Norrtelje Jazzdagar – årgång 21

Ja, så är det åter dags. I morgon, torsdagen den 30 juni 2016 inleds Norrtelje Jazzdagar för 21:a året i rad. ”Kick-offen ” sker på Restaurang Kärleksudden dit inte bara funktionärer i Jazzmusikens vänner i Norrtelje är välkomna utan även alla som känner för att inleda jazzdagarna där. Leo Lindbergs Trio med Leo själv på piano, Ove Gustafsson bas och Ali Djeridi på trummor underhåller med svängig triojazz.

Fredag 1 juli drar det igång med gratisjazz på 15 krogar och caféer runt om i Norrtälje plus en intressant konsert på Folkets Hus med Jesses New Orleans Band och Kiralina Salandys sköna stämma. Ni får heller inte missa när traktorjazzen drar iväg från Varuhuset Flygfyren kl. 12.00 via Systembolaget i Norrtälje och ICA Kryddan tillbaka till Flygfyren. På veterantraktorflaket spelar Norrtäljes ”eget” jazzband Mississippi Seven (M7).

Lördag 2 juli fortsätter eventet med ”Hot Jazz Group” på Lilla Torget kl. 11.00 och den traditionella jazzparaden därifrån kl. 12.00 genom staden ner till Societetsparken där invigning sker kl.12.15 med sång av Ellinor Videfors och Janne Ottesen gitarr. Där delas även stipendier ut till unga jazzmusiker.

Gratisjazzen fortsätter på stans krogar och caféer mellan 13.00 och 01.00. På Folkets Hus kl. 16.00 uppträder landets första tjejband ”Plommons” som bildades 1965, upplöstes 1967 men gjorde en revivel 1985 och har framträtt sedan dess. Mycket se- och hörvärda. Vid den senare konserten på Folkets Hus kl.20.00 uppträder ”Pilsnerbandet”, Norrtäljes äldsta och numera enda storband. Ös och salig blandning garanteras.

För er som på söndag 3 juli lider av jazzabstinens kan ni dra er till Pub Hörnet där ”Eh´La-Bas Jazzband” underhåller med lunchmusik mellan kl.13.00 – 14.30.

Och vädret undrar ni? Jag har upplevt jazzdagar med tryckande hetta, jag har upplevt jazzdagar med kyla och blåst och jag har upplevt jazzdagar med delvis ihållande regn. Dessa gånger har alltid ändå slutat med ett brett leende trots allt. De allra flesta gångerna har det dock varit ett fantastiskt högsommarväder. Växlande lätt molnighet och 22 – 23 grader tack!

Bifogar en länk till jazzklubbens hemsida. Under fliken ”Jazzdagar 2016” kan ni läsa hela programmet i detalj m.m.

Keep swinging, music lovers!

 

Morfar Gunnar i Norrtälje

Skoldemokrati på tapeten

Så har ännu ett stort och avgörande beslut fattats i Norrtäljes kommunfullmäktige med hjälp en ohelig allians mellan socialdemokrater och moderater. Jag talar nämligen om den framtida strukturen i skolorganisationen. I potten låg det sammanslagna mandatantalet som uppnåddes vid kommunalvalet 14 september 2014. Då fick moderaterna 16 mandat och socialdemokraterna 20, tillsammans således 36 mandat vilket ger en betryggande majoritet inom kommunfullmäktiges 61 mandat. Även en novis kan räkna ut att dessa partier tillsamman kan få igenom de beslut man önskar om så skulle vara.  Vid gårdagens kommunfullmäktige hade man önskat så, och så blev det. Resterande 7 småpartier blev överkörda även om flera gjorde vad man kunde. Hade beslutet styrts av de partisympatier som gäller idag är jag övertygad om att det hade blivit ett annat, men detta är naturligtvis endast en hypotes.

Vän av demokrati frågar sig om detta är så lyckat, och det är det naturligtvis inte. Rent siffermässigt är det oantastligt förstås. Så är den representativa demokratin utformad och ingen hänsyn behöver tas till det som händer i samhället och bland medborgarna efter valdagen. Efter valdagen har det, som de flesta känner till, dock hänt en hel del i skolfrågan, i synnerhet under det senaste halvåret då kommunmedborgarna fått upp ögonen på vad som höll på att hända. I fokus har legat den hotande nedläggningen av glesbygdsskolor, men naturligtvis är det inte bara en fråga om ”tegelstenar och brädor” som en plötsligt upp poppande miljöpartist uttryckte det, utan lika mycket en syn på frihet att välja skola för sitt barn och hur man vill att kommunen skall utvecklas. Upprördheten över politikernas bristande intresse att ta till sig synpunkter från medborgarna gav till slut sig tillkänna genom att en namninsamling för folkomröstning initierades och till dags dato har över 3200 personer skrivit på. Naturligtvis hann man inte före gårdagens möte få ihop de c:a 5000 namn (10 % av röstberättigade) som krävs för att kunna begära folkomröstning, men det arbetet fortsätter outtröttligt och man kommer med all säkerhet att uppnå målet.

Det demokratiska underskottet i Norrtälje kommun är enormt. Jag har som opinionsbildare försökt få till någon förändring beträffande den enskilde medborgarens möjligheter till att bli delaktig i beslut, men det har varit tvärstopp både hos tidigare borgerliga styre liksom det nuvarande samverkansstyret mellan S, C och MP. Hade vi haft möjlighet till att förelägga kommunfullmäktige ett medborgarförslag gällande skolstrukturen hade läget kunnat vara annorlunda, men se det aktar sig politikerna noga för. Istället har den styrande minoriteten med hjälp av moderaterna gjort den största överkörning av allt och alla jag varit med om här i Norrtälje.

Själv anser man sig säkert ha fattat ett demokratiskt korrekt beslut och klappar sig på axeln. Denna syn på demokratiskt beslut i en mycket viktig och avgörande framtidsfråga som skall vara hållbar lång tid framöver kommer jag aldrig att dela. Jag skulle sett till att det fanns en bred politisk samsyn, jag hade tagit fasta på viktiga synpunkter från lärare och föräldrar, jag hade lyssnat på företagarföreningar och enskilda företag, jag hade lyssnat på organisationer och myndigheter som bl.a. LRF och Länsstyrelsen, jag hade lyssnat på medborgarmanifestationer, jag skulle ha sett till att konstruktiva medborgarförslag hade kunnat presenteras för kommunfullmäktiges ledamöter o.s.v. Absolut inget av detta har man bemödat sig att göra. Skamligt är det lindrigaste jag kan komma på.

En helt oväntad händelse på eftermiddagen fick mig att mobilisera kampandan på nytt. Jag kände mig sugen på en kopp kaffe och en mazarin varför jag slog mig ner vid det mysiga caféet vid gamla elverket i Norrtälje. När jag sitter där bredvid ett gäng grabbar i 25-årsåldern kommer en försynt ung man fram med något papper i handen och undrade om de ville skriva på. Jag hörde ordet småskolor nämnas och alla fyra skrev på utan att tveka det minsta. Nu var min nyfikenhet väckt och jag vinkade till mig den försynte unge mannen, och visst gällde det namninsamlingen för folkomröstning, och då kände jag att kampen börjat på allvar.

 

Morfar Gunnar i Norrtälje

Demonstrationsblogg

Har sällan känt mig så avspänd och harmonisk på länge. Har nämligen på eftermiddagen gått med i ett demonstrationståg genom Norrtälje stad med efterföljande manifestation och tal i Societetsparken mot nedläggning av glesbygdsskolor i Norrtälje kommun. Jag kommer säkert att sova gott i natt, för det gör man när man kan utnyttja sina demokratiska rättigheter, även om det är beklagligt att det skall behöva gå så långt.

Enda smolket i bägaren var när någon vid en plakatstation på Stockholmsvägen, i händerna på mig, stack ett enormt masonitflak fastsatt på Väddös förmodligen grövsta hässjestör. Om de nu finns kvar längre? När jag släpade det enorma plakatet nerför Tullportsgatan på axeln kände jag mig nästan euforisk då vi skanderade slagord och åskådarna nickade gillande eller applåderade. Jag får väl tacka mina långlöpargener i kroppen och grundkondition för att jag kom ner lyckligt till Societetsparken där c:a 200 lagom blöta deltagare samlats.

Jag skall i detta lilla blogginlägg inte gå in på några tekniska detaljer vad manifestationen går ut på, men det handlar naturligtvis inte bara om att stoppa nedläggning av glesbygdsskolor utan samtidigt om en helt ny syn på hur skolfrågorna bör lösas i kommunen. Men det tar vi en annan gång.

I stället vill jag rikta ett stort tack till alla som varit med om att planera och genomföra manifestationen. Den var riktigt bra genomförd. Ett speciellt tack vill jag ändå ge till en rad personer som talade på scenen: Robert Sjöblom, moderator, Leif Sparrman, inledningsanförande, Catarina Wahlgren (V), Robert Johansson och Yvonne Svensson (ROOP), Ingemar Ögren (SD) och Lennart Rohdin (L). Tidigare kommunstyrelseordföranden Christer Candal avslutade talarlistan, nu privat. Alla utmärkta talare som ofta applåderades av den taggade publiken.

Bland alla övriga som varit aktiva med förberedelserna kan jag inte låta bli att lyfta fram Daniel Toresson och Denise Duinker Toresson som lagt ner ett jättejobb, bland annat med namninsamlingen för folkomröstning som nu är uppe i 3200 underskrifter. I övrigt ingen nämnd och ingen glömd. Jo förstås de tappra 200 som ställde upp i regnvädret för denna viktiga sak.

Jag avslutar med slutorden från tidigare KO Christer Candal. ”Jag tycker att nuvarande KO, Ulrika Falk (S) vid måndagens kommunfullmäktige föreslår att man drar tillbaka ärendet om nedläggning av glesbygdsskolor och tar initiativ till en folkomröstning om ett nytt medborgarförslag”. Låter som en smart lösning för alla parter.

 

Morfar Gunnar i Norrtälje

En senior bloggares skolreflektioner

Ja, jag har bloggat nyligen om skolan i Norrtälje kommun. Jag har skrivit kontinuerligt om skolan sedan år 2010. Jag har skrivit både debattartiklar och ett flertal blogginlägg. Även om detta handlar om Norrtälje är jag övertygad om att frågan är, eller kan bli aktuell, i de flesta kommuner, i synnerhet landsbygds- och/eller glesbygdskommuner med sina speciella förutsättningar. Norrtälje kommun har under många år legat i slutet på olika rankinglistor då det gäller kvalitet och skolresultat. Både tidigare politiska styre, liksom det nuvarande, har envist framhävt att ”det tar lång tid att vända en atlantångare”. Förvisso får detta ses som en metafor; en kunnig person har berättat för mig att det bara tar 5 minuter på öppet vatten.

I oktober 2012 tog debatten en annan vändning och fart då plötsligt 10 byskolor hotades av nedläggning. En intensiv aktivitet inleddes på berörda orter där snart medborgargrupper bildades av föräldrar och lärare, Facebookgrupper drogs igång liksom olika protestaktioner.

Själv blev jag i min roll som bloggare och debattör i Norrtelje Tidning snart insorterad i en grupp på 10 – 20 personer som av vissa politiker betraktades som ”de som skriker högst”. Följaktligen hörs man också bäst, vilket egentligen är ganska logiskt. Vem lyssnade?

När det gäller nedläggningen av byskolorna i kommunen blev min absolut första tanke – vilken vanvettig idé. Jag var helt inriktad på att dessa byskolor är en mycket viktig kugge i infrastrukturen i landsbygd, glesbygd och skärgård. En förutsättning för att med andra viktiga samhällsfunktioner göra det möjligt att leva och verka i dessa områden samtidigt som det bäddar för att locka till sig unga familjer som vill göra valet att leva sitt liv i den underbara natur som, enligt mig, är Norrtälje kommuns absolut största tillgång. Detta ville man nu rasera, dessutom på initiativ av en moderatledd borgerlig samverkanskvartett. Brukar inte moderater lyfta fram frihet som sitt mantra? Borde då inte detta inbegripa friheten för folk att kunna välja en liten byskola på landsbygden för sina barn?

Min andra tanke gick naturligtvis till de små skolbarnen som nu skulle ut och skjutsas runt på besvärliga vägar, i synnerhet under vinterhalvåret. Detta borde inget barn under 10 – 11 år behöva utsättas för i onödan.

Efter ytterligare några år med bordläggningar, utredningar, ”locket på”, kohandel mellan partier, stagnation, misströstan mm har nu det nuvarande minoritetsstyret S+C+MP via ytterligare några kostsamma utredningar och skygglappsargumentering kommit fram till en skolstrukturplan som genom olika ”taktiska” åtgärder som stängning, sammanslagning, nedläggning och lärarbrist innebär – ja nu börjar det bli svårt att lista ut hur många småskolor som kommer att bli kvar till slut…

Det finns dock en stor skillnad idag mot år 2012. I dag finns det ett starkt motstånd mot det lagda förslaget. Och bakom står inte bara några personer som ”skriker högst”, utan där står taggade medborgare i tusental som förbereder en begäran om folkomröstning, där står företagarföreningar, där står LRF, där står enskilda företag, där står Länsstyrelsen, där står fyra oppositionspartier som stöder ett noga genomtänkt motförslag framtaget av en medborgargrupp och med helt annat fokus än det som genomsyrat kommunen under lång tid. För att tala klartext, här förkastas kommunstyrelsens förslag som nu på måndag den 20 juni skall upp i kommunfullmäktige.

Den 24 maj skrev jag ett blogginlägg med rubriken ”Norrtälje kommuns längsta långbänk”. Jag är övertygad om att den långbänken kommer att förlängas oavsett hur beslutet i kommunfullmäktige blir den 20 juni. Snöbollen har kommit i rullning och skolbeslutet är alltför viktigt och avgörande för kommunens framtid att det inte får slarvas bort genom ett helt feltänkt beslut. Kanske ännu mer feltänkt än när socialdemokraterna i Landstinget ville lägga ner akutsjukhuset i Norrtälje år 2003. Det mest beklagliga i denna ”skolsoppa” är att samverkansstyrets skolpolitiker med skygglappar vägrar att ta till sig kreativa och konstruktiva synpunkter från olika håll. Inte ens oppositionspolitikers synpunkter i den egna nämnden vill man ta till sig.

I morgon lördag 18 juni organiseras ett demonstrationståg från varuhuset ”Flygfyren” kl. 13.00 ner till Societetsparken för en stor manifestation. Möt upp där du också! Lite regn hindrar inte denna sak.

 

Morfar Gunnar i Norrtälje

Politik för lösa boliner

Så har det då skrivits ett nytt avsnitt av den tragikomiska historien om framtiden för Norrtälje kommuns skolor. Det allra senaste inspelet är nu att moderaterna ansluter sig till minoritetsstyret S+C+MP som vill lägga ner ett antal glesbygdsskolor.

I och för sig var detta enligt mig inte oväntat, men jag hade nog väntat mig att man lade korten på bordet vid vårens sista kommunfullmäktigemöte den 20 juni. Jag har dock ganska klart för mig skälet. Det är helt enkelt så att minoritetsstyret står och stampar i sitt argumenterande vilket snarare medför att varje försök till att övertyga medborgarna resulterar i ett ännu större motstånd mot hela ärendets hantering.

Moderaterna har säkert också konstaterat detta och känner samtidigt viss oro över den framgång som den pågående namninsamlingen för folkomröstning rönt. Även om en folkomröstning skulle komma till stånd så är resultatet av den som bekant inte tvingade. Ändå önskar man nog inte den oro som en överkörning av medborgarna skulle innebära inför valet 2018. Alltså går man ut med sitt inspel nu för att försöka gjuta lite olja över vågorna.

Ett pikant inslag är också tidigare kommunstyrelseordförande Christer Candals (M) inhopp i debatten. Han lämnade politiken så långt tillbaka som år 2005, men vaknade nu plötsligt till liv. Att han skulle värna småskolorna i hela kommunen tror jag inte så mycket på, men att han brinner för Rådmansö skola är jag övertygad om. Vad gör då Christer Candal när det väderbitna skärgårdsfolket på Rådmansö, som strider för få ha sitt högstadium kvar vid Rådmansö skola, ber honom agera. Han gör det genom att gå ut i en stor debattartikel i Norrtelje Tidning och påstår att han vill behålla byskolorna. På så sätt sätter han lite press på moderpartiet vilket ger utdelning skall det visa sig.

I dag går moderaterna genom 2:e vice ordförande i Barn & Skolnämnden, Bino Drummond (M) ut i Norrtelje Tidning och säger ja till att stänga skolor, men att man har vissa krav. Vad tror ni att ett av kraven är? Naturligtvis att högstadiet vid Rådmansö skola skulle få vara kvar. Samverkansstyret vill stänga högstadiet där. Så skall en slipsten dras.

Nu väntar jag bara på att oppositionspartierna i Norrtälje presenterar sitt utspel, för historien kan ju inte sluta här. Under tiden önskar jag att de som kämpar med namninsamlingen för folkomröstning får lite extra kämpaglöd och fortsätter sitt idoga arbete att nå ut till medborgarna i kommunen. Det är vi värda skriver

Morfar Gunnar i Norrtälje

PS Om jag tillåts en politisk uppfattning vill jag också ha högstadiet kvar vid Rådmansö skola, det är ju min hembygd i Roslagen.