Samverkan kring nya skolor kan skapa starkare teckenspråk!

Kommunen och Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM tittar nu närmare på hur en ny skola kan skapas i Adolfsberg som ska samla flera skolor. NAs ledarsida skriver om detta som ett viktigt beslut för teckenspråket. Men som ändå uppmanar oss politiker att bromsa processen av oklar anledning.

SPSM vill samla flera av sina specialskolor samtidigt som kommunen har intresset att starta en kommunal skola med teckenspråksprofil i området. Jag tror denna samverkan kan bli väldigt bra för teckenspråket.

Öppnar för skapandet av en kommunal hörselklass
Vi politiker har under tisdagen fattat beslut om att gå in i en förstudie för att få mer material och fördjupa planerna. Vi i Miljöpartiet fick med i beslutet att det ska tittas på om en kommunal hörselklass ska ingå.

Det är bra då alla hörselskadade barn inte går på en statlig specialskola idag. Så en kommunal hörselklass på en skola med teckenspråksprofil skulle därför kunna vara väldigt bra för många som senare i livet kan vara beroende av teckenspråk.

Teckenspråkig förskola kan hamna i teckenspråkig miljö
Det finns berättigad kritik för hur kommunen hanterade nedläggningen av den teckenspråkiga förskolan kattungen. Inga löften kan ges, men förstudien ska titta på om kommunen även ska förlägga förskola med profil mot teckenspråk och hörselteknik som en del i projektet. Vi miljöpartister är glada att fått gehör hos andra politiker om detta. Det vittnar även om att det finns ett stort intresse att stärka teckenspråket i Örebro kommun.

Det vore bra om en teckenspråkig förskola hamnar tillsammans med specialskolorna och en kommunal skola med teckenspråksprofil. Då får barnen tillgång till en teckenspråkig miljö. De hamnar även i ett sammanhang med äldre förebilder som använder teckenspråk. Är detta ett alternativ som visar sig genomförbart så skulle det vara en riktig vinst!

Jag ser därför inga skäl att vara så pessimistisk som NAs ledarsida. Denna samverkan kan bli väldigt bra. Särskilt om det blir som vi i MP hoppas att en kommunal hörselklass och en teckenspråkig förskola kommer med i satsningen!

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *