Annonsernas betydelse

Måndag 13 maj klockan 17.25
Annonser i en dagstidning är viktiga och har ett stort läsvärde.
En del läsare önskar dock en helt reklamfri tidning.
Kan en reklamfri tidning bli verklighet? Ja, möjligheten finns digitalt – men inte i pappersform.
På många sätt är annonser i en tidning som Arbetarbladet naturligtvis helt avgörande. Annons- och prenumerationsintäkterna är våra stora inkomstkällor. Utan dessa skulle vi inte ha ekonomisk möjlighet att producera den journalistik vi gör varje dag och kväll.
Jag anser också att annonserna i tidningen fyller en viktig funktion i form av läsvärde och information till våra läsare.
Alla läsare uppskattar emellertid inte annonserna.
En läsare har hört av sig och säger att han nu avser att avsluta sin prenumeration på Arbetarbladet på grund av annonserna.
”Jag tycker att tidningen innehåller alldeles för mycket reklam, helsidor och stora delar av andra sidor. Jag vill inte ha reklam i min brevlåda och då vill jag av naturliga skäl inte ha reklamsidorna i tidningen”, skriver han i ett mejl.
Läsaren kommer också ett konstruktivt förslag:
”Ett förslag från min sida är att ni har en bilaga som bara innehåller reklam så kan de som vill titta och se den kunna göra detta. Vi andra slipper att se reklamen och ni skulle spara papper och trycksvärta.”

Jag gillar verkligen förslag från läsare. Tyvärr är det emellertid omöjligt att gå mejlskrivaren till mötes i det här fallet. Främst är det omöjligt på grund av rent tekniska orsaker. Det går inte att göra flera olika versioner av tidningen som passar varje enskild läsares individuella önskemål. En del vill läsa alla annonser, andra vill bara läsa en viss sorts annonser och sedan finns det dem som inte vill ha annonser alls.
Dessutom vill förstås annonsköparna att så många ögon som möjligt ska se deras annonser. Därför vill de helst ha sina annonser på attraktiva sidor i tidningen. En bilaga med enbart annonser attraherar inte annonsköparna lika mycket. Det skulle resultera i färre annonser i Arbetarbladet, kraftigt minskade annonsintäkter och i förlängningen betydligt mindre ekonomiska resurser att göra bra journalistik. Det skulle inte läsarna vinna på.

Läsaren har emellertid en viktig poäng. Det som föreslås kan bli möjligt i digital form. Digitalt är det förstås betydligt enklare att skräddarsy innehållet för varje enskild abonnent, som då lättare kan göra individuella val både när det gäller att välja – eller välja bort – nyheter och annonser. Detta tror jag också kan komma att gynna annonsköparna som får lättare att rikta sin reklam mot de grupper som verkligen är intresserade av deras budskap.
Allt fler nyhetstjänster, Spotify, play-kanaler och andra digitala tjänster går mot allt mer individualiserade lösningar. Den vägen måste – och kommer – tidningsföretagen också att gå i digital form.
I papperstidningen finns det emellertid ingen teknisk lösning för samma individuella lösningar.

Till sist kan jag bara konstatera att det jag är tacksam för alla mejl och telefonsamtal som kommit sedan jag tillträdde som utgivare för Arbetarbladet.
Fortsätt att höra av er. Det är för er vi gör vår journalistik. Därför är era synpunkter av avgörande betydelse.

Publicerat av

Daniel Nordström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *