SD arga på MP för att de ger bort platser gratis till Örebropartiet

Idag blev det klart att MP samverkar med 6 andra partier för att få nämndplatser. Detta har gjort SD jättearga eftersom de tycker det är orättvist.

MP samarbetar för att få nämndplatser

Som ni förstår har den här överenskommelse varit väldigt viktig för oss i Miljöpartiet. Det har ju funnits två stora partigrupper med S, C, KD och V samt M och L som redan kommit överens om valsamverkan sinsemellan. Att vi i MP verkat för och ingått en större valsamverkan har varit en förutsättning för att vi som parti att säkra inflytande i nämnder

Får minsta partiet platser bör ju MP som större parti få det!

SD som valt att samverka med Örebropartiet på exakt samma sätt. Örebropartiet som är ett mindre parti än MP och fullmäktiges minsta parti får därmed nämndplatser. Men eftersom de inte är tillräckligt stora tillsammans får de inga fler platser än de som SDs väljare har gett dem i valet.

Det är ju ganska rimligt tänker jag att MP ska få nämndplatser om fullmäktiges minsta parti ska få det. Och får SD och ÖrP samverka så måste ju även MP få göra det.

Det är SD som gjort bort sig!

Att SD är upprörda handlar kanske främst om att de gjort bort sig. Nu ger de bort platser till Örebropartiet som skulle vara deras för att representera SD-väljarna. Men det är ju ingen anledning att vara sura på MP. Här behövs nog lite självkritik!

Örebro släcker bränder men tar inte itu med sociala problematiken som skapar hemlöshet

Idag anordnades Hemlöshetens dag av Nätverket för sociala frågor i Örebro. Vi politiker fick en uppdaterad bild av hur allvarligt läget ser ut såhär inför vintern. Därefter hade vi ett samtal om hur vi lever upp till våra fina ord om att utrota hemlösheten.

Idag släcker kommunen bränder och gör akuta insatser men har ett system som gynnar passivitet. Vi har många örebroare som spenderar natt efter natt på härbärge. De har varje dag kontakt med socialjouren utan att någonsin få en socialsekreterare. Därmed tar ingen itu med den sociala problematik som ofta ligger till grund för hemlösheten. Risken är då väldigt stor att många inte får hjälp, behandling eller kommer vidare i boendetrappa.

Kommunen bör betala härbärge per natt, och att kostnaden ökar för varje dag!

Jag börjar rent av tycka socialtjänsten ska betala härbärge per natt, där kostnaden ökar med tiden. Så det blir eld i baken på kommunen att göra aktiva insatser. Mer måste göras för att ta itu med problematiken som ligger till grund för att en söker härbärge. Allt ansvar kan inte läggas på människor som lever i utsatthet, kommunen måste ta ansvar. 

Det är hål i huvudet att tjänstepersoner inte pratar med varandra, det är deras ansvar att samlas runt den som behöver stöd. Börjar socialtjänsten se att det blir stora kostnader att en person i långa perioder bor på härbärget så blir det enda rimliga att göra insatser. Förhoppningsvis blir det då tydligt att insatser och behandling i slutändan är billigare och bättre för individen än att kommunen inte gör något alls.

Omöjligt utrota hemlöshet med fler och fler unga i hemlöshet

Under året som gått kan vi även se att hemlösheten ökat. Det är framförallt många fler unga som hamnat utan bostad och som nu lever i hemlöshet. Kommunen måste helt klart göra mer för att förebygga att unga hamnar utan tak över huvudet!  Några av de som drabbats under året är ensamkommande unga, men vi ser även många andra unga vuxna i Örebro som på ett eller annat sätt hamnat utan bostad. Hur ska vi någonsin kunna utrota hemlösheten när vi ser att fler och fler unga hamnar där, och riskerar att fastna där utan aktivt stöd från socialtjänsten?

Nu börjar en ny mandatperiod och jag tänker driva på de styrande att ta itu med denna passivitet!

Anders Åhrlin (M) är desperat och vill skrämma dig med bilbränder

Moderaterna i Örebro gör allt för att väcka oro hos människor för att veckorna innan valet få prata sin paradgren: Trygghet! I en kampanj på sociala medier går de till attack på de styrande partierna ledda av Socialdemokraterna. Moderaterna menar att Örebro är otryggt då Örebro hade väldigt många bilbränder förra året.

Men varför ta siffror från just förra året?
Jo, allt pekar nämligen på att antalet bilbränder gått ned i Örebro under 2018. Och det passar ju inte i Moderaternas kampanj som går ut på att sprida oro. Räddningstjänst och polis har talat om en positiv trend med färre bilbränder, och det kan ju göra de flesta Örebroarna lugna.

Varför nämner M inte seriepyromanen som eldade 30 bilar?
Moderaterna i Örebro vill gärna påskina att bilbränderna är ett tecken på symptom på social oro och bristande integration. (och att allt är kommunledningens fel). Men en anledning till att antalet bildbränder under 2017 måste tas med en nypa salt är att en ensam person misstänks för 30-tal av bilbränderna.

Moderaterna svartmålar Örebro och Sverige
Självfallet är det ett jäkla skit att bilar brinner och att det sker även i Örebro. Det måste vi förebygga och förhindra. Men att blåsa upp frågan och skruva till statistiken bara för att göra människor oroade för framtiden, för att påverka deras beslut på valdagen, är så otroligt lågt. Att svartmåla Örebro och Sverige är dessutom skadligt för demokratin och förtroendet för politiken.

Jag hoppas att folk vägrar köpa den falska verklighetsbild som Anders Åhrlin och Moderaterna i Örebro sprider under sin valkampanj. Istället för politiker som sprider oro behövs de som sprider framtidstro! Örebro har tillräckligt stora utmaningar för framtiden utan att några ska hittas på av Moderaterna.

Själv tänker jag på att vi måste ta itu med ojämställdheten som finns i Örebro, framförallt inom den kommunala organisationen. Att vi måste bryta upp bostads- och skolsegregationen för att få ett Örebro där människor med olika bakgrund möts. Jag tänker även på att vi måste minska vår klimatpåverkan och skydda vår natur och miljö!

Vill du ha politik med framtidstro kan du läsa mer på www.orebro2030.se

Liberalerna måste fatta att mobilitet kräver omfördelning av gaturum!

Patrik Jämtvall(L) slår ett slag för bilens framkomlighet i ett blogginlägg han inleder med ”jag är inte cykelhatare”. Det stämmer säkert. Men det Jämtvall(L) måste förstå är att vi måste ta av bilisters utrymme och ge till andra trafikanter för att skapa en bättre framkomlighet och mobilitet i en växande stad.

De senaste veckorna har jag träffat flera familjer som ska skaffa lastcykel och göra sig av med en bil. De har till skillnad från Jämtvall(L) förstått att framtidens Örebro kräver förändrade resvanor. De tänker cykla till jobbet, förskolan och mataffären istället för att ta bilen dessa korta sträckor inne i stan. Den största oron handlar inte om vad som händer när det regnar eller när snön kommer, utan om de och deras barn kommer ta sig hem hela när de cyklar genom stan.

Säkrare framkomlighet för cyklister och de här barnfamiljerna kräver att vi omfördelar stadsrummet. Att vi smalnar av vissa gator för att uppmuntra ökad cykeltrafik genom tryggare cykelvägar.

Superbussar i Malmö. Bild: News Øresund, Malmö, Sweden

På samma sätt behöver vi införa bussgator på flera trafikleder i stan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Detta är den kanske viktigaste poängen med de superbussar som vi i miljöpartiet föreslår. Vill vi locka fler att åka buss måste vi sänka restiden och det kräver att bussar får företräde och mer utrymme än idag. Återigen är det ensamkommande bilister som måste ge vika och dela sitt utrymme.

Patrik Jämtvall(L) som vill stoppa dessa satsningar och som skriver att han vill ha en helt annan politik har glömt att tänka på följande:

1. En växande stad får trafikinfarkt om inte fler väljer bort bilen
Varje år växer Örebro med omkring 2000 nya invånare. Skulle de välja bilen i samma utsträckning som andra Örebroare får vi en stadigt ökande biltrafik som ska rymmas på gator och vägar. Men gatorna och vägarna blir inte bredare i takt med att staden växer. I centrum är det dessutom omöjligt att bredda vägar för att tillgodose ökad bilism utan att riva husen vi bor i.

Om inte fler och fler Örebroare väljer bort bilen när staden växer kommer köerna bli längre. Så den politik Liberalerna och Patrik Jämtvall(L) föreslår kommer försämra framkomligheten.

2. Förarlösa bilar och taxitjänster som UBER är inte lösningen
Forskning har visat att tjänster som UBER där folk enkelt kan boka skjuts/taxi ökar människors resande med bil. Och att det ofta är människor som annars skulle resa med kollektiva färdmedel som istället hamnar i bilar. På samma sätt riskerar även självkörande bilar att vara ineffektivt utan en större trafikomställning där allt fler väljer bort den egna bilen.

Med andra ord ger dessa mobilitetslösningar endast fördelar om vi förändrat de flesta Örebroarnas resvanor. Så att radikalt många fler Örebroare ställer sin egna bil hemma. Men det förutsätter att vi utöver förarlösa bilar och taxitjänster också har satsat på snabbare, kapacitetsstarka och attraktiva bussar, satsat på hyrcyklar och trygga cykelstråk.

3. Gator hindrar inte ambulanser och brandbilars framkomlighet, bilar gör det!
Det är viktigt att ta in att det största problemet för framkomlighet i stan är bilar. Det är bilar som bildar köer. Det är bilar som står ivägen när räddningstjänst eller ambulanser måste komma fram. Vill vi förbättra framkomligheten för uttryckningsfordon är svaret inte bredare gator, utan färre bilar som står ivägen.

4. Parkeringarna har inte blivit färre i city.
Det finns ingen parkeringsbrist i Örebro. Det har heller inte blivit färre parkeringsplatser. Däremot ser vi att fler parkeringar hamnar i parkeringsgarage eller i parkeringshus för att använda marken effektivare. Det säger sig dessutom självt att det är bättre att förvara bilar på höjden än i bredd om vi vill vara sparsamma med yta.

Det är uppenbart att Jag och Patrik Jämtvall(L) inte delar mening om hur vi ska skapa bättre framkomlighet för alla trafikanter i ett växande Örebro. Däremot delar jag verkligen den vision som Jämtvall(L) skriver om. En framtid där vi är fria att välja för stunden vilket transportslag som passar oss och där vi är riktigt mobila. En framtid där du är fri att ta superbussen på morgonen. Kan trampa iväg på en hyrcykel under lunchen, och ta en bilpoolsbil för att köra lite större grejer hem på eftermiddagen. Allt utan att behöva leta en parkeringsplats att förvara bilen på. Utan att behöva oroa oss hur cykeln ska komma hem.

Moderaternas egna identitetspolitik: attackerar genuspedagogik och normkritik

Moderaterna som själva ofta säger att det är dags att göra upp med identitetspolitiken har nu hamnat där själva. Nu går de till attack på genuspedagogik och normkritik i skolan för att det känns bra och bekräftar den egna väljarbasen. Men utspelet visar att de inte förstår vad genuspedagogik är.

Det är moderaterna i Staffanstorp som i sin annonskampanj inför valet blottar Moderaternas inställning till och missförstånd om genuspedagogik. Här kommer några skäl till varför de har fel.


Barn lär sig av att vara trygga i skolan

Att bekämpa sexism och sexuella trakasserier är helt avgörande för att byggs trygga skolmiljöer. Trygga skolmiljöer är avgörande för att elever ska kunna fokusera på lärandet.

Killar halkar efter i skolan
Det är ingen slump att killar inte hänger med i undervisningen. Det handlar om förväntningar, en idé om att allt annat både är viktigare och coolare än att plugga. Att arbeta med jämställdhet är att arbeta för att killar både kan, får och vill lära sig.

Psykiska ohälsa bland unga tjejer är en epidemi
Den psykiska ohälsan bryter ner en generation, de omöjliga prestationskraven hindrar lärande. Att stärka elevhälsan, och stärka lärare i att kunna möta tjejers framtidsoro på ett bra sätt är konkreta verktyg för att eleverna ska kunna sätta lärandet i centrum.

Ungas yrkesval begränsas av förväntningar
Sverige har fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Unga hindras i sina val av förväntningar på vad man ska göra utifrån ens kön. Det begränsar människor och halverar ofta rekryteringsbasen till sådant som industrin, förskolan och vården. Alltså hindrar det människors frihet – och Sveriges ekonomiska utveckling. En bra studie- och yrkesvägledning kan bredda ungas framtidsvägar.

Genuspedagogik och kunskap inte motsatser
Pedagogik som ser genus och bygger jämställdhet står inte emot kunskaper. Tvärtom. Det är en förutsättning för att unga ska få bygga ett liv med frihet, egenmakt, lärande – och gedigna kunskaper.

Skolan behövs för att bryta upp stereotypa könsroller
Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Tjejer lär sig acceptera våld. Killar fostras in i attityder som ursäktar snarare än förändrar beteenden. Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Detta måste vi ändra på. Då spelar skolan stor roll.

 

Här kan du läsa mer varför vi vill utmana stereotypa könsroller i skola och förskola: http://orebro2030.se/suggestion/utmana-stereotypa-konsroller-i-skola-och-forskola/

Barnen behöver få mer skugga!

Torka och extremt varma somrar är något som kommer bli vanligare. Vi behöver plantera mer grönt på förskolans gårdar så barnen inte drabbas av solsting eller bränner sig.  Idag så saknar många förskolegårdar tillräckligt med skugga och skydd från skadlig UV-strålning. Det är därför vi i MP går till val på grönare skolgårdar!

Att bränna sig i solen som barn kan ge cancer senare i livet
Vi vet att barn är särskilt känsliga för sol. Deras hy är tunn och de bränner sig lätt. Något som kan få konsekvenser för framtiden. Hudcancer ökar redan idag stadigt till följd av våra solvanor. 90% av all hudcancer orsakas av för mycket UV-strålning. Men det är faktiskt så att var femte svensk ettåring har bränt sig i solen. Och att bränna sig som barn ökar risker för hudcancer senare i livet.

Barnen behöver mer skugga!
Med mer träd, buskar och annan växtlighet kan vi halvera UV-exponeringen som barnen utsätt för. Lekplatser med mer växtlighet ger skugga och skydd från den brännande solen. Men barnens lekplatser blir även roligare och mer spännande bland växter, pinnar och stenar!

Miljöpartiet vill förbättra barnens lekmiljöer, framförallt i förskolan. Det är särskilt viktigt under sommarhalvåret då framtiden kommer innebära mer torka och extremhetta. Då kommer barnen behöva mer skydd från solen. Men även på lekplatser och skolgårdar behövs mer grönska och skugga.

Många förskolor saknar tillräckligt med solskydd
På många förskolegårdar har det varit varmt som en öken denna sommar. Barn som leker på gårdar med asfaltsplättar eller där grönska saknas har blivit jättevarma. De har haft lättare att bränna sig om det saknats mycket träd och skugga.

På flera nybyggda förskolor har träden varit så små att de inte ger någon skugga. Kommunen har kommit på väldigt sent att solsegel behöver sättas upp. Trots extra insatser så är gårdarna varma och det saknas skugga och platser att svalka sig på för barnen.

Större träd och krav på mer skugga behövs!
Vi måste göra något åt bristen på solskydd för barnen. När vi anlägger nya gårdar på förskolor och skolor bör vuxna träd planteras in. Även snabbväxande träd och vildare buskar kan vara alternativ för att skapa ljummiga och skuggigare miljöer i värmen. Ett nytt krav på att halva himlen ska vara täckt av växtlighet bör införas när vi planerar nya förskolor!

 

Vi gröna går till val på grönare och skuggigare skolgårdar. Vi tror att utelek och rörelse är viktigt. Därför måste barnen kunna leka utomhus även på sommaren, utan att bränna sig eller få solsting!

Här kan du läsa mer om hur vi vill främja utelek och gröna skolgårdar: http://orebro2030.se/suggestion/framja-utomhuspedagogik-och-grona-skolgardar/

Högern väljer statligt subventionerade köksrenoveringar framför bättre hälsa hos äldre

Flera borgerliga partier ondgör sig över att det införts ett stöd för elfordon och elcyklar. De använder även de fruktansvärde skogs- och terrängbränderna som nu rasar för att ställa elcyklar mot brandflyg. (Brandflyg som de aldrig ens själva velat köpa in tidigare). Attackerna på elcyklarna är uppenbart brandhett just nu. De flesta högerdebattörer påstår dessutom felaktigt att bidrag till elcyklar bara gynnar storstadsbor. Frågan är varför de är emot något som har så stora positiva samhällsekonomiska effekter. Men däremot gärna vill ge folk statligt stöd att renovera sina kök genom ROT? Varför inte finansiera brandflyg med dessa statliga pengar!

Elcyklar gör att äldre cyklar mer och längre upp i åldrarna!
Det finns mycket att vinna på att fler äldre skaffar sig en el-cykel. Tack vare elmotorn får de lite extra hjälp i backar eller när det är tungt att trampa. Därför kommer fler äldre att ha en aktiv livsstil ytterligare ett par år och få en bättre hälsa. Att vår åldrande befolkning håller sig frisk och aktiv längre är oerhört bra, och inte minst lönsamt för samhället i stort.

El-lastcyklar göra att barnfamiljer kan ställa bilen!
Det statliga stödet kan även användas för att skaffa lastcyklar med elmotor. För många småbarnsfamiljer har det nu blivit mer överkomligt att skaffa en el-lastcykel för att skjutsa barnen till förskola och skola. Att fler ställer bilen har återigen positiva hälsoeffekter för den som rör sig mer, men det blir även mindre avgaser och partiklar som är bra för andras hälsa. Det förbättrar framkomligheten i städer och minskar vår gemensamma klimatpåverkan. Allt detta måste vi dra av på prislappen vid en jämförelse med andra statliga subventioner.

Elcyklar inte bara för de i storstäder!
När vi tittar närmre på vilka som skaffar elcyklar så är det inte främst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som stödet används för att köpa elcyklar. Tittar vi på de tio kommuner som ligger i topp med flest godkända ansökningar för elcykelpremien så ser det ut såhär:

  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Laholm
  • Båstad
  • Höganäs
  • Ängelholm
  • Ystad
  • Linköping
  • Gotland

Staffanstorp

Så tro inte på de borgerliga politiker som påstår att detta endast är en satsning på de i storstäder! De har uppenbart inte koll på hur det ser ut i verkligheten!

Varför inte välja bort statligt subventionerade köksrenoveringar?
Genom ROT-avdraget, som alliansen kämpat för att utöka, så kan människor nu få statligt stöd för att anlita hantverkare för att piffa till köket. Det sätter ju visserligen människor i arbete och bidrar till lite tillväxt. Men det är inte alls samma positiva samhällsekonomiska kalkyl som elcyklar bidrar med. För många borgerliga debattörer verkar det vara självklart att statliga pengar ska kunna gå till nya kök, men alltså inte till elcyklar för äldre.

Det går inte säga annat än att högern är helt orimlig i sina attacker på elcykelbidraget. Det är absurt att ställa elcyklar mot brandflyg! Det är dessutom så oerhört tydligt att dessa brandflyg blev viktiga först när bränderna började mitt i valrörelsen. Att de inte skäms för sin populism! Nej, bättre att stoppa köksrenoveringarna om brandflyg ska köpas in!

Moderaterna har fel, ensamkommandelagen kommer få effekt och ge unga en ny chans!

I två uppmärksammade domar från Malmö och Stockholm har den nya ensamkommandelagen ogiltigförklarats. Rättsprocessen är ännu inte över och båda domarna kommer sannolikt att överklagas, och med stor sannolikhet ändras i Migrationsöverdomstolen. Så de drygt 9000 ensamkommande ungdomar som lagen berör kommer då kunna få en ny chans att studera och därefter jobba för att slutligen få ett uppehållstillstånd!

M gör politik av pågående rättsprocess för att locka SD-väljare
Att rättsprocessen inte är över och att domarna kommer ändras har dock inte hindrat Moderaterna från att göra politik av det hela. De har ju varit motståndare till lagen hela tiden och har velat vara hårda mot dessa ungdomar i syfte att få SD-väljare. Men det är förvånande att M som tidigare velat framstå som ett parti som sätter lag och rätt har så lite förståelse och respekt för rättsprocesser. De triumferar nu högljutt på två ungdomars avslag. Avslag som dessutom med stor sannolikhet kommer ändras när de överklagas. När rättsprocessen är över, och domarna ändrade, kommer det även visa sig att Moderaterna har haft helt fel i sin populistiska kritik.

Sänkta identiteskrav är förenligt med Schengensamarbetet
En bärande del i kritiken mot ensamkommandelagen är att den inte skulle vara förenlig med andra lagar och internationella förpliktelser. Med andra ord att Schengensamarbetet, som erbjuder passfrihet mellan länderna, inte skulle tillåta att de ensamkommande får stanna trots att de har svårt att få tag i pass eller identitetskort. Men sanningen är den att såväl Tyskland som Norge har liknande lagstiftning som Sverige nu infört. De är båda med i Schengensamarbetet. Då lagstiftning om sänkt identitetskrav varit förenligt med Schengensamarbetet i dessa länder så bör det vara så även här.

Två av tre nämndemän från SD
När migrationsdomstolen i Malmö fattade beslut att ogiltigförklara ensamkommandelagen så var två av de tre nämndemännen tillsatta av Sverigedemokraterna. Så det är inte osannolikt att det hela rör sig om en hel del politisk obstruktion inom domstolen. Det gör det extra vanskligt för Moderaterna som drar på stora växlar hur domstolen fattade beslut. Det visar dessutom på vad som sker när rasister väljs in i folkvalda församlingar och till att bemanna våra domstolar.

Det är också olyckligt att Migrationsverket att pausat all handläggning kring ensamkommandelagen. Det är många ungdomar som nu svävar i limbo om de får stanna och fortsätta sina studier efter sommarlovet. Men även det är ett tecken på att migrationsverket väntar in ett överklagande i Migrationsöverdomstolen. Så till skillnad från Moderaterna vet de att saken ännu inte är avgjord.

Det brutna Miljöpartiet finns inte längre kvar.

Efter helgens kongress i Västerås är det så tydligt att hela partiet är redo för valrörelse. När jag pratat med andra miljöpartister från olika delar av Sverige säger de samma sak. De vill ut och möta människor och väljare. De flesta som varit ute och kampanjat de senaste veckorna har samma intryck som jag själv – människor är otroligt positiva. Det arbete vi gjort i regeringen och som nu börjar märkas är uppskattat. Det är en slående kontrast mot när en läser på internet eller i media. Det är dessa möten som kommer vara vår styrka. Det är i samtalen med Örebroare och andra väljare som vi kommer värva röster. Det är så vi får ett starkt mandat att fortsätta det samhällsbygge och den omställning som vi påbörjat.

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin håller tal till kongressen.

Isabella Lövin sa det väldigt klokt i sitt tal till kongressen att vår viktigaste roll denna valrörelse blir att grönmåla framtiden. Det finns alldeles för många partier som just nu tävlar i att svartmåla Sverige. De spär på rädslor och oro hos människor för att de inte har svaren och politiken för att skapa hopp och framtidstro. Då är det vårt ansvar att måla upp visionerna och vilka beslut som krävs för att komma dit.

Miljöpartiets roll är att stoppa NEJ-sägarna!
Men det är oroväckande att andra partier, framförallt Moderaterna, gör allt för att stoppa de viktiga reformer som vi drivit fram. Det är tydligt att det är de och andra partier som är NEJ-sägarna. Det går inte längre att beskylla Miljöpartiet för att vara bakåtsträvare och stoppkloss. Det är en roll som framförallt Moderaterna nu tagit över när de vill riva upp flygskatten, stoppa höghastighetståg och hindra städer att inrätta miljözoner för bättre luft.

Jag tror att Miljöpartiet kommer att göra ett bra val. Allt fler ser de avtryck som Miljöpartiet gjort i regeringen och uppskattar de reformer och lagförslag som vi drivit fram. Elcykelpremien, flygskatten, klimatlagen och samtyckeslag är bara några få av allt vi drivit igenom. Många längtar efter mer och vill rösta på ett parti som pratar om framtiden och vart vi ska som samhälle.

Jag är redo att jobba stenhårt för att människor även ska inse att det är #nu det gäller. Ska vi forma framtiden måste vi börja #härochnu. Omställningen vi behöver sker inte av sig själv. Den kommer inte att ske av sig självt, och framförallt inte om de som svartmålar och som säger nej får styra.

På tal om visioner för framtiden.
Här kan du läsa mer om våra visioner för Örebro!

Inget barn ska riskera livet i trafiken!

Miljöpartiet vill se ett nationellt mål om att alla 12 åringar ska kunna cykla säkert till skolan. Att kunna ta sig runt själv är viktigt för att barn ska få frihet och bli självständiga individer. Att fler barn cyklar är viktigt för deras hälsa och fostrar dem till att bli goda trafikanter. Men det är en lång väg kvar för att alla barn ska kunna cykla utan att riskera livet. Det behövs politiska beslut och pengar för att nå dit.

Är 12 åringar verkligen mogna att cykla själva?
Barns mognad är flitigt diskuterat och mer specifikt när det är lämpligt för barn att cykla själva. Barns mognad och att cykla i trafik lyfts ofta upp av de som är kritiska till satsningar på barnvänligare trafikmiljöer och att fler barn ska cykla. Barns mognad är en viktig diskussion, men det är framförallt föräldrarna som måste avgöra. Det är de som känner sitt barn bäst, som vet om hen kan behärska cykeln och är van vid cykelvägen. Från all forskning som finns vet vi att mognad är en faktor, men att den allra viktigaste är trygga cykelvägar.

Även för mogna barn med trafikvett så är otrygga trafikmiljöer just otrygga. Det är här vi som politiker kan ta ansvar för att fler trafikmiljöer ska bli barnvänliga. Staden måste helt enkelt planeras och byggas för barn.

Du som förälder avgör om det blir tryggare eller farligare
All forskning visar att det blir säkrare för barn i trafiken om det är fler som cyklar. Ensam är utsatt, men i grupp är det tryggare. Andra trafikanter tar större hänsyn i miljöer med många cyklister. Dessutom lär sig barnen genom att se hur andra tar sig fram i trafiken.

Det är här du som förälder och vuxen kan göra skillnad. Om fler av oss tar oss fram med cykel kommer det bli tryggare för barn att göra detsamma! Du kan även fungera som en viktig förebild som fostrar unga till trygga trafikanter.

På samma sätt ser vi idag ett växande problem där fler väljer att skjutsa sina barn för att det känns farligt. Eller av stress eller bekvämlighet. Då blir det ännu farligare för de barn som cyklar. Det skapas en ond cirkel där fler bilar vid skolor gör att andras barn inte får cykla då föräldrarna känner oro för den otrygga trafikmiljön som du bidrar till. Du har makt att vara med och bryta denna onda cirkel.

Så det finns saker vi kan göra som privatpersoner. Men allt kan vi inte göra själva. Till sist handlar det om att de där trygga cykelvägarna måste byggas. Det är därför det behövs politiker som jobbar för barnvänlig trafikplanering!