Att tvingas ta bilen är inte frihet

I dagarna presenterade jag och min kollega Sara Richert vad vi vill göra för att trafiksituationen ska bli bättre i Örebro. Framförallt anser vi att trafiksäkerheten för cyklister måste förbättras och det behövs åtgärder för att bussarna ska gå snabbare. Precis som jag berättade för NA är anledningen enkel:

Ett stort problem är att människor upplever att de inte har något annat val än att ta bilen. Vi vill gärna ge människor valmöjligheter att färdas på ett annat sätt, säger Niclas Persson

Hårda anklagelser från M
Det är hårda anklagelser från Moderaternas regionråd Katarina Tolgfors när hon bloggar om våra förslag för en modern trafikpolitik:

Det blir allt tydligare att miljöpartiet i Örebro är ett parti med en politik för att motverka människors valfrihet, rörlighet, handel och företagande.

En väntad och slentrianmässig attack som bygger på faktaresistens och fördomar. Känsloargument som att vara rädd för parkeringshus används mot att cykel och kollektivtrafik ska få mer plats i staden.

Låt oss granska motargumenten
Motverkar valfrihet och rörlighet: Precis som jag varit tydlig med är vårt mål att människor ska uppleva en stor frihet i sitt resande. Ingen ska tvingas ta bilen och uppleva att det är deras enda alternativ för att resa.

Vi skapar valfrihet genom att satsa på cykelvägar och snabbare bussar tillsammans med hyr/lånecyklar och bilpooler. Vårt mål är en större frihet i resande och bättre möjligheter att byta trafikslag för det som passar bäst vid tillfället. Detta gynnas däremot inte av Moderaternas politik att endast se till att satsa på bilen.

Redan idag tar många örebroare sig runt med cykel. Med hjälp av lådcyklar och cykelkärror kan de hämta och lämna på förskola, samt göra sina inköp. Men inte görs livet och resande lättare för dem när det finns dåligt med möjlighet att parkera och låsa sina olika sorters cyklar. Kanske inte ett alternativ som funkar för just dig, men det är ju inte en anledning till att de inte ska få en lättare vardag.

Bilen är viktig för människor på landsbygden: Vi har förståelse för att de behöver ta bilen in till stan. Så stor förståelse faktiskt att vi inser att det största hotet mot deras rörlighet och framkomlighet är innerstadsbor som tar bilen trots att de kunde resa på andra sätt.

I en stad med begränsat utrymme i city, en stad som dessutom växer, måste vi prioritera utrymmet. Det betyder att parkeringsplatser i city i första hand ska nyttjas av de som arbetspendlar från landsbygden. Örebroare som bor mindre än 5km från slottet (dvs 3/4 av invånarna) bör ha andra bra resealternativ.

Frågan är inte varför vi gröna vill kasta ut arbetspendlarna från landsbygden ifrån city. Frågan handlar om varför M anser att Örebroare som redan bor i stan ska få tränga ut arbetspendlarna, ta deras parkeringsplatser och försämra deras framkomlighet.

Motverkar handel och företagande: Här kommer faktaresistensen in. Idag finns ingen brist på parkeringsplatser i city. Beläggningsgraden i de centrala parkeringshusen är låg. Alla tider på dygnet finns det parkeringsplatser lediga.

Stora delar av cityhandeln går dessutom runt på Örebroare som tar sig in till city utan bil. En stor majoritet av Örebroare vill dessutom se att cykel och buss gynnas, och att centrum blir mer attraktivt.

Rosa gatan och OpenArt är ett tydligt exempel. Cityhandeln gick bättre när människor lockades till stan, och spännande platser skapades där bilarna annars håller till. Det som gör centrum attraktivt är liv och rörelse, mötesplatser och människor. Inte bilar och bilparkeringar.

Äldre och funktionshindrade glöms bort:  Utöver stadstrafiken som kan vara ett bra sätt att ta sig upp på stan finns Flextrafiken. De små blå flex-bussarna är ett populärt sätt för äldre och rörelsehindrade att ta sig direkt upp på stan. Vi tror tillgängligheten till city kan ökas ytterligare. Vilket skulle ge  oss möjligheten att förändra busslinjerna utan att det drabbar äldre som har svårt att röra sig.

Självfallet finns det behov av tillgång med bil för vissa äldre eller personer med funktionsnedsättning. Frågan är, precis som med de som måste ta bilen på landsbygden, varför ska pigga och rörliga Örebroare som bor nära stan få begränsa denna grupps rörlighet. Det är inte cyklar och bussar som förhindrar framkomligheten utan det är återigen de Örebroare som bör ha (eller ges!) bättre sätt att resa.

Kvar är bara rädsla.
Vad som kvarstår av argumenten är nog mest bara rädslan för parkeringshus. Trots att allt pekar på att vårt samhället blir allt tryggare verkar Moderaterna däremot bli allt otryggare.

 

 

Publicerat av

Niclas Persson

En kommentar till “Att tvingas ta bilen är inte frihet”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *