Jag går i Pride för mitt ofödda barn

I min sambos mage ligger Knytet just nu och gör sig redo att komma ut. Vi kallar det Knytet – som ett slags arbetsnamn – eftersom vi inte vet vem det är som ligger där i magen. Vi vet inget om barnets kön. Om det är en tjej eller en kille. Och framförallt vet vi ju inte hur barnet kommer känna sig på insidan. Det skulle kunna vara så att vårt barn inte kommer känna sig som det syns på utsidan.

Vi hoppas snart få börja lära känna Knytet. Men det kommer ta många år och bli väldigt spännande. Just nu vet vi inget om Knytet kommer blir kär i killar eller tjejer. Mitt ofödda barn skulle lika gärna kunna bli hetero som gay.

Mer än någonsin blir det konkret för mig varför jag går i pridetåget. Jag kommer gå i tåget på lördag för att mitt ofödda barn ska kunna bo i ett Örebro där inget av ovanstående spelar någon roll. Där Knytets kön inte kommer vara avgörande för framtiden. Där Knytets sexuella läggning och identitet inte kommer vara avgörande för att slippa mobbing och trakasserier, ha en god hälsa och bli en stark individ. Det Örebro jag vill vara med och bygga är en stad där alla barn får växa upp till att bli dem som de själva vill vara.

Det känns också bra att ha partikollegor som har samma uppfattning och vill skapa samma Örebro. Såsom min vapendragare Gunnar – den pensionerade statsanställda som gärna målar naglarna inför pride – som alltid ställer frågor om HBTQ-arbetet och genusperspektivet i förskolenämnden. Jag vet att även han vill att Knytet – och alla andra barn –  ska få gå i en förskola där de bemöts som individer och inte som killar eller tjejer.

Jag vet att det går att lita på Linus – fritidspedagogen – som ofta pratar om vikten av att organisera rastlek och ha ett bra lika-behandlingsarbete när han går på möte i grundskolenämnden. Jag vet att han vill att skolan ska vara en plats där Knytet – och alla andra barn – ska kunna känna sig trygg. Att de ska slippa mobbing och kränkande behandling bara för att hen lika gärna kan bli kär i killar som tjejer. Och där sex och samlevnadslektionerna som kommer så småningom, inte bara berättar om hur heteropar har sex och skyddar sig. Med risken att framställa alla andra som UFOn.

På lördag går jag i Pridetåget med miljöpartister som kämpar varje dag för att skapa ett Örebro där HBTQ-arbetet blir mer än pappersarbete och fina ord.

Tillsammans går vi under parollen; Lika rättigheter även i praktiken.