Liberalerna måste fatta att mobilitet kräver omfördelning av gaturum!

Patrik Jämtvall(L) slår ett slag för bilens framkomlighet i ett blogginlägg han inleder med ”jag är inte cykelhatare”. Det stämmer säkert. Men det Jämtvall(L) måste förstå är att vi måste ta av bilisters utrymme och ge till andra trafikanter för att skapa en bättre framkomlighet och mobilitet i en växande stad.

De senaste veckorna har jag träffat flera familjer som ska skaffa lastcykel och göra sig av med en bil. De har till skillnad från Jämtvall(L) förstått att framtidens Örebro kräver förändrade resvanor. De tänker cykla till jobbet, förskolan och mataffären istället för att ta bilen dessa korta sträckor inne i stan. Den största oron handlar inte om vad som händer när det regnar eller när snön kommer, utan om de och deras barn kommer ta sig hem hela när de cyklar genom stan.

Säkrare framkomlighet för cyklister och de här barnfamiljerna kräver att vi omfördelar stadsrummet. Att vi smalnar av vissa gator för att uppmuntra ökad cykeltrafik genom tryggare cykelvägar.

Superbussar i Malmö. Bild: News Øresund, Malmö, Sweden

På samma sätt behöver vi införa bussgator på flera trafikleder i stan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Detta är den kanske viktigaste poängen med de superbussar som vi i miljöpartiet föreslår. Vill vi locka fler att åka buss måste vi sänka restiden och det kräver att bussar får företräde och mer utrymme än idag. Återigen är det ensamkommande bilister som måste ge vika och dela sitt utrymme.

Patrik Jämtvall(L) som vill stoppa dessa satsningar och som skriver att han vill ha en helt annan politik har glömt att tänka på följande:

1. En växande stad får trafikinfarkt om inte fler väljer bort bilen
Varje år växer Örebro med omkring 2000 nya invånare. Skulle de välja bilen i samma utsträckning som andra Örebroare får vi en stadigt ökande biltrafik som ska rymmas på gator och vägar. Men gatorna och vägarna blir inte bredare i takt med att staden växer. I centrum är det dessutom omöjligt att bredda vägar för att tillgodose ökad bilism utan att riva husen vi bor i.

Om inte fler och fler Örebroare väljer bort bilen när staden växer kommer köerna bli längre. Så den politik Liberalerna och Patrik Jämtvall(L) föreslår kommer försämra framkomligheten.

2. Förarlösa bilar och taxitjänster som UBER är inte lösningen
Forskning har visat att tjänster som UBER där folk enkelt kan boka skjuts/taxi ökar människors resande med bil. Och att det ofta är människor som annars skulle resa med kollektiva färdmedel som istället hamnar i bilar. På samma sätt riskerar även självkörande bilar att vara ineffektivt utan en större trafikomställning där allt fler väljer bort den egna bilen.

Med andra ord ger dessa mobilitetslösningar endast fördelar om vi förändrat de flesta Örebroarnas resvanor. Så att radikalt många fler Örebroare ställer sin egna bil hemma. Men det förutsätter att vi utöver förarlösa bilar och taxitjänster också har satsat på snabbare, kapacitetsstarka och attraktiva bussar, satsat på hyrcyklar och trygga cykelstråk.

3. Gator hindrar inte ambulanser och brandbilars framkomlighet, bilar gör det!
Det är viktigt att ta in att det största problemet för framkomlighet i stan är bilar. Det är bilar som bildar köer. Det är bilar som står ivägen när räddningstjänst eller ambulanser måste komma fram. Vill vi förbättra framkomligheten för uttryckningsfordon är svaret inte bredare gator, utan färre bilar som står ivägen.

4. Parkeringarna har inte blivit färre i city.
Det finns ingen parkeringsbrist i Örebro. Det har heller inte blivit färre parkeringsplatser. Däremot ser vi att fler parkeringar hamnar i parkeringsgarage eller i parkeringshus för att använda marken effektivare. Det säger sig dessutom självt att det är bättre att förvara bilar på höjden än i bredd om vi vill vara sparsamma med yta.

Det är uppenbart att Jag och Patrik Jämtvall(L) inte delar mening om hur vi ska skapa bättre framkomlighet för alla trafikanter i ett växande Örebro. Däremot delar jag verkligen den vision som Jämtvall(L) skriver om. En framtid där vi är fria att välja för stunden vilket transportslag som passar oss och där vi är riktigt mobila. En framtid där du är fri att ta superbussen på morgonen. Kan trampa iväg på en hyrcykel under lunchen, och ta en bilpoolsbil för att köra lite större grejer hem på eftermiddagen. Allt utan att behöva leta en parkeringsplats att förvara bilen på. Utan att behöva oroa oss hur cykeln ska komma hem.

Publicerat av

Niclas Persson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *