En flytt ändrar ingenting i sak

Fredag 5 juni klockan 12.00
Det pratas mycket om Arbetarbladet och även om Gefle Dagblad. Det är precis så jag vill ha det. Att det pratas om oss är ett tecken på att vi är viktiga i det lokala samhället och att människor är engagerade i vår verksamhet. Dessutom finns det förstås många människor som också är både oroade och intresserade över medieutvecklingen. När det pratas mycket blir det också många spekulationer och rykten som sprids. Det är mindre bra.

I torsdags gick det ut information till personalen på de båda tidningarna i Gävle. Som bekant ingår båda i koncernen Mittmedia. Informationen blev en nyhet i både Arbetarbladet och Gefle Dagblad i går. I dag har också branschtidningarna Medievärlden och Journalisten skrivit om nyheten.

Det vi informerade medarbetarna om är att Arbetarbladet och Gefle Dagblad avser att finna gemensamma lokaler i Gävle. Det är i sig ingen dramatik i det, men nyheten leder snabbt fram till spekulationer. Jag ser bland annat i sociala medier att somliga tolkar flyttplanerna som att det nu bara är en tidsfråga innan Arbetarbladet och Gefle Dagblad slås ihop. Det stämmer inte. En eventuell flytt ändrar ingenting i sak och inte den ständiga tävlan som pågår mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad.

Alla människor vill ha det bästa boendet till det bästa priset. Även kloka företag vill ha en kostnadseffektiv verksamhet i så bra och rationella lokaler som möjligt. Det finns två anledningar till det faktum att vi nu ser över olika spår i lokalfrågan. En anledning är förstås vanlig krass företagsekonomi. I dag sitter vi i lokaler som inte fullt ut är anpassade efter den verksamhet vi bedriver i dag och enligt hur vi har förändrats och utvecklats som medieföretag. Sammanlagt sitter vi också på större yta än vi behöver. Den andra anledningen, som jag ser som ännu viktigare, är rent funktionella. Sedan lång tid tillbaka har Arbetarbladet och Gefle Dagblad gemensam administration, ekonomi och annonsavdelning. Båda redaktionerna har stor nytta av närheten till dessa. Dessutom tror jag att respektive redaktion vinner mycket på att omorganisera hur medarbetarna sitter rent fysiskt.

Redan i dag sitter Arbetarbladet och Gefle Dagblad nära varandra. Vi sitter i två olika hus mitt emot varandra i centralt läge. Endast en gata skiljer de båda redaktionerna åt. Om vi fattar beslut att flytta ihop kommer redaktionerna även i fortsättningen att sitta separata från varandra.

Att olika tidningar sitter i samma byggnad är mycket vanligt runt om i landet. Gävle är emellertid en unik ort. Endast i Gävle finns två tidningar som kommer ut sju dagar i veckan. I Gävle är de båda tidningarna dessutom relativt jämbördiga både när det gäller prenumerationer av tidningen och digitala siffror. Det unika med Arbetarbladet och Gefle Dagblad ska också hållas intakt. En eventuell flytt till samma lokaler påverkar inte detta.

I Sandviken har vi fattat beslut om att Arbetarbladet och Gefle Dagblad flyttar in i gemensamma lokaler. Det sker efter semestern. Den lokal vi har valt är Gefle Dagblads nuvarande lokalredaktion, som just nu anpassas för att rymma två separata redaktioner. Inte heller i Sandviken innebär delade lokaler delad journalistik. Istället handlar det om en lösning som är mest kostnadseffektiv och dessutom mest effektiv när det gäller vårt arbetssätt.

Arbetarbladet och Gefle Dagblad fortsätter att förändras och utvecklas.
Den viktiga tävlan mellan tidningarna består.

För övrigt säger jag som Pablo Picasso (1881-1973):
”Handling är nyckeln till all framgång.”

Publicerat av

Daniel Nordström

2 reaktioner till “En flytt ändrar ingenting i sak”

  1. Frågan är bara: Hur länge tillåter krass företagsekonomi Mittmedia att äga två tidningar i Gävle?

    1. @Christofer Ohlsson: Ingen kan sia om framtiden. Det vi vet nu är att Gävle är unikt i landet som har två lokala sjudagarstidningar. Vi vet också att båda tidningarna är starka. Vi har med andra ord goda förutsättningar i grunden. Det gäller för oss att hitta bra lösningar i det förändringsarbete som alla medieföretag måste genomföra. Jag ser positivt på framtiden.
      Daniel Nordström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *