Barnen behöver få mer skugga!

Torka och extremt varma somrar är något som kommer bli vanligare. Vi behöver plantera mer grönt på förskolans gårdar så barnen inte drabbas av solsting eller bränner sig.  Idag så saknar många förskolegårdar tillräckligt med skugga och skydd från skadlig UV-strålning. Det är därför vi i MP går till val på grönare skolgårdar!

Att bränna sig i solen som barn kan ge cancer senare i livet
Vi vet att barn är särskilt känsliga för sol. Deras hy är tunn och de bränner sig lätt. Något som kan få konsekvenser för framtiden. Hudcancer ökar redan idag stadigt till följd av våra solvanor. 90% av all hudcancer orsakas av för mycket UV-strålning. Men det är faktiskt så att var femte svensk ettåring har bränt sig i solen. Och att bränna sig som barn ökar risker för hudcancer senare i livet.

Barnen behöver mer skugga!
Med mer träd, buskar och annan växtlighet kan vi halvera UV-exponeringen som barnen utsätt för. Lekplatser med mer växtlighet ger skugga och skydd från den brännande solen. Men barnens lekplatser blir även roligare och mer spännande bland växter, pinnar och stenar!

Miljöpartiet vill förbättra barnens lekmiljöer, framförallt i förskolan. Det är särskilt viktigt under sommarhalvåret då framtiden kommer innebära mer torka och extremhetta. Då kommer barnen behöva mer skydd från solen. Men även på lekplatser och skolgårdar behövs mer grönska och skugga.

Många förskolor saknar tillräckligt med solskydd
På många förskolegårdar har det varit varmt som en öken denna sommar. Barn som leker på gårdar med asfaltsplättar eller där grönska saknas har blivit jättevarma. De har haft lättare att bränna sig om det saknats mycket träd och skugga.

På flera nybyggda förskolor har träden varit så små att de inte ger någon skugga. Kommunen har kommit på väldigt sent att solsegel behöver sättas upp. Trots extra insatser så är gårdarna varma och det saknas skugga och platser att svalka sig på för barnen.

Större träd och krav på mer skugga behövs!
Vi måste göra något åt bristen på solskydd för barnen. När vi anlägger nya gårdar på förskolor och skolor bör vuxna träd planteras in. Även snabbväxande träd och vildare buskar kan vara alternativ för att skapa ljummiga och skuggigare miljöer i värmen. Ett nytt krav på att halva himlen ska vara täckt av växtlighet bör införas när vi planerar nya förskolor!

 

Vi gröna går till val på grönare och skuggigare skolgårdar. Vi tror att utelek och rörelse är viktigt. Därför måste barnen kunna leka utomhus även på sommaren, utan att bränna sig eller få solsting!

Här kan du läsa mer om hur vi vill främja utelek och gröna skolgårdar: http://orebro2030.se/suggestion/framja-utomhuspedagogik-och-grona-skolgardar/

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *