Tolerans som nytt skolämne, vad sägs om det SD?

I Krokom har Sverigedemokraten Ronny Karlsson lämnat in en motion till fullmäktige där han kräver att kommunens skolor ska undervisa inte bara om nazismens härjningar utan även om kommunismens terror av människor under sovjettiden.
Han har dock inte fått något gehör för sin motion.
Frågan är väl också varför han lägger krut på en sådan sak i stället för att se till att alla som kommer till Krokom får en bra skolutbildning, även de invandrande som inte kan språket.
Men okej, SD i Krokom tycker att nazismen får lite väl mycket fokus som historiskt skräckvälde och vill nu lägga rampljuset någon annanstans.
Det är i och för sig förståeligt, inte för att SD är ett nazistiskt parti, men har ändå en del gemensamma nämnare med den främlingsfientlighet som grodde i Tyskland under 1930-talet.
Men vad skolan kanske främst borde göra, enligt min egen uppfattning, är ju att berätta om de mörkerkrafter som finns i dag, och som på olika håll i Europa marscherar i nationalistisk anda mot vad man anser vara fienden, invandrare, politiker och journalister. Skolan skulle kunna bidra med en hel del när det gäller information och utbildning så att ungdomarna väljer att rösta på något annat än Sverigedemokrater när de blir vuxna.
Empati, tolerans och öppenhet skulle kunna bli nya skolämnen, eller hur Ronny Karlsson!