Moderaterna har fel, ensamkommandelagen kommer få effekt och ge unga en ny chans!

I två uppmärksammade domar från Malmö och Stockholm har den nya ensamkommandelagen ogiltigförklarats. Rättsprocessen är ännu inte över och båda domarna kommer sannolikt att överklagas, och med stor sannolikhet ändras i Migrationsöverdomstolen. Så de drygt 9000 ensamkommande ungdomar som lagen berör kommer då kunna få en ny chans att studera och därefter jobba för att slutligen få ett uppehållstillstånd!

M gör politik av pågående rättsprocess för att locka SD-väljare
Att rättsprocessen inte är över och att domarna kommer ändras har dock inte hindrat Moderaterna från att göra politik av det hela. De har ju varit motståndare till lagen hela tiden och har velat vara hårda mot dessa ungdomar i syfte att få SD-väljare. Men det är förvånande att M som tidigare velat framstå som ett parti som sätter lag och rätt har så lite förståelse och respekt för rättsprocesser. De triumferar nu högljutt på två ungdomars avslag. Avslag som dessutom med stor sannolikhet kommer ändras när de överklagas. När rättsprocessen är över, och domarna ändrade, kommer det även visa sig att Moderaterna har haft helt fel i sin populistiska kritik.

Sänkta identiteskrav är förenligt med Schengensamarbetet
En bärande del i kritiken mot ensamkommandelagen är att den inte skulle vara förenlig med andra lagar och internationella förpliktelser. Med andra ord att Schengensamarbetet, som erbjuder passfrihet mellan länderna, inte skulle tillåta att de ensamkommande får stanna trots att de har svårt att få tag i pass eller identitetskort. Men sanningen är den att såväl Tyskland som Norge har liknande lagstiftning som Sverige nu infört. De är båda med i Schengensamarbetet. Då lagstiftning om sänkt identitetskrav varit förenligt med Schengensamarbetet i dessa länder så bör det vara så även här.

Två av tre nämndemän från SD
När migrationsdomstolen i Malmö fattade beslut att ogiltigförklara ensamkommandelagen så var två av de tre nämndemännen tillsatta av Sverigedemokraterna. Så det är inte osannolikt att det hela rör sig om en hel del politisk obstruktion inom domstolen. Det gör det extra vanskligt för Moderaterna som drar på stora växlar hur domstolen fattade beslut. Det visar dessutom på vad som sker när rasister väljs in i folkvalda församlingar och till att bemanna våra domstolar.

Det är också olyckligt att Migrationsverket att pausat all handläggning kring ensamkommandelagen. Det är många ungdomar som nu svävar i limbo om de får stanna och fortsätta sina studier efter sommarlovet. Men även det är ett tecken på att migrationsverket väntar in ett överklagande i Migrationsöverdomstolen. Så till skillnad från Moderaterna vet de att saken ännu inte är avgjord.

Publicerat av

Niclas Persson

2 reaktioner till “Moderaterna har fel, ensamkommandelagen kommer få effekt och ge unga en ny chans!”

 1. Respekten för svensk migrationspolitik är noll — att detta tillstånd nu uppstått den s.k.” gymnasielagen” – pga undfallenhet och eftergivenhet för
  aktivistgrupper – ända sedan ockuperingen av Medborgarplatsen i aug-17 och framåt (bl.a.denna Fateme) -trots alla de utspel från flera instanser – en stor skandal är vad det är !
  <hoppas verkligen att hela detta "projekt" kör i diket samtidigt med MP:s <3,9% i valet -MP har förstört tillräckligt!
  – tänk bara att en sådan som M.Kaplan fått sånt utrymme tidigare i svensk politik – tyvärr är han inte den ende/enda muslimen i regering/riksdag.
  Resultat av det " fina samarbetet och ö.k./löften med SMR Sv.muslimska råd
  från 1998 som dagens S-märkta Tro & Solidaritet ligger bakom.
  Rapport 4/99. Föraktet är stort.

  1. Hej Staffan!

   Det är viktigt att påpeka att även den tillfälliga lagen om restriktivare migrationspolitik och införandet av gränskontroller är undantagslagstiftning från vår migrationslagstiftning som ligger i grunden. Gymnasielagen och även ensamkommandelagen är lagstiftning som syftar till att justera negativa effekter av den tillfälliga lagstiftningen. Att lagstiftningen blivit ett lapptäcke är på grund av den första undantagslagstiftningen. Det är viktigt att riksdagen väljer att se över när lagen har brister, särskilt då många unga haft en orimligt lång väntan på beslut som drabbat dem starkt negativt.

   Det är tråkigt att se din missaktning mot muslimer som grupp. Det är helt okej att tycka att en enskild MP företrädare eller en enskild person som är muslim har fel i sak i en viss fråga. Men det är ju halt orimligt att döma ut en hel grupp utifrån deras tro. Själv delar jag ju inte politisk åskådning med många företrädare för andra partier i riksdagen, men jag är inte beredd att säga att just de riksdagsledamöter som är muslimer inte ska vara där. Det där är en farlig väg att gå tycker jag. Historien har visat vart sådan missaktning riskerar att ta oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *