Förändring är inte död

Fredag 21 november klockan 21.45
I mångt och mycket är snacket om tidningsföretagens kris och den så kallade papperstidningsdöden betydligt överdriven. För många tidningsföretag handlar det nämligen inte om död. Det handlar snarare om en helt naturlig och nödvändig förändring.
Under denna vecka har Arbetarbladet och Mittmedias övriga tidningar varit värd för en konferens med föreningen Redaktionsledarna. 25 mediechefer från hela landet har varit samlade i Gävle för att dela med sig av sina erfarenheter och respektive kreativa satsningar. Konferensen var ett tydligt exempel på att tidningsbranschen i stort är i rörelse och det är det viktigaste av allt. Det avgörande är nämligen att välja väg och riktning och att inte sitta stilla och vänta på att något ska ske.

Några lokaltidningskoncerner i landet, jag tänker på Mittmedia, VK-koncernen i Umeå och NTM-koncernen med bas i Norrköping, har – med en del mindre variationer – valt ungefär liknande strategier inför framtiden. I dessa koncerner står digitala satsningar och inte minst webb-tv i fokus för utvecklingsarbetet. Av dessa tre har Mittmedia valt den mest offensiva vägen. För dessa koncerner är papperstidningen fortsatt viktig för både läsare och annonsörer. Däremot är det ett faktum att tidningsprenumeranterna får en allt högre snittålder och att det inte sker någon tillväxt av nya och yngre tidningsprenumeranter.

Den tillväxt som sker är digitalt. Så har det varit ett antal år, men det är nu som även de digitala intäkterna börjar ta fart. Mittmedia har under detta år ökat de digitala annonsintäkterna med hela 77 procent. Målet, som är på god väg att nås, är att ha 100 miljoner kronor i digitala annonsintäkter under detta år. Arbetarbladet och Mittmedias övriga tidningar ser även en fortsatt stark tillväxt av läsare i digitala plattformar. Allt fler tidningsprenumeranter väljer också att registrera sina digitala konton på tidningssajterna. Därför sker den journalistiska satsningen och utvecklingsarbetet främst just digitalt.

Andra tidningskoncerner har inte samma rörelse framåt. Gota Media är ett tydligt exempel. Kloke Anders Enström, chefredaktör för Barometern i Kalmar, en av Gotas starka tidningar, var en av dem som var på plats under konferensen i Gävle. Barometern har till skillnad från många andra landsortstidningar ännu en stabil upplaga. Barometern är till och med den tidning i landet som under de senaste tio åren hållit sin upplaga bäst. Därför lägger ännu Barometern stor kraft på utveckling av tidningen. De digitala satsningarna är inte alls lika offensiva som inom till exempel Mittmedia.

Barometern ser emellertid naturligtvis i grunden samma strukturella förändring inom tidningsbranschen som alla andra gör. Gota och Barometern kommer också att behöva göra en digital förflyttning förr eller senare, men väljer i sin strategi att avvakta.
Jag tror att det är farligt att avvakta. Tidningsbranschen behöver förändras i takt med tiden och det är klokare att förändras när kraften finns och inte först när man tvingas. Så är till exempel fallet för den andra tidningen i Kalmar, Östran/Nyheterna, som inte alls håller upplagan på samma sätt. Vilken strategi som i slutändan är rätt vet visserligen ingen, men jag känner mig trygg i den väg som Arbetarbladet har valt.
Den för oss mot framtiden.
Det gynnar våra trogna läsare.

För övrigt säger jag som amerikanske tv-profilen Conan O´Brien:
”Om livet ger dig citroner, gör nån typ av fruktig juice.”

P.S! Under veckan som har gått har jag och Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg spelat in två nya avsnitt av vår podcast #GullbergNordström. Du kan lyssna på oss här.

Publicerat av

3 reaktioner till “Förändring är inte död”

 1. Östra Småland och Nyheterna Oskarshamn har genomgått stora förändringar de senaste 3-4 åren, sedan de blev ägda av Gota Media (Barometerns, och Oskarshamns-Tidningens, ägare).
  Tidigare rabatterades särskilt Nyheterna mycket, och även Östra Småland i Kalmar. De hade båda (väldigt) låg betalningsgrad (även för att vara s k andratidningar).
  Mängden lokalt nyhetsmtrl var/hölls högt, särskilt i Oskarshamn men även i Kalmarområdet. Tack vare att upplagan hölls uppe tjänade de två tidningarna på att inte deras presstöd (snabbt/mycket) reducerades till följd av lägre upplaga.
  För några år sedan blev de en tidning (mot tidigare två med vardera mer än 55% unik,t lokalt mtrl i varje). Mängden lokalt mtrl blev mindre i båda, mängden med samma i O-hamn och Kalmar ökade men totala mtrl minskad. Presstödet minskade till att gälla bara en tidning, ca 8-9 mkr mindre per år. Därmed mindre resurser till bl a lokaljournalistik. Rabatteringen (av papperstidnings-ex)minskade (delvis). Östran/Nyheterna tappade mycket i upplaga. Baromtern/OT tappade ganska lite i upplaga dessa ca tre år.
  Minskningen i papperstidningsupplaga i O-hamn/Kalmar-områdena har dock sammantaget varit ungefär som på alla andra platser i Sverige senaste åren. Tappet har dock nästan helt fallit på Östran/nyheterna och ganska lite på Baromtern/OT. Nu i höst har både Barometern och Östra Småland / Nyheterna fått nya hemsidor/webbtidningar, av liknande slag som ”alla andra” i ”Press-Sverige” (de i t ex Mittmedia och NTM). Övriga Gotatidningar får dessa inom kort, t ex de i Blekinge närmsta veckorna.
  Så Gota media är, likt andra medieföretag, inriktade på ”digitalt”, om än kanske inte lika snabbt/omfattande (som t ex Mittmedia).

 2. Hej Daniel
  Tack för givande och trevliga dagar i Gävle. Alltid kul att möta kollegor och byta erfarenheter. Intressant också att diskutera skillnader i våra koncerners strategier.
  Det är ingen tvekan om att Mittmedia gör en imponerande offensiv satsning i de digitala kanalerna. Det ni gör är intressant för oss andra att följa och dra lärdomar av.
  Däremot gör du en felaktig beskrivning av Barometern-OT:s och Gota Medias strategi. Vi är inte avvaktande. Vi kommer inte att ”göra en digital förflyttning förr eller senare” – vi gör den just nu. Men till skillnad mot Mittmedia gör vi förflyttningen utan att prioritera ner papperstidningen.
  Under 2014 har vi inlett och delvis genomfört den största gemensamma satsningen i Gota Medias historia. Grunden är en ny affärsmodell, där vi publicerar allt innehåll i alla kanaler och erbjuder flera olika prenumerationslösningar för både papper och digitala kanaler. Vi har lanserat nya responsiva sajter för en bättre läsupplevelse i desktop, padda och mobil. Ny design har tagits fram för att stärka tidningarnas identitet i alla plattformar. Vi har tillsammans med Infomaker utvecklat nya publiceringsverktyg, som ger oss möjlighet att utveckla tidningarna (i alla kanaler) med större egenkontroll och högre fart.
  Vi har tagit beslut att bygga en gemensam nattredaktion för hela Gota Media för att kunna leverera nyheter dygnet runt på alla våra sajter. Vi har skapat nya och kraftfulla koncerngemensamma resurser för affärsutveckling och produktionsutveckling.
  Några av våra tidningar ligger i framkant även när det gäller tv. Vår systertidning Smålandsposten genomför till exempel just nu ett intressant och uppmärksammat pilotprojekt där man anställt två tv-journalister från nedlagda TV4-redaktionen i Växjö. Kristianstadsbladet har varit framgångsrika pionjärer när det gäller livesändning av handboll. Flera tv-satsningar är på gång, så också i Kalmar.
  Som viktigt stöd i denna förflyttning görs en gigantisk utbildningsinsats i samarbete med Fojo, med kurser i sociala medier, rörlig bild, Iphone som arbetsverktyg, digital rubriksättning, intervjuteknik – live, digital grafik och visualisering samt databasjournalistik. En stor skara chefer genomgår också en veckas utbildning/verkstad med förändringsledning, affärsutveckling och innovationsmetodik på programmet.
  Kort sagt: den digitala förflyttningen är i full gång.
  Men. Vi gör detta samtidigt som vi vårdar, utvecklar och lägger energi på papperstidningen. Vi observerar naturligtvis samma beteendeförändringar som alla andra, men ser ingen poäng med att avveckla en framgångsrik idé och affär i förtid. Att göra både och är visserligen svårare än att göra antingen eller. Men det hindrar oss inte.

  Anders Enström, chefredaktör Barometern-OT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *