Regeringens ”förtäckta amnesti” för ensamkommande är bra, men åtgärdar inte rättsosäkerheten!

Isabella Lövin (MP), språkrör och vice statsminister

Under måndagen meddelade vice statsminister Isabella Lövin(MP) att den rödgröna regeringen kommit överens om ett sätt att ge ensamkommande en ny chans att få stanna i Sverige. Denna nya chans för tillfälligt uppehållstillstånd och möjlighet att gå en utbildning sammanfattades förmodligen allra bäst av Sverigedemokraterna som kallar det för en ”förtäckt amnesti”.

Det är väldigt viktigt besked för alla de unga människor som kom hit som barn och på grund av lång väntan på migrationsverkets beslut hunnit bli vuxna och som nu riskerar utvisning.

Löser situationen akut för en grupp, åtgärdar däremot inte rättsosäkerheten
Denna överenskommelse löser situationen akut för en grupp med ensamkommande. Men den rättsosäkerhet som fortfarande finns inom asylsystemet berörs och åtgärdas inte.

Till stor del är detta en akut symptombehandling. Istället för att skapa ordning och reda i strukturerna som är asylsystemet. Det är tydligare för mig än någonsin att Miljöpartiet behöver starkt stöd i nästa val. Just för att vi ser att arbetet inte är klart, utan att det finns kvar att göra för att säkra asylrätten.

Sanningen är att migrationsverkets praxis kring åldersbedömningar är rättsosäker. Många fler riskerar att få utvisningsbeslut på grund av detta även i framtiden. Många upplever dessutom att uppskrivningar i ålder används som straff av migrationsverket för att de inte kunnat styrka sin ålder. Det finns gott om exempel på orimligheter i åldersuppskrivningar. Från att en ungdom skrivits upp enskilda dagar och helt plötsligt ”blivit” vuxen. Till att biologiska syskon enligt migrationsverket har 3 månader mellan sina födelsedagar. Det vittnar om en vårdslöshet och en bredare rättsosäkerhet i myndighetsutövningen.

Lösning saknas för många papperslösa ungdomar som kom hit som ensamkommande
Det finns fortfarande många som kom hit som ensamkommande innan 2015. De  lever nu som papperslösa efter beslut om avslag. Trots att de var minderåriga har de fått avslag i samtliga instanser. Detta då de skrivits upp i ålder eller då deras skyddsskäl inte beaktats tillräckligt. Denna utsatta grupp unga vuxna, som på samma sätt riskerar sina liv vid en utvisning till Afghanistan, berörs inte av regeringens överenskommelse.

Ett starkare Miljöparti behövs för att kämpa även för de ensamkommande som inte berörs av denna överenskommelse!

Så jag är som miljöpartist glad, men inte nöjd! Fler har skyddsskäl och bör ha rätt att stanna. Vi måste ta ansvar så asylsystemet blir mer rättssäkert. Få andra partier pratar om detta som ett strukturellt problem än just Miljöpartiet.

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *