Anders Åhrlin (M) är desperat och vill skrämma dig med bilbränder

Moderaterna i Örebro gör allt för att väcka oro hos människor för att veckorna innan valet få prata sin paradgren: Trygghet! I en kampanj på sociala medier går de till attack på de styrande partierna ledda av Socialdemokraterna. Moderaterna menar att Örebro är otryggt då Örebro hade väldigt många bilbränder förra året.

Men varför ta siffror från just förra året?
Jo, allt pekar nämligen på att antalet bilbränder gått ned i Örebro under 2018. Och det passar ju inte i Moderaternas kampanj som går ut på att sprida oro. Räddningstjänst och polis har talat om en positiv trend med färre bilbränder, och det kan ju göra de flesta Örebroarna lugna.

Varför nämner M inte seriepyromanen som eldade 30 bilar?
Moderaterna i Örebro vill gärna påskina att bilbränderna är ett tecken på symptom på social oro och bristande integration. (och att allt är kommunledningens fel). Men en anledning till att antalet bildbränder under 2017 måste tas med en nypa salt är att en ensam person misstänks för 30-tal av bilbränderna.

Moderaterna svartmålar Örebro och Sverige
Självfallet är det ett jäkla skit att bilar brinner och att det sker även i Örebro. Det måste vi förebygga och förhindra. Men att blåsa upp frågan och skruva till statistiken bara för att göra människor oroade för framtiden, för att påverka deras beslut på valdagen, är så otroligt lågt. Att svartmåla Örebro och Sverige är dessutom skadligt för demokratin och förtroendet för politiken.

Jag hoppas att folk vägrar köpa den falska verklighetsbild som Anders Åhrlin och Moderaterna i Örebro sprider under sin valkampanj. Istället för politiker som sprider oro behövs de som sprider framtidstro! Örebro har tillräckligt stora utmaningar för framtiden utan att några ska hittas på av Moderaterna.

Själv tänker jag på att vi måste ta itu med ojämställdheten som finns i Örebro, framförallt inom den kommunala organisationen. Att vi måste bryta upp bostads- och skolsegregationen för att få ett Örebro där människor med olika bakgrund möts. Jag tänker även på att vi måste minska vår klimatpåverkan och skydda vår natur och miljö!

Vill du ha politik med framtidstro kan du läsa mer på www.orebro2030.se

Liberalerna måste fatta att mobilitet kräver omfördelning av gaturum!

Patrik Jämtvall(L) slår ett slag för bilens framkomlighet i ett blogginlägg han inleder med ”jag är inte cykelhatare”. Det stämmer säkert. Men det Jämtvall(L) måste förstå är att vi måste ta av bilisters utrymme och ge till andra trafikanter för att skapa en bättre framkomlighet och mobilitet i en växande stad.

De senaste veckorna har jag träffat flera familjer som ska skaffa lastcykel och göra sig av med en bil. De har till skillnad från Jämtvall(L) förstått att framtidens Örebro kräver förändrade resvanor. De tänker cykla till jobbet, förskolan och mataffären istället för att ta bilen dessa korta sträckor inne i stan. Den största oron handlar inte om vad som händer när det regnar eller när snön kommer, utan om de och deras barn kommer ta sig hem hela när de cyklar genom stan.

Säkrare framkomlighet för cyklister och de här barnfamiljerna kräver att vi omfördelar stadsrummet. Att vi smalnar av vissa gator för att uppmuntra ökad cykeltrafik genom tryggare cykelvägar.

Superbussar i Malmö. Bild: News Øresund, Malmö, Sweden

På samma sätt behöver vi införa bussgator på flera trafikleder i stan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Detta är den kanske viktigaste poängen med de superbussar som vi i miljöpartiet föreslår. Vill vi locka fler att åka buss måste vi sänka restiden och det kräver att bussar får företräde och mer utrymme än idag. Återigen är det ensamkommande bilister som måste ge vika och dela sitt utrymme.

Patrik Jämtvall(L) som vill stoppa dessa satsningar och som skriver att han vill ha en helt annan politik har glömt att tänka på följande:

1. En växande stad får trafikinfarkt om inte fler väljer bort bilen
Varje år växer Örebro med omkring 2000 nya invånare. Skulle de välja bilen i samma utsträckning som andra Örebroare får vi en stadigt ökande biltrafik som ska rymmas på gator och vägar. Men gatorna och vägarna blir inte bredare i takt med att staden växer. I centrum är det dessutom omöjligt att bredda vägar för att tillgodose ökad bilism utan att riva husen vi bor i.

Om inte fler och fler Örebroare väljer bort bilen när staden växer kommer köerna bli längre. Så den politik Liberalerna och Patrik Jämtvall(L) föreslår kommer försämra framkomligheten.

2. Förarlösa bilar och taxitjänster som UBER är inte lösningen
Forskning har visat att tjänster som UBER där folk enkelt kan boka skjuts/taxi ökar människors resande med bil. Och att det ofta är människor som annars skulle resa med kollektiva färdmedel som istället hamnar i bilar. På samma sätt riskerar även självkörande bilar att vara ineffektivt utan en större trafikomställning där allt fler väljer bort den egna bilen.

Med andra ord ger dessa mobilitetslösningar endast fördelar om vi förändrat de flesta Örebroarnas resvanor. Så att radikalt många fler Örebroare ställer sin egna bil hemma. Men det förutsätter att vi utöver förarlösa bilar och taxitjänster också har satsat på snabbare, kapacitetsstarka och attraktiva bussar, satsat på hyrcyklar och trygga cykelstråk.

3. Gator hindrar inte ambulanser och brandbilars framkomlighet, bilar gör det!
Det är viktigt att ta in att det största problemet för framkomlighet i stan är bilar. Det är bilar som bildar köer. Det är bilar som står ivägen när räddningstjänst eller ambulanser måste komma fram. Vill vi förbättra framkomligheten för uttryckningsfordon är svaret inte bredare gator, utan färre bilar som står ivägen.

4. Parkeringarna har inte blivit färre i city.
Det finns ingen parkeringsbrist i Örebro. Det har heller inte blivit färre parkeringsplatser. Däremot ser vi att fler parkeringar hamnar i parkeringsgarage eller i parkeringshus för att använda marken effektivare. Det säger sig dessutom självt att det är bättre att förvara bilar på höjden än i bredd om vi vill vara sparsamma med yta.

Det är uppenbart att Jag och Patrik Jämtvall(L) inte delar mening om hur vi ska skapa bättre framkomlighet för alla trafikanter i ett växande Örebro. Däremot delar jag verkligen den vision som Jämtvall(L) skriver om. En framtid där vi är fria att välja för stunden vilket transportslag som passar oss och där vi är riktigt mobila. En framtid där du är fri att ta superbussen på morgonen. Kan trampa iväg på en hyrcykel under lunchen, och ta en bilpoolsbil för att köra lite större grejer hem på eftermiddagen. Allt utan att behöva leta en parkeringsplats att förvara bilen på. Utan att behöva oroa oss hur cykeln ska komma hem.

Moderaternas egna identitetspolitik: attackerar genuspedagogik och normkritik

Moderaterna som själva ofta säger att det är dags att göra upp med identitetspolitiken har nu hamnat där själva. Nu går de till attack på genuspedagogik och normkritik i skolan för att det känns bra och bekräftar den egna väljarbasen. Men utspelet visar att de inte förstår vad genuspedagogik är.

Det är moderaterna i Staffanstorp som i sin annonskampanj inför valet blottar Moderaternas inställning till och missförstånd om genuspedagogik. Här kommer några skäl till varför de har fel.


Barn lär sig av att vara trygga i skolan

Att bekämpa sexism och sexuella trakasserier är helt avgörande för att byggs trygga skolmiljöer. Trygga skolmiljöer är avgörande för att elever ska kunna fokusera på lärandet.

Killar halkar efter i skolan
Det är ingen slump att killar inte hänger med i undervisningen. Det handlar om förväntningar, en idé om att allt annat både är viktigare och coolare än att plugga. Att arbeta med jämställdhet är att arbeta för att killar både kan, får och vill lära sig.

Psykiska ohälsa bland unga tjejer är en epidemi
Den psykiska ohälsan bryter ner en generation, de omöjliga prestationskraven hindrar lärande. Att stärka elevhälsan, och stärka lärare i att kunna möta tjejers framtidsoro på ett bra sätt är konkreta verktyg för att eleverna ska kunna sätta lärandet i centrum.

Ungas yrkesval begränsas av förväntningar
Sverige har fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Unga hindras i sina val av förväntningar på vad man ska göra utifrån ens kön. Det begränsar människor och halverar ofta rekryteringsbasen till sådant som industrin, förskolan och vården. Alltså hindrar det människors frihet – och Sveriges ekonomiska utveckling. En bra studie- och yrkesvägledning kan bredda ungas framtidsvägar.

Genuspedagogik och kunskap inte motsatser
Pedagogik som ser genus och bygger jämställdhet står inte emot kunskaper. Tvärtom. Det är en förutsättning för att unga ska få bygga ett liv med frihet, egenmakt, lärande – och gedigna kunskaper.

Skolan behövs för att bryta upp stereotypa könsroller
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Tjejer lär sig acceptera våld. Killar fostras in i attityder som ursäktar snarare än förändrar beteenden. Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Detta måste vi ändra på. Då spelar skolan stor roll.

 

Här kan du läsa mer varför vi vill utmana stereotypa könsroller i skola och förskola: http://orebro2030.se/suggestion/utmana-stereotypa-konsroller-i-skola-och-forskola/

Barnen behöver få mer skugga!

Torka och extremt varma somrar är något som kommer bli vanligare. Vi behöver plantera mer grönt på förskolans gårdar så barnen inte drabbas av solsting eller bränner sig.  Idag så saknar många förskolegårdar tillräckligt med skugga och skydd från skadlig UV-strålning. Det är därför vi i MP går till val på grönare skolgårdar!

Att bränna sig i solen som barn kan ge cancer senare i livet
Vi vet att barn är särskilt känsliga för sol. Deras hy är tunn och de bränner sig lätt. Något som kan få konsekvenser för framtiden. Hudcancer ökar redan idag stadigt till följd av våra solvanor. 90% av all hudcancer orsakas av för mycket UV-strålning. Men det är faktiskt så att var femte svensk ettåring har bränt sig i solen. Och att bränna sig som barn ökar risker för hudcancer senare i livet.

Barnen behöver mer skugga!
Med mer träd, buskar och annan växtlighet kan vi halvera UV-exponeringen som barnen utsätt för. Lekplatser med mer växtlighet ger skugga och skydd från den brännande solen. Men barnens lekplatser blir även roligare och mer spännande bland växter, pinnar och stenar!

Miljöpartiet vill förbättra barnens lekmiljöer, framförallt i förskolan. Det är särskilt viktigt under sommarhalvåret då framtiden kommer innebära mer torka och extremhetta. Då kommer barnen behöva mer skydd från solen. Men även på lekplatser och skolgårdar behövs mer grönska och skugga.

Många förskolor saknar tillräckligt med solskydd
På många förskolegårdar har det varit varmt som en öken denna sommar. Barn som leker på gårdar med asfaltsplättar eller där grönska saknas har blivit jättevarma. De har haft lättare att bränna sig om det saknats mycket träd och skugga.

På flera nybyggda förskolor har träden varit så små att de inte ger någon skugga. Kommunen har kommit på väldigt sent att solsegel behöver sättas upp. Trots extra insatser så är gårdarna varma och det saknas skugga och platser att svalka sig på för barnen.

Större träd och krav på mer skugga behövs!
Vi måste göra något åt bristen på solskydd för barnen. När vi anlägger nya gårdar på förskolor och skolor bör vuxna träd planteras in. Även snabbväxande träd och vildare buskar kan vara alternativ för att skapa ljummiga och skuggigare miljöer i värmen. Ett nytt krav på att halva himlen ska vara täckt av växtlighet bör införas när vi planerar nya förskolor!

 

Vi gröna går till val på grönare och skuggigare skolgårdar. Vi tror att utelek och rörelse är viktigt. Därför måste barnen kunna leka utomhus även på sommaren, utan att bränna sig eller få solsting!

Här kan du läsa mer om hur vi vill främja utelek och gröna skolgårdar: http://orebro2030.se/suggestion/framja-utomhuspedagogik-och-grona-skolgardar/