vara.

Föreningens dokument ”Strategisk samhällsbyggnad 2010” fungerar i grunden bra även idag, men politikerna ville då inte ta till sig vad som stod i dokumentet utan det blev ofta fråga om snabba ad hoc-lösningar vilket med facit i handen inte alltid blev så lyckat.

Nu måste man självklart vara på det klara med att ett strategiskt dokument inte kan leva i evighet, men själva grundtänkandet måste genomsyra, i detta fall, kommunens verksamhet. Nu läser jag att man i alla fall arbetar med tidsperspektivet 2025 vilket är bra, men det hindrar ju inte att man även sneglar lite på tiden därefter.

Det skall verkligen bli intressant att följa vår nya kommunchefs, samhällsbyggnadsdirektörs m.fl. fortsatta arbete med dessa strategiskt viktiga dokument i bakfickan. Lite oroad är jag dock för att man inte har varit ute i tillräckligt god tid, men får väl lita på kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) när hon säger att ”Vi bygger för dem som skall bo här”. Det känns tryggt.

Extra glad är jag för att det snart presenteras en parkeringsutredning för Norrtälje tätort eftersom jag hade frågan uppe i ett blogginlägg nyligen. Och så gillar jag fortfarande mitt eget uttryck: ”Samhällsutveckling i balans”. Kort och koncist!

 

Morfar Gunnar