Kunskap och mod är vad som krävs

Fredag 7 februari klockan 14.30
”Hej, Daniel. Vi sitter och diskuterar här hemma. Min fru vill ha kvar Arbetarbladet, men jag är tveksam. Jag är orolig över utvecklingen och vart tidningen är på väg. Vad säger du? Vad tror du om framtiden? Kommer tidningen att bara tunnas ut och bli sämre? Kommer den ens att finnas kvar?”
Samtalet kom i morse. Det var en av Arbetarbladets prenumeranter som ringde.
Jag blir alltid glad när läsare ringer. Det ger mig ett bra tillfälle att lyssna och att förklara och diskutera. Vi hade ett intressant samtal, om medier, framtiden, utveckling, OS, idrottspampar och mycket annat.
Jag har full förståelse för att många läsare känner sig fundersamma och oroliga. Samma känsla har även många journalister och andra som arbetar inom mediebranschen. Det är helt enkelt så att det är mer eller mindre omöjligt att exakt förutse hur mediebranschen kommer att utvecklas i framtiden. Det skapar förstås oro. Men det skapar också lust och engagemang. Även om mediebranschen är oviss har den aldrig varit så spännande, så utvecklande och så intressant som den är nu.

För att skapa en så bra grund som möjligt för framtiden krävs två saker av mediebranschen: Kunskap och mod.
Det är naturligtvis viktigt att inhämta kunskap från det som sker omvärlden, att följa trender och kundernas förändrade medievanor och att spana in i framtiden och den tekniska utvecklingen – så gott det nu går. Sedan krävs också det som är minst lika viktigt, nämligen mod. Mod att välja riktning. Mod att fatta beslut.
När det handlar om både inhämtandet av kunskap och mod hävdar jag att Arbetarbladet och MittMedia, den mediekoncern vi tillhör, är i framkant när det gäller svensk lokaltidningspress. När en del andra mediekoncerner desperat försöker lappa och laga när det gäller de vikande intäkterna från papperstidningarna vågar MittMedia fullt ut se längre fram, mot en framtid där papperstidningen med stor sannolikhet inte längre finns kvar i nuvarande form – och fatta beslut därefter.
Framtiden måste mötas på ett offensivt.
Att möta framtiden defensivt riskerar att bli förödande.

De tidigare trycktiderna är ett exempel.
Där har styrelsen ännu inte fattat beslut, det är viktigt att betona. För att få ett bra beslutsunderlag pågår ett antal viktiga projekt kring hur Arbetarbladet och andra tidningar inom koncernen skulle se ut om de började tryckas dagtid. Där är läsarundersökningar en viktig del.
Tidigare trycktid är ett kontroversiellt ämne. Det leder till en del kritiska röster från andra inom mediebranschen. Det leder till oro bland somliga läsare. Oavsett vilket beslut styrelsen fattar är jag övertygad om att tidigare trycktid är rätt väg att gå, just med tanke på hur medieutvecklingen ser ut. Tidigare trycktid sparar pengar. Vi kan fortfarande göra en bra papperstidning och kan skapa resurser för fortsatt digital utveckling.

Redan i dag är papperstidningen så väl planerad att den mer eller mindre är klar klockan 17.00. Med ytterligare planering kan vi göra en tidning som är lika bra – och förhoppningsvis ännu bättre – oavsett trycktid.
Den kritiska punkten är naturligtvis sporten. Tidigare tryckstart ger förstås inte möjlighet att ha med sena sportresultat. Därför kommer vi att göra ett separat projekt kring sporten och hur papperstidningen ska bli så bra som möjligt för våra sportläsare i kombination med våra ambitiösa digitala satsningar, där sporten är ett prioriterat område.

Ja. Det är en oviss framtid, men det finns definitivt en framtid för tidningsbranschen. De mediekoncerner som ständigt utvecklas i takt med tiden och har mod kan till och med ha en ljus framtid. Det viktiga är inte publiceringskanalen. Det viktiga är journalistiken.
De koncerner som inte vågar fatta viktiga strategiska beslut, även de som kan uppfattas som provocerande, kommer att få det betydligt svårare.

Jag säger som den tyske skådespelaren Martin Held (1908-1992):
”Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll.”

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *