M vill röra om i grytan för sakens skull och samtidigt ge SD makt

Moderaternas ledare Anna Kinberg Batra berättar att M mer än gärna vill ta över makten i Sverige med hjälp av SD. De lokala reaktionerna lät inte vänta på sig och Moderaternas regionråd Ola Karlsson berättar att ”det måste hända något i rikspolitiken”.

Det är tydligt att Moderaternas partiledning är pressad av dåliga siffror. Sannolikt försöker Anna Kinberg Batra hitta sätt att rädda sitt jobb och göra partiet relevant igen. Jag kan förstå Moderatledarens utspel med tanke på frustration i partiet.

Röra runt  i grytan viktigare än sakfrågorna
Jag har däremot svårt att förstå varför vissa Moderater går ut och välkomnar beskedet såsom Karlsson gör. Som dessutom verkar tycka att det viktigaste är att röra runt i grytan. Försvaret för att ta över styrningen av landet med hjälp av SD är att de vill se en förändring. Att ett regeringsskifte behövs. Och motivet är att ”regeringen inte levererar på flera punkter”.

SD är ett oprövat kort som saknar kompetens
Jag kan förstå att det finns moderater som inte är nöjda med en rödgrön regering. Men samtidigt är ju frågan hur landet skulle få en bättre styrning genom att SD. Frågan är hur de som helt oprövat kort skulle bidra till att landet styrs bättre.

Många moderater jag möter menar snarare på att Sverigedemokraterna har uppenbara problem med rasism i partiet, att de kommer med orealistiska och djupt problematiska politiska förslag och att de rent ut sagt saknar både erfarenhet och kompetens.

Kritiker inom M måste stå på sig!
Jag hoppas dessa röster står på sig inom M. Att de inte viker ned sig utan påtalar för sin partiledning att SD rent ut sagt är ett parti fyllt av amatörer. Ett partifyllt av företrädare som inte klarar av att lägga budgetar, som uttrycker sig rasistiskt och som både försvarar och uppmanar till våld mot flyktingar, muslimer, och oliktänkande. De har nämligen helt rätt i att SD inte är några att räkna med när en styr ett land, ett landsting eller en kommun.

Det är olyckligt när M-företrädare börjar låta som Trump-väljare. Som pratar om förändring som ett egensyfte utan att ha en tanke på vad vi kan riskera att få för cirkus som leder landet om de lyckas.

Edit: Även Moderaternas kommunalråd Anders Åhrlin välkomnar utspelet att samarbeta med SD för att fälla regeringen. Hans anledning rimmar även de lite ”Make America great again!”  såsom när han säger ”Sverige är påväg åt fel håll”, att samarbetet skulle vara ”bäst för Sverige” vilket leder till att ”Sverige kommer på rätt köl igen”.

 

 

Är SSUs ordförande viktig?

Lena Mellin frågar sig i Aftonbladet om SSUs ordförande är korkad eller bara tror sig vara viktig. Detta med anledning att aftonbladet gjort en granskning av en resa han gjort med taxi från en konferens i Sälen.

Frågan är om Aftonbladet gjort granskningen för att de anser SSUs ordförande vara viktig och ska granskas, eller att anser honom vara ganska oviktig men granskar honom ändå.

Låt oss fundera på detta två scenarier:

1. SSUs ordförande är viktig och ska granskas
Då har ju Lena Mellin uppenbarligen fått svar på sin fråga. SSUs ordförande är en viktig person, som ska granskas av media, och det finns då sannolikt även anledning till att han måste vara med på möten som kräver att han reser med taxi då annan trafik inte finns.

Andra viktiga personer (som oftast inte är unga) har ju ofta också anledning att göra dyra, knasiga resor för att komma till sina möten. Varför är detta fall upprörande till skillnad från dessa?

2. SSUs ordförande är inte viktig
Lena Mellin får sitt svar. Möjligtvis är då SSUs ordförande korkad. Men den nya frågan är ju egentligen varför aftonbladet ska granska någon som inte är viktig. Det verkar ju onekligen mer korkat att journalister ska granska någon oviktig än att åka en lång taxiresa. (Förutom om det handlar om att skapa sensation och få klick till sin hemsida)

Medlemmarnas pengar
Oavsett om SSUs ordförande kan anses vara viktig eller inte av aftonbladet och annan media kan det ju vara relevant att på redaktionerna även reflektera över att resan faktiskt betalas av medlemmar i SSU. Det är alltså inte skattebetalare som står för fiolerna i detta fall.

Annat vore det om han faktiskt var en minister eller haft ett officiellt offentligt uppdrag som politiker. Frågan är alltså om det finns en starkt allmänintresse att lägga sig i hur han använder pengar som tillhör hans förening. Detta med tanke på att väldigt få i allmänheten är medlemmar i föreningen SSU.

Unga mäts med dubbla måttstockar
Jag tycker det är anmärkningsvärt att aftonbladet både kan granska en person då de anser personen är tillräckligt viktig för allmänheten och samtidigt ifrågasätta om personen verkligen är viktig.

Det som skiljer detta drev mot andra är att personen är ung. Det är en klar nackdel då det är enkelt för människor att ifrågasätta kompetens utifrån ålder och även förlöjliga personen genom att insinuera att denna unga person tar sig själv på alldeles för stort allvar.

Antingen får vi acceptera att även unga är kompetenta, att även de ska granskas, men att de då måste få möjlighet att delta i politiskt arbete på samma villkor som äldre. Att de är lika viktiga på möten som andra, och att det motiverar deras resor på samma sätt som äldres.

Eller så får vi bestämma att unga inte är lika viktiga och eventuellt inte lika kompetenta som äldre. Då ska inte heller unga som är politiskt engagerade behöva utstå granskning av journalister som letar sensationer och älskar drev.