Hellre förbättrad SFI och Komvux än ”svenskkunskap”

I sitt budgetförslag vill moderaterna lyfta integrationsfrågorna och föreslår därför att 10 miljoner ska gå till ”Samhällskunskap för invandrare”. För mig låter det mest som ett kodord för det som det i den grumliga delen av den allmänna debatten kallas ”svenskkunskap”.

Anders Åhrlin(M) och Maria Haglund(M) skriver på NA debatt såhär:

Vi vill införa SamFI, samhällskunskap för nyanlända, som en del av SFI-­undervisningen i Örebro. Utbildningen ska bland annat ge nyanlända kunskap om Sveriges statsskick, lag och rätt, hur samhället är uppbyggt och vilka skyldigheter man som invånare i Sverige har. Undervisningen ska även innehålla information om svensk historia och svenska traditioner.

Med hjälp av detta kan vi enkelt checka av följande från populistlistan.

Invandrare ska:
■ lära sig om Svenskt statsskick och demokrati
■ följa svenska lagar
■ få kunskap om skyldigheter och rättigheter
■ lära sig om svensk historia
■ lära sig om Svenska traditioner
□ tvingas ta ett svenskhetstest

Framstår som signalpolitik
Frågan är om Moderaterna missat att det redan idag i SFI-undervisningen ingår samhällsorientering. Ett uppdrag som kommunens pedagoger tar ett stort ansvar för redan idag. Att trots detta, med en väldigt tråkig och problematisk retorik, säga sig vilja satsa på ”samhällskunskap för invandrare” framstår ju mest som signalpolitik.

Vad är målet med att Moderaterna lyfter integrationsfrågorna på detta sätt? Budskapet och det associationer jag får är att kulturella skillnader är det största hindret för att människor från andra länder ska kunna integreras. Att integrationsutmaningar enligt Moderaterna löses genom att helt enkelt betona svenskhet där det går och ställa högre krav på invandrare.

När partiet säger sig vilja bygga ett ”svenska kulturcentret” i Vivalla känns det viktigare att få säga “svenskt” och “kultur” i samma mening snarare än att ha definiera innehållet. Frågan är om utspel och signalpolitik som dessa verkligen bidrar till att rusta människor för sina framtida liv.

Övertygad de vill göra gott
I grunden är jag övertygad om att Anders Åhrlin och Maria Haglund vill åstadkomma något gott, att de drivs av att göra Örebro bättre. Det känns viktigt att inte förringa människors drivkraft och de goda tankar som ligger bakom även om de idéer som kommer ut av engagemanget blir dåliga. Men om vi verkligen vill lyfta SFI-undervisningen och ge nya Örebroare och svenskar en bra start i sitt nya land finns det bättre sätt.

Mitt och Miljöpartiets förslag är att vi lägger sammanlagt 20 miljoner på att lyfta SFI-undervisningen och Komvux. Jag tror nämligen att Moderaternas 10 miljoner gör mer nytta om det går till mer stöd i språkundervisningen. Till skillnad från om de läggs på fler historielektioner om Engelbrekt Engelbrektsson.

Målar en bild att Örebro har bristfälligt arbete med integration
Läser du Moderaternas budget så ser du starka ord om misslyckande som målar ut kommunens arbete på integrationsområdet som otillräckligt och bristfälligt. Jag är inte så säker på att jag delar bilden av att Örebro kommun har ett dåligt arbete integrationsområdet. Självfallet kan det förbättras och vi behöver göra mycket mer. Men jag tycker helt klart det går åt rätt håll.

Jag är åtminstone mycket säker på att det inte är ett kulturcentrum med diffust innehåll (men svenskt!) eller svenskkunskap som saknas. Det utgör åtminstone knappast den största bristen i integrationsarbetet.

Låt oss istället prata om det som gör skillnad på riktigt!

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *