Ett bra beslut – och ett fiasko

Fredag 6 mars klockan 13.15
I går fattade regeringen beslut om att tillsätta en mediepolitisk utredning. Samma dag var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en av deltagarna i en paneldebatt under Mediedagarna i Göteborg.
En mediepolitisk utredning är bra.
Debatten blev ett fiasko.

Alice Bah Kuhnke (MP) fick en hel del kritik när hon var ny som minister. Kritiken kom inte minst från oss som verkar i en otålig mediebransch och som under lång tid sett de akuta behoven av en mediepolitik som är bättre anpassad till nutiden och framtiden. Detta var en fråga som Alice Bah Kuhnkes företrädare, Lena Adelsohn Liljeroth (M), inte gärna tog i. Hon stoppade mer eller mindre undan frågan med motiveringen att det inte är statens roll att skapa en marknad för dagstidningar. När Bah Kuhnke var ny som minister gjorde hon en parafras på uttalandet och sade att det inte är regeringen som lägger ner tidningar, det är marknaden.

Detta ökade frustrationen ytterligare.
Det både Adelsohn Liljeroth och Bah Kuhnke sade visste vi nämligen redan. Det är definitivt inte regeringens roll att skapa en marknad för dagstidningar. Den marknaden måste tidningarna finna själva. Tidningshusen måste själva klara av övergången till en ny affärsmodell. Tidningarna måste av egen kraft skapa relevans på sin förändrade marknad. Regeringen har däremot ett demokratiskt ansvar. En fungerande demokrati kräver en stark journalistik. Regeringen har också ett ansvar att bevaka hur Public Service påverkar övriga mediers möjlighet att utföra sitt demokratiska uppdrag.

I går, samma dag som regeringen berättade om den nya medieutredningen, deltog Alice Bah Kuhnke i en debatt tillsammans med en namnkunnig panel under Mediedagarna i Göteborg. I panelen deltog även bland andra Sveriges Radios vd Cilla Benkö, Mittmedias redaktionella chef AnnaKarin Lith och krönikören och frilansjournalisten Emanuel Karlsten. Tyvärr blev debatten mer eller mindre ett fiasko och det berodde definitivt inte på panelen, vilket Robert Rosén, Utkik Media, skriver om här.
Fiaskot bestod i att moderatorn Ulla Carlsson, professor i yttrandefrihet, höll en lång inledning om det alla i publiken redan visste. Därefter fortsatte forskaren Johan Ohlsson att presentera siffror som alla i publiken redan kände till. Det innebar att panelen hamnade i tidsnöd när en av de allra viktigaste frågorna under dagarna i Göteborg, mediepolitiken, skulle diskuteras. Att detta gyllene tillfälle till en viktig debatt slarvades bort var lika märkligt som synd.

I vilket fall är jag glad över att Alice Bah Kuhnke på allvar ser behovet av en medieutredning och förstår att ”mediebranschen behöver en mediepolitik som är baserad på moderna och stabila villkor för att den ska kunna utföra sitt oerhört centrala uppdrag i demokratin”, som hon skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
En särskild utredare ska också analysera behovet av nya mediepolitiska verktyg som ligger bortom dagens system för det hopplöst föråldrade presstödssystemet.
Förändring och förnyelse krävs.
Nu ser jag med spänning fram emot vem som får uppdraget som utredare.
Det är ett svårt uppdrag som kräver rätt person.

För övrigt säger jag som amerikanska skribenten och kolumnisten Alice Roosevelt Longworth (1884–1980):
”Att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden”.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *