Tror vi att det är väst mot islam har terroristerna vunnit

Det blev en mörk måndag. Ett mord i Ankara på Rysslands ambassadör, en massaker på ett islamskt center i Zurich och så attacken på julmarknaden i Berlin.

Dessa dåd är fasansfulla och avskyvärda. Det är attacker på det öppna samhället. Samtidigt ska vi minnas att terrorism är politik. Frågan är hur våldsmännen vill påverka oss. Sanningen är den att såväl Europas högerextrema som extrema islamister vill skapa en konflikt mellan Västvärlden och Islam. De jobbar i en slags växelverkan för att skapa misstro och underblåsa konflikten i syfte att starta ett krig.

När extrema islamister skjuter en ambassadör eller kör en lastbil rakt in i en folkhop som julhandlar är det en attack på det öppna samhället. Men det är viktigt att inte lura sig till att tro att det är en attack på väst eller på västerländsk demokrati eller mot västerländsk kultur. När en man går in i det islamska centret i Zurich och skjuter moskebesökare är även det en attack på det öppna samhället.

Vi måste göra skillnad på att det är det öppna samhället som är under attack och inte västvärlden. För det är inte Väst mot Islam. Börjar vi tro att det vi ser är en konflikt mellan Väst och Islam har terroristerna lyckats. De vill sprida misstro och hat. De vill underblåsa konflikten och slita sönder det öppna samhället som består av människor av olika tro och bakgrund.

Gick det att bygga en fabrik som tillverkade mod vore det en kommunal angelägenhet

Det var en lång och bitvis irriterad debatt om kommunens satsning på
biogastillverkning när Örebro kommunfullmäktige möttes i onsdags förra veckan. Flera partier, ledda av moderaterna, är emot att kommunen satsar på produktion av förnyelsebar energi. De kallar det för slöseri med skattemedel.

Det nämndes även i debatten att det inte
är försvarbart att kommunala bolag går med underskott år efter år. Det sades att detta är att leka affärer. Att ta risker med skattebetalarnas pengar. Att det inte är en kommunal angelägenhet. Låt oss återkomma till detta lite senare.

Syftet är att agera för klimatet
Själva syftet med biogasbolaget har aldrig varit att tjäna pengar. Precis som med en kommun handlar det om att skapa andra värden. Att samarbeta för att lösa problem tillsammans. Det är viktigt att påminnas att biogasbolaget startades för att det var brist på förnyelsebart drivmedel. Biogasen behövs för att fylla tankarna i stadsbussar och kommunens bilar. Därför valde kommunen att börja producera själv för att skapa en trygghet att kommunen kan fungera även om oljan tar slut.

Redan från start har det varit uppenbart att det tar år innan det nystartade biogasbolaget skulle vara igång. Det skulle ta tid att få igång produktionen och att skapa en hållbar ekonomi i bolaget. På grund av problem i produktionen har bolagets ekonomi påverkats vilket var anledningen till ärendet hos kommunfullmäktige. En åtgärdsplan finns för att göra vissa nyinvesteringar och att skapa gröna siffror i bolaget, för detta krävdes beslut i fullmäktige.

Säger nej till klimatbra bolag men ja till klimatdåliga
Det är ganska anmärkningsvärt att bland annat moderaterna är emot vindkraftsbolaget och biogasbolaget, samtidigt som de är för flygplatsbolaget. Värt att nämna är att flygplatsen går minst lika knakigt, får nya bidrag och lån från kommun och region när ekonomin inte lyfter.

Jag kan ju delvis hålla med moderata företrädare när de säger att vi inte kan acceptera att bolag år efter år går med underskott. Som inte tycker vi ska leka affär med skattebetalarnas pengar. Som tycker det finns gränser för vad en kommun ska göra.

Mitt och Miljöpartiets perspektiv är dock att vi bör göra undantag från detta för att kunna satsa på förnyelsebar energi och att försöka lösa klimatutmaningen. Vi anser det behövs tas vissa ekonomiska risker för att värna miljö och klimat. Åtminstone för att försöka få upp bolagen på fötterna så det blir hållbart på sikt.

Hur Moderaterna utifrån detta försvarar sin hållning kring att stötta flygplatsen är för mig oklart. Hur försvarar de att vi betalar för en flyglinje till Köpenhamn och satsar pengar på marknadsföring i syfte att skapa en efterfrågan på flyg som inte finns. Att det offentliga år efter år stöttar och betalar för en flygplats som går dåligt?

Saknas mod och en tydlig linje
Hur kommer det sig att de är emot alla bolag som gör klimatnytta, men är för bolaget som bidrar negativt och skapar utsläpp. Kommunledningen lyckas åtminstone kompensera för de utlägg som de är med och skapar med sin politik.

Det förvånar mig att de inte är beredda att ta risker när vi står inför beslut som kräver mod. Såsom att ta ekonomiska risker för att få fart på biogasproduktionen. Så vi har nåt att köra bussar och tjänstebilar på utan att förstöra klimatet.

Däremot är de beredda på att ta risker när det krävs mod att låta bli. Såsom att fortsätta leka flygplatsaffär med skattebetalarnas pengar. Trots att vi vet att vi måste minska våra flygresor och minska flygets klimatpåverkan.

Mod är sannerligen en bristvara. Kunde vi starta ett kommunalt bolag för att tillverka det skulle jag vara för det! Då kanske det skulle finnas mod nog i Sverige för att ta viktiga beslut för framtiden såsom beslut om nya storregioner, investera i höghastighetståg och att säga nej till inviter om att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Satsa gärna på kulturen! Men framförallt på verksamheten inte bara på högre hyror

I veckan togs beslut om att bygga ett kulturkvarter i Örebro där stadsbiblioteket och kulturskolan ska få husera och samarbeta. Tanken är väldigt bra och Miljöpartiet har varit positiva till att göra en stor kultursatsning. Men vi har varit oroliga att pengarna mest ska gå till höga hyror på nya lokaler och att väldigt lite pengar blir kvar till själva verksamheterna.

Av den anledningen har vi under en lång tid velat bolla alternativa sätt att satsa och bygga. Vi har även pratat mycket om vilket slags innehåll som bör finnas och utvecklas i ett kulturcentrum. Detta gjorde vi exempelvis under en samtalskväll om hur kulturen kan utvecklas och kommunen kan satsa för framtiden.

De styrande partierna vill nu kalla oss nej-sägare. Trots att vi lämnat flera egna förslag och spelat in ideer för hur satsningen på kulturen kan göras. När krämaren kom in som en ide för att skapa en alternativ plats för kulturen så var vi med och lyfte det. Min kollega Sara Richert har även slagit ett slag för att kommunen bör titta närmre på hur medborgarhuset kan användas.

Frågan handlar ju i grund och botten hur vi ger rätt förutsättningar och lokaler så att stadsbiblioteket och kulturskolan får så bra förutsättningar som möjligt att locka fler örebroare. Men det kan inte ske till vilket pris som helst. för det behövs pengar även till bibliotekarier och instrumentlärare. Det behövs en balans mellan ökade hyror och att det finns medel i budgeten till att driva och utveckla innehållet.

Förslagets ekonomiska konsekvenser är osäkra
När kommunstyrelsen skulle ta beslut om att påbörja bygget av kulturkvarteret var löftet att det endast ska kosta 35 miljoner per år. Men när vi räknade in samtliga kostnader som beslutet kan innebära så landar det på åtminstone 43 miljoner per år. Samtidigt saknas det beräkningar kring vad det kostar att köpa mark och att eventuellt hyra eller köpa grannhuset (Riksbankshuset). Så för oss i Miljöpartiet var det svårt att få klarhet i vad projektet verkligen kommer kosta i slutändan. Samtidigt som kommunledningen säger 35 miljoner riskerar den slutgiltiga prislappen alltså att bli mer än 43 miljoner.

För att kunna jämföra så är kulturskolans och stadsbibliotekets nuvarande hyror på sammanlagt 13 miljoner. Ett nybygge skulle med andra ord kunna riskera att öka hyran med 30 miljoner, vilket blir en tredubbling av kostnaden.

Jag tycker det är viktigt att fundera på om det går att satsa på kulturen på ett annat sätt där ett par av dessa miljoner kan gå till att anställa fler kulturarbetare.

Olyckligt att Örebroarna inte får säga sitt
Kulturnämnden arbetar just nu med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Det är lustigt att kommunen tar beslut om en så stor kultursatsning utan att ha lagt fast en tydlig och långsiktig politik för kulturens utveckling. Risken är att de bärande ideerna bakom investeringen i kulturkvarteret är kulturpolitiskt svaga och saknar nödvändiga resonemang för att satsningen ska bli framgångsrik och faktiskt främja kulturen i Örebro.

Mycket diskussion hittills har ju just handlat om byggnaden och arkitektens ritningar snarare än om själva innehållet. Vi har nästan inte alls hört nämnas om hur beslutet ger stadsbiblioteket bättre förutsättningar att bli et framtidens bibliotek. Inte heller hur det hjälper fler barn i Örebro att komma i kontakt med kulturskolan.

Väldigt få örebroare har hittills kunnat påverka eller komma med förslag och idéer kring kulturkvarteret. Miljöpartiet har drivit på i frågan om att föra en medborgardialog om innehållet i ett kulturkvarter eller liknande satsning. Redan i februari lyfte vi att kulturnämnden borde diskutera med örebroarna om denna stora satsning. Tyvärr blev det ingen dialog eller möjlighet att påverka. Vilket är olyckligt för vi tror det är viktigt att Örebroarna känner ett ägandeskap och engagemang kring en så stor satsning för att det ska bli framgångsrikt och möta behov och önskemål som finns.

Frågan är om det verkligen går att klandra oss – som verkligen försökt komma med ideer, ta ansvar för ekonomin, diskutera med örebroarna och velat hitta lösningar –  när vi tvingas säga nej till att börja satsningen när vi inte blir lyssnade på.

Framstegen på Västra Engelbrekt

vastra-engelbrekt

Under torsdagen uppmärksammades de framsteg som skett på Västra Engelbrektsskolan det senaste halvåret. Utmärkelser och diplom delades ut till de elever som utvecklats, förändrat en ovana eller blivit en bättre vän och förebild för klasskompisar.

Själv är jag van att stipendium och utmärkelser delas ut i slutet av året till de högpresterande eleverna som alla redan vet vilka de är som ska få priserna. Därför var det något helt nytt att se hur skolan jobbar medvetet under hela året för att lyfta elevers positiva utveckling. Att de anstränger sig för att skapa en atmosfär av att alla kan utvecklas även om alla inte kan vara bäst på allt.

Det var en förmån att få vara med en dag som denna. Det var exempelvis otroligt fint att få sitta med när en klass från årskurs 2 berättade för varandra om sin klasskompis positiva utveckling. Jag blev imponerad att barnen både lagt märke till och kunde berömma en klasskompis utveckling. Det var fint för att all beröm var svår att hantera för killen som fick det.

Som alltid i media kan vi ibland läsa om dåliga, men ovanliga saker, som sker på våra skolor. Tyvärr blir det inte samma uppmärksamhet för alla små men viktiga framsteg som sker hela tiden. Jag är glad att det finns både lärare och elever som får möjlighet att fira och uppmuntra dessa framsteg.

Som politiker i kommunen blir jag stolt över skolor som så målmedvetet jobbar för att lyfta elever och ge dem verktyg att lyfta varandra.