Sociala medier och klyftorna

Torsdag 2 maj klockan 17.05
En ny avhandling från Lunds universitet visar att sociala medier inte ökar den demokratiska jämlikhet, något som vi ofta tror.
Det får mig att tänka på professorn Jesper Strömbäck. Han konstaterar att internet snarare kan öka klyftorna i samhället.
Det är en vanlig uppfattning att sociala medier sänker tröskeln så att fler lågutbildade aktivt kan delta i det politiska samtalet, skriver tidningen Journalisten.
I sin avhandling ”Leetocracy – Political participation, social network sites and inequality” påvisar Nils Gustafsson att detta är felaktigt.
Om man inte sedan tidigare är intresserad av politik innebär inte sociala medier att man plötsligt får ett politiskt intresse.
”Politisk aktivitet avgörs av sociala strukturer som klass, kön eller utbildning, inte av teknik”, säger han, enligt Journalisten.
Faktum är att det istället främst är högutbildade personer på höga positioner inom politiska organisationer som, precis som i samhället i övrigt, tar mest plats.
Nils Gustafssons avhandling får mig att tänka på Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation, vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Den tekniska utvecklingen och det faktum att alla numera kan publicera sig och lättare söka information kan tyckas vara oerhört viktig för demokratin. Men det finns också baksidor med nätet.
Den baksidan är just intresset och valet av informationskällor.
Jag lyssnade på Jesper Strömbäck vid ett intressant seminarium i riksdagen i början av året. Strömbäck konstaterade att Internet inte enbart är till god för demokratin. Nätet riskerar också att öka klyftorna.
– En väl fungerande demokrati förutsätter informerade medborgare och relativt gemensamma verklighetsbilder, sade Strömbäck vid seminariet.
Problemet är att dessa verklighetsbilder, beroende på intresse och informationsinhämtning, skiljer sig allt mer åt – inte minst på grund av att somliga väljer bort allmän information och nyhetsförmedling och istället enbart hämtar sin information från en viss sorts sajter.
Strömbäck konstaterar att det därför finns klara samband mellan medieanvändning och politiskt beteende.
– Internet och sociala medier är väldigt bra för oss som är intresserade. För de som inte är intresserade har det däremot en liten effekt. De ökade skillnaderna i verklighetsuppfattning är en enorm utmaning för demokratin, sade Strömbäck.
Intressanta och viktiga tankar som är värdefulla att ha med sig och tänka på när vi funderar på de ökade klyftorna i samhället.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *