SD arga på MP för att de ger bort platser gratis till Örebropartiet

Idag blev det klart att MP samverkar med 6 andra partier för att få nämndplatser. Detta har gjort SD jättearga eftersom de tycker det är orättvist.

MP samarbetar för att få nämndplatser

Som ni förstår har den här överenskommelse varit väldigt viktig för oss i Miljöpartiet. Det har ju funnits två stora partigrupper med S, C, KD och V samt M och L som redan kommit överens om valsamverkan sinsemellan. Att vi i MP verkat för och ingått en större valsamverkan har varit en förutsättning för att vi som parti att säkra inflytande i nämnder

Får minsta partiet platser bör ju MP som större parti få det!

SD som valt att samverka med Örebropartiet på exakt samma sätt. Örebropartiet som är ett mindre parti än MP och fullmäktiges minsta parti får därmed nämndplatser. Men eftersom de inte är tillräckligt stora tillsammans får de inga fler platser än de som SDs väljare har gett dem i valet.

Det är ju ganska rimligt tänker jag att MP ska få nämndplatser om fullmäktiges minsta parti ska få det. Och får SD och ÖrP samverka så måste ju även MP få göra det.

Det är SD som gjort bort sig!

Att SD är upprörda handlar kanske främst om att de gjort bort sig. Nu ger de bort platser till Örebropartiet som skulle vara deras för att representera SD-väljarna. Men det är ju ingen anledning att vara sura på MP. Här behövs nog lite självkritik!

Örebro släcker bränder men tar inte itu med sociala problematiken som skapar hemlöshet

Idag anordnades Hemlöshetens dag av Nätverket för sociala frågor i Örebro. Vi politiker fick en uppdaterad bild av hur allvarligt läget ser ut såhär inför vintern. Därefter hade vi ett samtal om hur vi lever upp till våra fina ord om att utrota hemlösheten.

Idag släcker kommunen bränder och gör akuta insatser men har ett system som gynnar passivitet. Vi har många örebroare som spenderar natt efter natt på härbärge. De har varje dag kontakt med socialjouren utan att någonsin få en socialsekreterare. Därmed tar ingen itu med den sociala problematik som ofta ligger till grund för hemlösheten. Risken är då väldigt stor att många inte får hjälp, behandling eller kommer vidare i boendetrappa.

Kommunen bör betala härbärge per natt, och att kostnaden ökar för varje dag!

Jag börjar rent av tycka socialtjänsten ska betala härbärge per natt, där kostnaden ökar med tiden. Så det blir eld i baken på kommunen att göra aktiva insatser. Mer måste göras för att ta itu med problematiken som ligger till grund för att en söker härbärge. Allt ansvar kan inte läggas på människor som lever i utsatthet, kommunen måste ta ansvar. 

Det är hål i huvudet att tjänstepersoner inte pratar med varandra, det är deras ansvar att samlas runt den som behöver stöd. Börjar socialtjänsten se att det blir stora kostnader att en person i långa perioder bor på härbärget så blir det enda rimliga att göra insatser. Förhoppningsvis blir det då tydligt att insatser och behandling i slutändan är billigare och bättre för individen än att kommunen inte gör något alls.

Omöjligt utrota hemlöshet med fler och fler unga i hemlöshet

Under året som gått kan vi även se att hemlösheten ökat. Det är framförallt många fler unga som hamnat utan bostad och som nu lever i hemlöshet. Kommunen måste helt klart göra mer för att förebygga att unga hamnar utan tak över huvudet!  Några av de som drabbats under året är ensamkommande unga, men vi ser även många andra unga vuxna i Örebro som på ett eller annat sätt hamnat utan bostad. Hur ska vi någonsin kunna utrota hemlösheten när vi ser att fler och fler unga hamnar där, och riskerar att fastna där utan aktivt stöd från socialtjänsten?

Nu börjar en ny mandatperiod och jag tänker driva på de styrande att ta itu med denna passivitet!