Moderaternas egna identitetspolitik: attackerar genuspedagogik och normkritik

Moderaterna som själva ofta säger att det är dags att göra upp med identitetspolitiken har nu hamnat där själva. Nu går de till attack på genuspedagogik och normkritik i skolan för att det känns bra och bekräftar den egna väljarbasen. Men utspelet visar att de inte förstår vad genuspedagogik är.

Det är moderaterna i Staffanstorp som i sin annonskampanj inför valet blottar Moderaternas inställning till och missförstånd om genuspedagogik. Här kommer några skäl till varför de har fel.


Barn lär sig av att vara trygga i skolan

Att bekämpa sexism och sexuella trakasserier är helt avgörande för att byggs trygga skolmiljöer. Trygga skolmiljöer är avgörande för att elever ska kunna fokusera på lärandet.

Killar halkar efter i skolan
Det är ingen slump att killar inte hänger med i undervisningen. Det handlar om förväntningar, en idé om att allt annat både är viktigare och coolare än att plugga. Att arbeta med jämställdhet är att arbeta för att killar både kan, får och vill lära sig.

Psykiska ohälsa bland unga tjejer är en epidemi
Den psykiska ohälsan bryter ner en generation, de omöjliga prestationskraven hindrar lärande. Att stärka elevhälsan, och stärka lärare i att kunna möta tjejers framtidsoro på ett bra sätt är konkreta verktyg för att eleverna ska kunna sätta lärandet i centrum.

Ungas yrkesval begränsas av förväntningar
Sverige har fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Unga hindras i sina val av förväntningar på vad man ska göra utifrån ens kön. Det begränsar människor och halverar ofta rekryteringsbasen till sådant som industrin, förskolan och vården. Alltså hindrar det människors frihet – och Sveriges ekonomiska utveckling. En bra studie- och yrkesvägledning kan bredda ungas framtidsvägar.

Genuspedagogik och kunskap inte motsatser
Pedagogik som ser genus och bygger jämställdhet står inte emot kunskaper. Tvärtom. Det är en förutsättning för att unga ska få bygga ett liv med frihet, egenmakt, lärande – och gedigna kunskaper.

Skolan behövs för att bryta upp stereotypa könsroller
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Tjejer lär sig acceptera våld. Killar fostras in i attityder som ursäktar snarare än förändrar beteenden. Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Detta måste vi ändra på. Då spelar skolan stor roll.

 

Här kan du läsa mer varför vi vill utmana stereotypa könsroller i skola och förskola: http://orebro2030.se/suggestion/utmana-stereotypa-konsroller-i-skola-och-forskola/

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *