Därför publiceras Tuulas namn

Måndag 27 maj klockan 08.55
Gävlebon Tuula Lavikkala, som försvann från sitt hem i november, misstänks för grov förskingring.
Arbetarbladet har tidigare inte publicerat hennes namn. Det gör vi nu.
Anledningen är inte att något nytt, avgörande eller dramatiskt i fallet har inträffat. Anledningen är helt enkelt att Arbetarbladet har en ny utgivare och att utgivare gör olika bedömningar.
I helgen berättade Arbetarbladet att Missing People gör en ny insats i sökandet efter Tuula Lavikkala. Du kan läsa artikeln här.
I artikeln publicerar vi Tuulas namn för första gången.
Nu undrar läsare varför. Här är en av fråga som skickats in av en läsare:
”Principen som AB haft sedan november att INTE namnge personen har plötsligt släppts. Man frågar sig: varför? Har det hänt något som motiverar en sådan ändring av en princip? Jag är väl medveten om att alla vet sedan nästan ett halvår namnet, så för läsaren spelar detta ingen roll, men principen borde väl vara att OM man väljer att inte namnge personen så ska denna princip gälla tills rättegång hållits och personen dömts, och då vad jag förstår först när domen vunnit laga kraft. Undantag finns som bekant, t ex personer med mycket hög kändisfaktor. Intressant är också att INGEN på tidningen tillkännagivit att man nu ändrat sin tidigare så tappert hållnma princip att INTE avslöja namnet. Fråga ställer jag därför till AB:s nyhetsredaktion: VAD föranleder en ändring av en tidigare så viktig princip?”

Frågeställningen är berättigad och kräver ett svar.
Alla ansvariga utgivare förhåller sig till samma pressetiska regler. Trots det gör vi som är utgivare olika bedömningar utifrån dessa viktiga regler och det som oftast skiljer oss utgivare åt är frågan kring allmänintresse och hur man bedömer det. Så här står det i de pressetiska reglerna:
”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”
Jag förstår att det kan tyckas märkligt att Arbetarbladet nu plötsligt publicerar Tuula Lavikkalas namn när min företrädare Sven Johansson gjorde en annan bedömning än vad jag gör som utgivare.
Men förklaringen till att Arbetarbladet nu publicerar namnet är så enkel att olika utgivare gör olika bedömningar och att min bedömning är att den misstänktas namn i detta fall har ett stort allmänintresse. Det är skälet till Arbetarbladets förändrade linje när det gäller namnpubliceringen i detta fall.

Publicerat av

Daniel Nordström

4 reaktioner till “Därför publiceras Tuulas namn”

 1. Dessa pressetiska regler har ju totalt spelat ut sin roll då vi, i nådens år 2013, har tillgång till hela landets och världens tidningar via ett klick. Tanken är god men nu är ändamålet obsolet.

 2. @Stefan: På vilket sätt anser du att de pressetiska reglerna spelat ut sin roll? Jag anser definitivt inte att reglerna är obsolet. De pressetiska reglerna är lika viktiga som de alltid varit – kanske till och med ännu viktigare just på grund av det du beskriver.
  Med tanke på hur snabbt nyheter sprids över nätet år 2013 är risken för publicitetsskada ännu större om inte de pressetiska reglerna följs.

 3. Journalister har en vana att förstora upp sin ”journalistik”. Detta var en pseudohändelse.
  Olle Ljungbeck, Gävle

 4. Namnet fanns tillgängligt på nätet, forum , bloggar m.m. tämligen omgående efter att bedrägeriet blev omskrivet.
  Den som velat veta har med några knapptryck letat upp namnet.
  Dessutom namnpublicerades såvitt jag minns namnet i AB eller och GD då personen ifråga ”bara” försvunnit, några dagar senare blev personen även misstänkt för förskingring och då försvann namnet från tidningarna igen.
  Att namnpublicera nu är ingen stor sak med hänsyn till ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *