Gick det att bygga en fabrik som tillverkade mod vore det en kommunal angelägenhet

Det var en lång och bitvis irriterad debatt om kommunens satsning på
biogastillverkning när Örebro kommunfullmäktige möttes i onsdags förra veckan. Flera partier, ledda av moderaterna, är emot att kommunen satsar på produktion av förnyelsebar energi. De kallar det för slöseri med skattemedel.

Det nämndes även i debatten att det inte
är försvarbart att kommunala bolag går med underskott år efter år. Det sades att detta är att leka affärer. Att ta risker med skattebetalarnas pengar. Att det inte är en kommunal angelägenhet. Låt oss återkomma till detta lite senare.

Syftet är att agera för klimatet
Själva syftet med biogasbolaget har aldrig varit att tjäna pengar. Precis som med en kommun handlar det om att skapa andra värden. Att samarbeta för att lösa problem tillsammans. Det är viktigt att påminnas att biogasbolaget startades för att det var brist på förnyelsebart drivmedel. Biogasen behövs för att fylla tankarna i stadsbussar och kommunens bilar. Därför valde kommunen att börja producera själv för att skapa en trygghet att kommunen kan fungera även om oljan tar slut.

Redan från start har det varit uppenbart att det tar år innan det nystartade biogasbolaget skulle vara igång. Det skulle ta tid att få igång produktionen och att skapa en hållbar ekonomi i bolaget. På grund av problem i produktionen har bolagets ekonomi påverkats vilket var anledningen till ärendet hos kommunfullmäktige. En åtgärdsplan finns för att göra vissa nyinvesteringar och att skapa gröna siffror i bolaget, för detta krävdes beslut i fullmäktige.

Säger nej till klimatbra bolag men ja till klimatdåliga
Det är ganska anmärkningsvärt att bland annat moderaterna är emot vindkraftsbolaget och biogasbolaget, samtidigt som de är för flygplatsbolaget. Värt att nämna är att flygplatsen går minst lika knakigt, får nya bidrag och lån från kommun och region när ekonomin inte lyfter.

Jag kan ju delvis hålla med moderata företrädare när de säger att vi inte kan acceptera att bolag år efter år går med underskott. Som inte tycker vi ska leka affär med skattebetalarnas pengar. Som tycker det finns gränser för vad en kommun ska göra.

Mitt och Miljöpartiets perspektiv är dock att vi bör göra undantag från detta för att kunna satsa på förnyelsebar energi och att försöka lösa klimatutmaningen. Vi anser det behövs tas vissa ekonomiska risker för att värna miljö och klimat. Åtminstone för att försöka få upp bolagen på fötterna så det blir hållbart på sikt.

Hur Moderaterna utifrån detta försvarar sin hållning kring att stötta flygplatsen är för mig oklart. Hur försvarar de att vi betalar för en flyglinje till Köpenhamn och satsar pengar på marknadsföring i syfte att skapa en efterfrågan på flyg som inte finns. Att det offentliga år efter år stöttar och betalar för en flygplats som går dåligt?

Saknas mod och en tydlig linje
Hur kommer det sig att de är emot alla bolag som gör klimatnytta, men är för bolaget som bidrar negativt och skapar utsläpp. Kommunledningen lyckas åtminstone kompensera för de utlägg som de är med och skapar med sin politik.

Det förvånar mig att de inte är beredda att ta risker när vi står inför beslut som kräver mod. Såsom att ta ekonomiska risker för att få fart på biogasproduktionen. Så vi har nåt att köra bussar och tjänstebilar på utan att förstöra klimatet.

Däremot är de beredda på att ta risker när det krävs mod att låta bli. Såsom att fortsätta leka flygplatsaffär med skattebetalarnas pengar. Trots att vi vet att vi måste minska våra flygresor och minska flygets klimatpåverkan.

Mod är sannerligen en bristvara. Kunde vi starta ett kommunalt bolag för att tillverka det skulle jag vara för det! Då kanske det skulle finnas mod nog i Sverige för att ta viktiga beslut för framtiden såsom beslut om nya storregioner, investera i höghastighetståg och att säga nej till inviter om att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *