Undersökning krossar myten

Måndag 29 juni klockan 18.15
Det brukar påstås att lokaltidningarna gör allt mindre lokal journalistik och att TT-artiklarna blir allt fler.
Det är en myt som tyvärr börjat växa till en sanning.
En ny undersökning krossar myten. Det var inte bättre förr.

I en unik undersökning, som presenterades vid TU:s och Retrievers seminarium i Almedalen, har 15 miljoner tidningsartiklar från de fem senaste åren analyserats.
Undersökningen visar dels att det publiceras lika många artiklar årligen under hela femårsperioden, dels att TT-artiklarna inte har blivit fler. Undersökningen visar också att antalet notiser inte har ökat nämnvärt.

Undersökningen är extra intressant eftersom många som är kritiska till medieutvecklingen och hur tidningsföretagen förändras i regel alltid hävdar att det blivit färre egenproducerade tidningsartiklar, fler tt-artiklar och fler notiser i dagstidningarna.
Undersökningen visar att kritikerna har fel och att dagstidningarna ännu producerar journalistik av hög kvalitet.

En annan myt som brukar spridas är att dagstidningarna år 2015 enbart ägnar sig åt lättsam journalistik för att locka klick. I själva verket vet vi som arbetar på dagstidningarna att det inte är gulliga katter som lockar till klick utan framför allt vår tunga nyhetsjournalistik och vår opinionsjournalistik.
Retrievers analys bekräftar också detta.
Retriever har nämligen analyserat de 500 tidningartiklar som har delats flest gånger i sociala medier under tidsperioden 1 januari 2014 till 5 maj 2015.
De övergripande slutsatserna är dessa:
Artiklar om samhällsfrågor och politik delas mest och engagerar därmed användare av sociala medier mest.
Opinionsmaterial sprids i högre grad på Twitter medan nyhetsmaterial dominerar på Facebook
Någon form av bildmaterial förekommer i 80 procent av det delade redaktionella materialet.

Jag konstaterar på nytt att det inte var bättre förr.
Sveriges dagstidningar håller ännu hög klass – dessutom produceras numera journalistik även i tidningarnas digitala kanaler på ett betydligt vassare och bättre sätt än för fem år sedan.
Lokaljournalistiken är med andra ord ännu stark.

Alla som är intresserade av medieutvecklingen bör läsa undersökningen. Den finns i pdf-format här.

Publicerat av

Daniel Nordström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *