Det brutna Miljöpartiet finns inte längre kvar.

Efter helgens kongress i Västerås är det så tydligt att hela partiet är redo för valrörelse. När jag pratat med andra miljöpartister från olika delar av Sverige säger de samma sak. De vill ut och möta människor och väljare. De flesta som varit ute och kampanjat de senaste veckorna har samma intryck som jag själv – människor är otroligt positiva. Det arbete vi gjort i regeringen och som nu börjar märkas är uppskattat. Det är en slående kontrast mot när en läser på internet eller i media. Det är dessa möten som kommer vara vår styrka. Det är i samtalen med Örebroare och andra väljare som vi kommer värva röster. Det är så vi får ett starkt mandat att fortsätta det samhällsbygge och den omställning som vi påbörjat.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin håller tal till kongressen.

Isabella Lövin sa det väldigt klokt i sitt tal till kongressen att vår viktigaste roll denna valrörelse blir att grönmåla framtiden. Det finns alldeles för många partier som just nu tävlar i att svartmåla Sverige. De spär på rädslor och oro hos människor för att de inte har svaren och politiken för att skapa hopp och framtidstro. Då är det vårt ansvar att måla upp visionerna och vilka beslut som krävs för att komma dit.

Miljöpartiets roll är att stoppa NEJ-sägarna!
Men det är oroväckande att andra partier, framförallt Moderaterna, gör allt för att stoppa de viktiga reformer som vi drivit fram. Det är tydligt att det är de och andra partier som är NEJ-sägarna. Det går inte längre att beskylla Miljöpartiet för att vara bakåtsträvare och stoppkloss. Det är en roll som framförallt Moderaterna nu tagit över när de vill riva upp flygskatten, stoppa höghastighetståg och hindra städer att inrätta miljözoner för bättre luft.

Jag tror att Miljöpartiet kommer att göra ett bra val. Allt fler ser de avtryck som Miljöpartiet gjort i regeringen och uppskattar de reformer och lagförslag som vi drivit fram. Elcykelpremien, flygskatten, klimatlagen och samtyckeslag är bara några få av allt vi drivit igenom. Många längtar efter mer och vill rösta på ett parti som pratar om framtiden och vart vi ska som samhälle.

Jag är redo att jobba stenhårt för att människor även ska inse att det är #nu det gäller. Ska vi forma framtiden måste vi börja #härochnu. Omställningen vi behöver sker inte av sig själv. Den kommer inte att ske av sig självt, och framförallt inte om de som svartmålar och som säger nej får styra.

På tal om visioner för framtiden.
Här kan du läsa mer om våra visioner för Örebro!

Inget barn ska riskera livet i trafiken!

Miljöpartiet vill se ett nationellt mål om att alla 12 åringar ska kunna cykla säkert till skolan. Att kunna ta sig runt själv är viktigt för att barn ska få frihet och bli självständiga individer. Att fler barn cyklar är viktigt för deras hälsa och fostrar dem till att bli goda trafikanter. Men det är en lång väg kvar för att alla barn ska kunna cykla utan att riskera livet. Det behövs politiska beslut och pengar för att nå dit.

Är 12 åringar verkligen mogna att cykla själva?
Barns mognad är flitigt diskuterat och mer specifikt när det är lämpligt för barn att cykla själva. Barns mognad och att cykla i trafik lyfts ofta upp av de som är kritiska till satsningar på barnvänligare trafikmiljöer och att fler barn ska cykla. Barns mognad är en viktig diskussion, men det är framförallt föräldrarna som måste avgöra. Det är de som känner sitt barn bäst, som vet om hen kan behärska cykeln och är van vid cykelvägen. Från all forskning som finns vet vi att mognad är en faktor, men att den allra viktigaste är trygga cykelvägar.

Även för mogna barn med trafikvett så är otrygga trafikmiljöer just otrygga. Det är här vi som politiker kan ta ansvar för att fler trafikmiljöer ska bli barnvänliga. Staden måste helt enkelt planeras och byggas för barn.

Du som förälder avgör om det blir tryggare eller farligare
All forskning visar att det blir säkrare för barn i trafiken om det är fler som cyklar. Ensam är utsatt, men i grupp är det tryggare. Andra trafikanter tar större hänsyn i miljöer med många cyklister. Dessutom lär sig barnen genom att se hur andra tar sig fram i trafiken.

Det är här du som förälder och vuxen kan göra skillnad. Om fler av oss tar oss fram med cykel kommer det bli tryggare för barn att göra detsamma! Du kan även fungera som en viktig förebild som fostrar unga till trygga trafikanter.

På samma sätt ser vi idag ett växande problem där fler väljer att skjutsa sina barn för att det känns farligt. Eller av stress eller bekvämlighet. Då blir det ännu farligare för de barn som cyklar. Det skapas en ond cirkel där fler bilar vid skolor gör att andras barn inte får cykla då föräldrarna känner oro för den otrygga trafikmiljön som du bidrar till. Du har makt att vara med och bryta denna onda cirkel.

Så det finns saker vi kan göra som privatpersoner. Men allt kan vi inte göra själva. Till sist handlar det om att de där trygga cykelvägarna måste byggas. Det är därför det behövs politiker som jobbar för barnvänlig trafikplanering!

 

Socialdemokraternas svek mot utsatta barn

Papperslösa barn som går hungriga eller fryser ska inte kunna få mat eller en värmande jacka, kommunerna ska förbjudas från att ge barnen hjälp. Är ett förslag när Socialdemokraterna presenterar sina hårdare nypor mot flyktingar. Med sin strängare migrationspolitik kommer barn till papperslösa straffas för sina föräldrars val. Något de omöjligt kan påverka.

Jag har som de flesta andra svårt att förstå vad det är för mytomspunnen ”svensk modell” som Socialdemokraterna vill utveckla. (Den verkar innehålla allt och inget). Det blir ännu svårare att förstå att den här svenska modellen utvecklas av att inte ge mat till barn som är hungriga. Jag har svårt att förstå hur Sverige blir bättre när barn som lever under fruktansvärt svåra förhållanden inte ska få stöd till mat eller en vinterjacka när de fryser.

Om dessa rättigheter till papperslösa är en kostnad vi orimligt har råd med, är sannolikt nästa steg att förbjuda skola och sjukvård för dessa barn. Jag är stolt att leva i ett land där vi ger barn oavsett bakgrund dessa rättigheter och denna trygghet. Men jag bävar för den dag då Socialdemokraterna och andra partier vill riva sönder detta. Det vore inte osannolikt då vård och skola för papperslösa barn är rättighetsreformer som är långt mer kostsamma.

Man undrar ju, vart är egentligen Socialdemokratin som står upp för den svage?

*Det ska tilläggas att det idag är väldigt få kommuner som ger bistånd till papperslösa familjer. Det handlar om en tolkning av socialtjänstlagen, där vissa kommuner anser att bara medborgare ska få rättigheter. Samtidigt som andra tolkar det som att alla människor och framförallt barn som är i behov inom kommunen ska få stöd. Stockholm Stad och Malmö är två kommuner som valt att göra en generösare tolkning för att utsatta barns situation ska göras något drägligare. Så det föreligger inget tvång idag, så det är knappast stora kostnader som får kommunerna och välfärden att rämna. Däremot bör fler kommuner, framförallt Örebro, göra som Malmö och Stockholm.