Mer möten och förståelse mellan Örebroarna

Samhället blir mer olika. Även i Örebro blir vi allt fler olika människor som talar olika språk. Som har olika bakgrund. Läser helt olika nyheter. Vår kommun och vårt samhälle präglas av att vi lever skilda från varandra och segregerat.

Barn växer upp med radikalt olika förutsättningar
Det finns en stor och växande grupp barn i Örebro som lever i sådant välstånd och med en materiell standard som saknar motsvarighet i världen och historien. Ingenstans i världen eller i historien har så många barn haft det så bra som just här och just nu. Ingen har heller haft det bättre ställt än dessa.

Detta är förstås glädjande och bra. MEN, samtidigt har vi en stor och allt mer växande grupp barn som får det allt sämre. En grupp barn som växer upp under påvra förhållanden. Med en lägre och ibland sjunkande materiell standard.

Dessa barn växer upp i helt olika bostadsområden och skilda från varandra. Många gånger lever dessa olika barn längst ut i varsin ände av en busslinje i vår stad. De möts inte i grundskolan, ofta inte heller i gymnasieskolan. (För alla går heller inte gymnasiet). Det är inte alls säkert att de möts på universitetet. Men någonstans efter att ha levt skilt åt i sådär 20-25 år ska de sedan mötas i samhället och förhoppningsvis förstå varandra.

Kulturen kan hålla ihop kommunen
Utmaningen när vi blir allt mer olika varandra visar på behovet av att vi behöver ha något som håller ihop kommunen. En aktiv kultur och fritidspolitik kan hjälpa oss ta itu med dessa problem och användas för att skapa möten och förståelse mellan Örebroarna.

Det är därför bibliotek, familjecentraler och andra icke kommersiella mötesplatser är så viktiga. Det är platser dit människor väljer att gå utifrån sina intressen och där de kan bygga relationer till andra örebroare utan att det kostar. 

Måste komma människor till del i stora bostadsområden
Det är viktigt att kulturen och mötesplatserna är till för alla. Så de inte bara blir till för de privilegierade. De som redan idag är högkonsumenter av kultur. Därför har vi inte råd att kommunen bara satsar i innerstan. Satsningar behövs i hela kommunen och framförallt i de större bostadsområdena.

Stadsdelsbiblioteken bör stärkas som lokala mötesplatser. Då många örebroare upplever att det offentliga drar sig tillbaka och att servicen rustas ned där de bor behövs en mer aktiv utveckling av bostadsområdena. Det som krävs är att det offentliga blir mer närvarande och att öppettiderna blir generösare.

För att människor ska inkluderas i samhället, lär känna andra och bygga tilltro till andra så behövs mötesplatser.

 

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *