Högern väljer statligt subventionerade köksrenoveringar framför bättre hälsa hos äldre

Flera borgerliga partier ondgör sig över att det införts ett stöd för elfordon och elcyklar. De använder även de fruktansvärde skogs- och terrängbränderna som nu rasar för att ställa elcyklar mot brandflyg. (Brandflyg som de aldrig ens själva velat köpa in tidigare). Attackerna på elcyklarna är uppenbart brandhett just nu. De flesta högerdebattörer påstår dessutom felaktigt att bidrag till elcyklar bara gynnar storstadsbor. Frågan är varför de är emot något som har så stora positiva samhällsekonomiska effekter. Men däremot gärna vill ge folk statligt stöd att renovera sina kök genom ROT? Varför inte finansiera brandflyg med dessa statliga pengar!

Elcyklar gör att äldre cyklar mer och längre upp i åldrarna!
Det finns mycket att vinna på att fler äldre skaffar sig en el-cykel. Tack vare elmotorn får de lite extra hjälp i backar eller när det är tungt att trampa. Därför kommer fler äldre att ha en aktiv livsstil ytterligare ett par år och få en bättre hälsa. Att vår åldrande befolkning håller sig frisk och aktiv längre är oerhört bra, och inte minst lönsamt för samhället i stort.

El-lastcyklar göra att barnfamiljer kan ställa bilen!
Det statliga stödet kan även användas för att skaffa lastcyklar med elmotor. För många småbarnsfamiljer har det nu blivit mer överkomligt att skaffa en el-lastcykel för att skjutsa barnen till förskola och skola. Att fler ställer bilen har återigen positiva hälsoeffekter för den som rör sig mer, men det blir även mindre avgaser och partiklar som är bra för andras hälsa. Det förbättrar framkomligheten i städer och minskar vår gemensamma klimatpåverkan. Allt detta måste vi dra av på prislappen vid en jämförelse med andra statliga subventioner.

Elcyklar inte bara för de i storstäder!
När vi tittar närmre på vilka som skaffar elcyklar så är det inte främst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som stödet används för att köpa elcyklar. Tittar vi på de tio kommuner som ligger i topp med flest godkända ansökningar för elcykelpremien så ser det ut såhär:

  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Laholm
  • Båstad
  • Höganäs
  • Ängelholm
  • Ystad
  • Linköping
  • Gotland

Staffanstorp

Så tro inte på de borgerliga politiker som påstår att detta endast är en satsning på de i storstäder! De har uppenbart inte koll på hur det ser ut i verkligheten!

Varför inte välja bort statligt subventionerade köksrenoveringar?
Genom ROT-avdraget, som alliansen kämpat för att utöka, så kan människor nu få statligt stöd för att anlita hantverkare för att piffa till köket. Det sätter ju visserligen människor i arbete och bidrar till lite tillväxt. Men det är inte alls samma positiva samhällsekonomiska kalkyl som elcyklar bidrar med. För många borgerliga debattörer verkar det vara självklart att statliga pengar ska kunna gå till nya kök, men alltså inte till elcyklar för äldre.

Det går inte säga annat än att högern är helt orimlig i sina attacker på elcykelbidraget. Det är absurt att ställa elcyklar mot brandflyg! Det är dessutom så oerhört tydligt att dessa brandflyg blev viktiga först när bränderna började mitt i valrörelsen. Att de inte skäms för sin populism! Nej, bättre att stoppa köksrenoveringarna om brandflyg ska köpas in!

Moderaterna har fel, ensamkommandelagen kommer få effekt och ge unga en ny chans!

I två uppmärksammade domar från Malmö och Stockholm har den nya ensamkommandelagen ogiltigförklarats. Rättsprocessen är ännu inte över och båda domarna kommer sannolikt att överklagas, och med stor sannolikhet ändras i Migrationsöverdomstolen. Så de drygt 9000 ensamkommande ungdomar som lagen berör kommer då kunna få en ny chans att studera och därefter jobba för att slutligen få ett uppehållstillstånd!

M gör politik av pågående rättsprocess för att locka SD-väljare
Att rättsprocessen inte är över och att domarna kommer ändras har dock inte hindrat Moderaterna från att göra politik av det hela. De har ju varit motståndare till lagen hela tiden och har velat vara hårda mot dessa ungdomar i syfte att få SD-väljare. Men det är förvånande att M som tidigare velat framstå som ett parti som sätter lag och rätt har så lite förståelse och respekt för rättsprocesser. De triumferar nu högljutt på två ungdomars avslag. Avslag som dessutom med stor sannolikhet kommer ändras när de överklagas. När rättsprocessen är över, och domarna ändrade, kommer det även visa sig att Moderaterna har haft helt fel i sin populistiska kritik.

Sänkta identiteskrav är förenligt med Schengensamarbetet
En bärande del i kritiken mot ensamkommandelagen är att den inte skulle vara förenlig med andra lagar och internationella förpliktelser. Med andra ord att Schengensamarbetet, som erbjuder passfrihet mellan länderna, inte skulle tillåta att de ensamkommande får stanna trots att de har svårt att få tag i pass eller identitetskort. Men sanningen är den att såväl Tyskland som Norge har liknande lagstiftning som Sverige nu infört. De är båda med i Schengensamarbetet. Då lagstiftning om sänkt identitetskrav varit förenligt med Schengensamarbetet i dessa länder så bör det vara så även här.

Två av tre nämndemän från SD
När migrationsdomstolen i Malmö fattade beslut att ogiltigförklara ensamkommandelagen så var två av de tre nämndemännen tillsatta av Sverigedemokraterna. Så det är inte osannolikt att det hela rör sig om en hel del politisk obstruktion inom domstolen. Det gör det extra vanskligt för Moderaterna som drar på stora växlar hur domstolen fattade beslut. Det visar dessutom på vad som sker när rasister väljs in i folkvalda församlingar och till att bemanna våra domstolar.

Det är också olyckligt att Migrationsverket att pausat all handläggning kring ensamkommandelagen. Det är många ungdomar som nu svävar i limbo om de får stanna och fortsätta sina studier efter sommarlovet. Men även det är ett tecken på att migrationsverket väntar in ett överklagande i Migrationsöverdomstolen. Så till skillnad från Moderaterna vet de att saken ännu inte är avgjord.