Inget barn ska riskera livet i trafiken!

Miljöpartiet vill se ett nationellt mål om att alla 12 åringar ska kunna cykla säkert till skolan. Att kunna ta sig runt själv är viktigt för att barn ska få frihet och bli självständiga individer. Att fler barn cyklar är viktigt för deras hälsa och fostrar dem till att bli goda trafikanter. Men det är en lång väg kvar för att alla barn ska kunna cykla utan att riskera livet. Det behövs politiska beslut och pengar för att nå dit.

Är 12 åringar verkligen mogna att cykla själva?
Barns mognad är flitigt diskuterat och mer specifikt när det är lämpligt för barn att cykla själva. Barns mognad och att cykla i trafik lyfts ofta upp av de som är kritiska till satsningar på barnvänligare trafikmiljöer och att fler barn ska cykla. Barns mognad är en viktig diskussion, men det är framförallt föräldrarna som måste avgöra. Det är de som känner sitt barn bäst, som vet om hen kan behärska cykeln och är van vid cykelvägen. Från all forskning som finns vet vi att mognad är en faktor, men att den allra viktigaste är trygga cykelvägar.

Även för mogna barn med trafikvett så är otrygga trafikmiljöer just otrygga. Det är här vi som politiker kan ta ansvar för att fler trafikmiljöer ska bli barnvänliga. Staden måste helt enkelt planeras och byggas för barn.

Du som förälder avgör om det blir tryggare eller farligare
All forskning visar att det blir säkrare för barn i trafiken om det är fler som cyklar. Ensam är utsatt, men i grupp är det tryggare. Andra trafikanter tar större hänsyn i miljöer med många cyklister. Dessutom lär sig barnen genom att se hur andra tar sig fram i trafiken.

Det är här du som förälder och vuxen kan göra skillnad. Om fler av oss tar oss fram med cykel kommer det bli tryggare för barn att göra detsamma! Du kan även fungera som en viktig förebild som fostrar unga till trygga trafikanter.

På samma sätt ser vi idag ett växande problem där fler väljer att skjutsa sina barn för att det känns farligt. Eller av stress eller bekvämlighet. Då blir det ännu farligare för de barn som cyklar. Det skapas en ond cirkel där fler bilar vid skolor gör att andras barn inte får cykla då föräldrarna känner oro för den otrygga trafikmiljön som du bidrar till. Du har makt att vara med och bryta denna onda cirkel.

Så det finns saker vi kan göra som privatpersoner. Men allt kan vi inte göra själva. Till sist handlar det om att de där trygga cykelvägarna måste byggas. Det är därför det behövs politiker som jobbar för barnvänlig trafikplanering!

 

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *