Unket svinga mot kvinnor som pratar jämställdhet

Socialdemokraten John Johansson skriver ett lite upprört blogginlägg om att Miljöpartiet gott kan hålla tyst om jämställdhet. Bakgrunden är att NA gjort en artikel om hur män tar mer plats i talarstolen när kommunfullmäktige har möten. Särskilt upprörd verkar han vara över att min språkrörskollega Sara Richert vågar drista sig till att säga till journalisten att det måste bli bättre.

Johansson(S) menar att Miljöpartiet är det sämsta partiet på jämställdhet i kommunfullmäktige då vi bland våra 6 ledamöter och 3 ersättare har 3 kvinnor och 6 män. Att vi därför inte har rätt att prata om jämställdhet.

Ledamöter i fullmäktige listas innan valet, sedan kan ordningen inte justeras för att uppnå jämställdhet
Johansson(S) som varit politiker länge vet att ledamöterna i fullmäktige listas av partiet innan valet, och när någon slutar hoppar någon ny in från listan. Tyvärr kan ett parti i efterhand inte justera i listan för att uppnå mer jämställdhet. Miljöpartiets lista fastställdes 2013, sedan dess har ett par av våra politiker slutat för att göra annat såsom att plugga eller flytta.

Trots att vi hade en varvad lista med kvinnor och män, ser vi att fler kvinnor slutat under perioden och att män därmed tagit deras plats. Detta eftersom de är näst på tur på listan. Johansson(S) vet att ersättarordningen sköts av länsstyrelsen, och att den inte går att påverka i efterhand, ändå väljer han att svinga som att han upptäckt nåt nytt.

Kvinnor hoppar oftare av politiska uppdrag, och ersätts av män
Att kvinnor i större utsträckning hoppar av politiska uppdrag är något som konstaterats av olika statliga demokratiutredningar, men även av Miljöpartiets interna uppföljning; Vem representerar Miljöpartiet. Detta bör vara känt även för Johansson(S).

Vår interna granskning visar dessutom att efter valet 2014 var 51,7% av MPs företrädare i kommunerna kvinnor. En stor utmaning för Miljöpartiet är dock att i större utsträckning representera människor med utländsk härkomst. Andelen av Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter med utländsk bakgrund har ökat lite sedan förra mandatperioden. Men trots att 21,5% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund har endast 14% av MPs kvinnliga politiker utländsk härkomst.

Vi är väl medvetna om dessa utmaningar, och tar detta ansvar som parti. Det är anledningen att vi varvar listor, använder delat ledarskap med ett kvinnligt och ett manligt språkrör, och det är därför vi pratar om jämställdhet. Vi som parti har även ett viktigt arbete för oss när vi inför valet ska fastställa en ny lista.

Unket svinga mot kvinnor som pratar jämställdhet
Johansson(S) har rätt i sak. MPs ledamöter just nu i Örebros fullmäktige är fler män än kvinnor. Men att svinga mot MP endast med bakgrund av att vårt kvinnliga toppnamn pratar om jämställdhet är ganska unket. Och dessutom påstå att vi inte tar ansvar är bara ohederligt när han vet att det är länsstyrelsen som utser manliga ersättare när kvinnor slutat.

Avslutningsvis gör Johansson (S) stort nummer av att konstatera att ”För inte allt för längesedan ingick Miljöpartiet i styret av Örebro kommun” och att kommunledningen då var väldigt ojämställd. Det han inte nämner är att ”inte allt för längesedan” var efter valet 2006, vilket är mer än 10 år sedan. Så det var ganska längesedan. Sedan dess har Miljöpartiet förändrat sin laguppställning. Sara Richert och jag själv har tagit över ledarskapet, och vi har en hel drös nya politiker. Dessutom känns det orimligt att MP ska klä skott för en hel kommunledning med 4 andra partier.

Kanske är det väldigt viktigt för John Johansson att få slå lite på MP och sätta Sara Richert på plats. Själv undrar jag om det är så viktigt att han ska komma dragandes med så mycket gammalt och framställa det som nytt.

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *