Därför får SD annonsera

Måndag 25 augusti klockan 10.15
Hur kan en tidning som benämner Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti publicera annonser från partiet?
Det är en berättigad fråga. Här nedan svarar jag på varför Arbetarbladet publicera annonser från Sverigedemokraterna.
Som bekant kallar Arbetarbladet Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti även på redaktionell plats, det vill säga i våra nyhetstexter och tv-sändningar. Mig veterligt har ingen annan tidning i landet en lika konsekvent linje som Arbetarbladet när det gäller detta. Anledningen till beslutet att kalla SD för ett rasistiskt parti har jag skrivit om i detta blogginlägg från april i år. Arbetarbladets konsekventa linje är en markering mot rasism, en markering mot ett rasistiskt parti som SD och en markering mot andra medier där jag anser att den ökade normaliseringen av SD:s politik ofta är ett problem.
Trots att Arbetarbladets tydliga linje är att SD är ett rasistiskt parti råder emellertid inget generellt annonsförbud mot Sverigedemokraterna.

Inför EU-valet ville Sverigedemokraterna annonsera i Arbetarbladet. Dessa annonser sade jag som utgivare nej till, eftersom jag ansåg att de inte motsvarade kraven för god pressetik.
Under de senaste dagarna har emellertid Arbetarbladet publicerat annonser från SD.
Är detta dubbelmoral?
Nej, det handlar enbart om den linje jag haft hela tiden som utgivare, det vill säga att varje publicering och varje annons bedöms enskilt.
Varje enskild utgivare på en tidning fattar beslut om publiceringar, både när det gäller journalistiskt material och annonser. Det innebär att det till exempel inom den koncern jag verkar, MittMedia, fattas olika utgivarbeslut kring annonser från SD. Somliga har samma linje som jag, det vill säga att varje annons bedöms enskilt, andra utgivare har ett generellt annonsförbud mot SD.

Jag tror inte på generella förbud när det gäller annonser från Sverigedemokraterna. I en demokrati är det viktigt att ett ett demokratiskt valt riksdagsparti som Sverigedemokraterna också ges tillfälle att göra sin röst hörd. Därför betraktar jag annonser på samma sätt som till exempel insändare och debattartiklar. Så länge annonser, debattartiklar och insändare från demokratiskt valda riksdagspartier har relevans och inte strider mot pressetiken publiceras de i Arbetarbladet

Var dras då denna gräns? Skulle Arbetarbladet även tillåta annonser från nazistiska partier som Svenskarnas Parti?
Svaret där är tveklöst nej.
Svenskarnas Parti och andra nazistpartier är odemokratiska och skulle – om de så önskade – inte få annonsera i Arbetarbladet.
Arbetarbladet publicerar inte insändare eller debattartiklar från Svenskarnas Parti, just på grund av att det är ett nazistiskt och odemokratiskt parti.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *