Satsa gärna på kulturen! Men framförallt på verksamheten inte bara på högre hyror

I veckan togs beslut om att bygga ett kulturkvarter i Örebro där stadsbiblioteket och kulturskolan ska få husera och samarbeta. Tanken är väldigt bra och Miljöpartiet har varit positiva till att göra en stor kultursatsning. Men vi har varit oroliga att pengarna mest ska gå till höga hyror på nya lokaler och att väldigt lite pengar blir kvar till själva verksamheterna.

Av den anledningen har vi under en lång tid velat bolla alternativa sätt att satsa och bygga. Vi har även pratat mycket om vilket slags innehåll som bör finnas och utvecklas i ett kulturcentrum. Detta gjorde vi exempelvis under en samtalskväll om hur kulturen kan utvecklas och kommunen kan satsa för framtiden.

De styrande partierna vill nu kalla oss nej-sägare. Trots att vi lämnat flera egna förslag och spelat in ideer för hur satsningen på kulturen kan göras. När krämaren kom in som en ide för att skapa en alternativ plats för kulturen så var vi med och lyfte det. Min kollega Sara Richert har även slagit ett slag för att kommunen bör titta närmre på hur medborgarhuset kan användas.

Frågan handlar ju i grund och botten hur vi ger rätt förutsättningar och lokaler så att stadsbiblioteket och kulturskolan får så bra förutsättningar som möjligt att locka fler örebroare. Men det kan inte ske till vilket pris som helst. för det behövs pengar även till bibliotekarier och instrumentlärare. Det behövs en balans mellan ökade hyror och att det finns medel i budgeten till att driva och utveckla innehållet.

Förslagets ekonomiska konsekvenser är osäkra
När kommunstyrelsen skulle ta beslut om att påbörja bygget av kulturkvarteret var löftet att det endast ska kosta 35 miljoner per år. Men när vi räknade in samtliga kostnader som beslutet kan innebära så landar det på åtminstone 43 miljoner per år. Samtidigt saknas det beräkningar kring vad det kostar att köpa mark och att eventuellt hyra eller köpa grannhuset (Riksbankshuset). Så för oss i Miljöpartiet var det svårt att få klarhet i vad projektet verkligen kommer kosta i slutändan. Samtidigt som kommunledningen säger 35 miljoner riskerar den slutgiltiga prislappen alltså att bli mer än 43 miljoner.

För att kunna jämföra så är kulturskolans och stadsbibliotekets nuvarande hyror på sammanlagt 13 miljoner. Ett nybygge skulle med andra ord kunna riskera att öka hyran med 30 miljoner, vilket blir en tredubbling av kostnaden.

Jag tycker det är viktigt att fundera på om det går att satsa på kulturen på ett annat sätt där ett par av dessa miljoner kan gå till att anställa fler kulturarbetare.

Olyckligt att Örebroarna inte får säga sitt
Kulturnämnden arbetar just nu med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Det är lustigt att kommunen tar beslut om en så stor kultursatsning utan att ha lagt fast en tydlig och långsiktig politik för kulturens utveckling. Risken är att de bärande ideerna bakom investeringen i kulturkvarteret är kulturpolitiskt svaga och saknar nödvändiga resonemang för att satsningen ska bli framgångsrik och faktiskt främja kulturen i Örebro.

Mycket diskussion hittills har ju just handlat om byggnaden och arkitektens ritningar snarare än om själva innehållet. Vi har nästan inte alls hört nämnas om hur beslutet ger stadsbiblioteket bättre förutsättningar att bli et framtidens bibliotek. Inte heller hur det hjälper fler barn i Örebro att komma i kontakt med kulturskolan.

Väldigt få örebroare har hittills kunnat påverka eller komma med förslag och idéer kring kulturkvarteret. Miljöpartiet har drivit på i frågan om att föra en medborgardialog om innehållet i ett kulturkvarter eller liknande satsning. Redan i februari lyfte vi att kulturnämnden borde diskutera med örebroarna om denna stora satsning. Tyvärr blev det ingen dialog eller möjlighet att påverka. Vilket är olyckligt för vi tror det är viktigt att Örebroarna känner ett ägandeskap och engagemang kring en så stor satsning för att det ska bli framgångsrikt och möta behov och önskemål som finns.

Frågan är om det verkligen går att klandra oss – som verkligen försökt komma med ideer, ta ansvar för ekonomin, diskutera med örebroarna och velat hitta lösningar –  när vi tvingas säga nej till att börja satsningen när vi inte blir lyssnade på.

Publicerat av

Niclas Persson

2 reaktioner till “Satsa gärna på kulturen! Men framförallt på verksamheten inte bara på högre hyror”

 1. BRA MP. det är inte byggnaderna som är betydelsefulla utan innehållet.
  Finns pengar till det?
  Finns planer för det?

  Har bibliotek och kulturskolan fortfarande sparbeting?
  Är Örebro fortfarande den kommun som satsar minst på bokinköp i Sverige?

  Tillfälliga event på Conventum ska nu tränga bort dagliga besök på biblioteket.
  Vad vill vi ha i vår innerstad?
  Bara ställen man måste betala för att komma in på?
  Bibliotek på Krämaren hade varit så bra.

  Lyft en fråga i fullmäktige HUR MÅNGA av de som sitter där som läser böcker?
  Tror det är få, än färre är det väl i den sk kulturnämnden?

  Aldrig att det hörs från någon politiker att ”ja vi gillar böcker, ja vi gillar museum, ja vi gillar bio roxy – nej det är alltid vi gillar fotboll, hockey, musik,Open art o nu senast motorfordon osv
  Var satsas det, jo på idrott, idrott och åter idrott (dock ej dans, gymnastik utan bara fotboll och hockey för det gillar de styrande….

  1. Hejsan Kulturisten!

   Först och främst så vill jag börja med att berätta att jag suttit en tid i kulturnämnden och jag har bara goda saker att säga om mina kollegor från andra partier där. Det är många engagerade där och de tar aktivt del av kulturen och besöker biblioteken i Örebro. Sen kan jag vara beredd att hålla med dig om att kulturen får stå tillbaka för mycket annat.

   Å andra sidan pratas det ju nu om en stor satsning på kulturen, vilket är kul och bra! Nu måste vi tillsammans komma med kloka förslag och synpunkter hur det görs så bra som möjligt.

   Jag förstår din syn på att Conventum tränger bort Bilbioteket. Samtidigt tror jag att det kan vara en bra sak att Stadsbiblioteket kan få tag i nya lokaler där de kan få utveckla verksamheten, testa lite nya grepp. Jag tror faktiskt biblioteket kan och ska vara mer än bara böcker. Det viktiga är att det är en plats för att bilda sig och hitta kunskap och information.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *