Ett ämne som inte får bli tabu

Fredag 21 februari klockan 14.45
Varje dag tar i snitt fyra personer sitt liv i Sverige. Självmord är numera den vanligaste dödsorsaken bland unga svenskar i åldrarna 15-24 år. Självmord är en tragedi. Självmord är ett stort samhällsproblem. Trots det rapporterar medierna sällan om självmord och det finns goda anledningar till det.
Anledningen till mediernas restriktiva hållning ligger i det självklara att publiceringar kring självmord riskerar att kränka privatlivets helgd. Därför betraktar i regel medierna självmord på samma sätt som dödsfall som sker av naturliga orsaker. Dödsfall inom familjen angår enbart familjen och saknar intresse för allmänheten. Trots detta finns det i vissa fall ändå anledning för medierna att berätta om självmord, men när det görs måste det göras på rätt sätt och av rätt skäl. Dels är det viktigt med belysande journalistik kring detta svåra ämne, dels finns det självmordsfall som just kan ha ett uppenbart allmänintresse.
Exakt vilka fall som är av allmänintresse eller inte är en bedömningsfråga för varje medias utgivare. Även om alla medier har samma pressetiska riktlinjer att förhålla sig till är det just bedömningarna i frågan kring allmänintresse som brukar variera vid mediers olika publiceringsbeslut. Ett antal publiceringar kring självmord har också lett till att medier blivit fällda av Pressens Ombudsman och Pressens Opinionsnämnd.

På kort tid har Arbetarbladet skrivit om två olika självmord. Det är ovanligt att vi gör det, men just i dessa fall har bedömningen varit att det funnits ett uppenbart allmänintresse. Det första fallet handlade om en 27-årig man som hittades död på häktet i Uppsala. Dödsorsaken var ett misstänkt självmord. Det som bedömdes vara av allmänintresse i detta fall var dels att det inträffade just i häktet, dels att personen i fråga satt häktad i ett uppmärksammat brottsmål.
Det andra fallet handlade om en ung man som hittades död efter ett självmord på en toalett i Migrationsverkets förvar i Gävle. På förvaret sitter flyktingar i väntan på besked att skickas tillbaka till det land de flytt ifrån. Att ett självmord inträffar där är naturligtvis en allvarlig händelse och precis som i fallet med mannen som dog på häktet i Uppsala var bedömningen att det fanns ett uppenbart allmänintresse.
Några dagar efter denna händelse inträffade en ny allvarlig incident på förvaret i Gävle. Bedömningen i det fallet var att händelsen inte hade samma uppenbara allmänintresse, därför avstod vi från publicering på nyhetsplats.
Dessa två publiceringar i Arbetarbladet är inte självklara. De kan – och bör – diskuteras. Jag anser emellertid att vi gjorde rätt bedömningar i båda fallen, eftersom de har allmänintresse.

Medierna bör vara fortsatt restriktiva när det gäller publiceringar kring självmord, men ämnet får inte heller bli tabu.
Det är också viktigt att problemen med självmord lyfts fram av medierna på ett mer belysande sätt. Det har till exempel både Aftonbladet och P4 Blekinge nyligen gjort på ett utmärkt sätt.
Medierna måste våga rapportera även om svåra och smärtsamma ämnen.
Det går att göra det på ett respektfullt sätt.

Apropå försiktighet säger jag som franske författaren Victor Hugo (1802-1885):
”Försiktighet är äldsta barnet till Visheten.”

Publicerat av

En kommentar till “Ett ämne som inte får bli tabu”

  1. Har själv ett par vänner som har tagit livet av sig. Inte en gång har man anat om att de har varit på g att ta sitt liv. Men efteråt när man har tänkte på hur personen betedde sig på slutet så förstod man ju varför.

    Kan ni inte göra ett reportage om hur man kan se signaler och hur man ska agera ? Tror faktiskt att jag inte skulle kunna se signalerna innan det var försent om det skulle hända igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *