Medieutredningen på rätt väg

Måndag 9 november klockan 10.15
Jag tillhörde dem som inledningsvis var kritisk till upplägget på regeringens pågående medieutredningen.
I torsdags presenterades delbetänkandet.
Efter att ha plöjt igenom det 360 sidor långa dokumentet kan jag konstatera att jag är positivt överraskad.
I många stycken förtjänar utredaren Anette Novak och hennes stab beröm.

”Ett mycket komplext och svårt, men också nödvändigt uppdrag.”
Så sade Anette Novak själv i mars när hon i mars presenterades av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som utredare i regeringens omtalade medieutredning.
Redan då konstaterade jag att Anette Novak var ett utmärkt val, men precis som Novak säger är hennes uppdrag komplext, svårt och nödvändigt.
Förväntningarna från en mediebransch i gungning var också enorm.
Det fanns också ett stort mått av otålighet, inte minst efter den havererade presstödsutredningen från 2013.
Medieutredningens första möte i Husby i maj, som jag själv befann mig på, kändes inte heller som en direkt lysande start. Flera publicister var kritiska då.
Men mycket har hänt sedan dess.

Anette Novaks uppdrag är att senast 30 april 2016 lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg. I torsdags presenterades det 360 sidor långa delbetänkandet. Ett par timmar efter presskonferensen hörde tidningen Resumé av sig och ville ha en kommentar om vad jag tyckte.
Jag hade då inte hunnit läsa igenom hela delbetänkandet.
Efter att ha skummat igenom det skickade jag följande svar till Resumé på fredagsmorgonen:
”Jag hade i ärlighetens namn inte höga förväntningar på delbetänkandet och i ett antal stycken är jag därför positivt överraskad.
Om vi börjar med analysdelen kring mediebranschens situation tycker jag att den är både djup, klok och mycket väl genomarbetad. Stort plus där.
Om vi sedan går vidare tycker jag att det är mycket bra att det sammanlagda statliga mediestödet lagts i en och samma pott  och att Public Service därmed inte undantas. Det är också bra att det nya stödet föreslås vara teknikoberoende.
Det jag däremot har svårt att förstå är hur utredningen menar när den säger att det stödet inte enbart kan gå till medieföretag utan även till enskilda journalister, företag och föreningar. Där krävs en djupare förklaring.
En annan del som jag är fundersam kring är de kvalitetsaspekter som ska ligga till grund för det nya mediestödet. Hur mäter man kvalitet? Jag läser i intervjuer med Anette Novak att även hon tycker att det är ett svårhanterligt begrepp. Kan man mäta kvalitet på annat sätt än att det finns utgivare som tar ansvar för publiceringarna? Jag tror inte det och tror att det kan vara en farlig väg om man ska mäta journalistisk kvalitet på ett annat sätt än så.”

Resumé har mig veterligen ännu inte publicerat mitt svar.
I helgen har jag plöjt igenom delbetänkandet mer grundligt och har inte ändrat uppfattning från det jag svarade till Resumé.
Anette Novak och hennes stab förtjänar beröm i många stycken. Det är till exempel utmärkt att frågan, som inte minst vi inom Mittmedia drivit, kring mobil- och bredbandstäckning tagits på stort allvar.
Jag håller med Mittmedias kulturchef Gunilla Kindstrand i hennes kommentar om medieutredningen i Resumé:
”Utredningen har tagit in Mittmedias synpunkter att en bättre mobiltäckning och bredbandstäckning är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra våra roller i demokratin. Det är tydligt att utredaren inser vikten av att det finns starka och oberoende medier utanför storstadsområdena.”
Jag gillar också allt mer det fokus som medieutredningen har på medborgarna.
I utredningen används begreppet medieborgare, som visserligen inte är ett helt nytt begrepp men likafullt bra.
De frågeställningar jag har kring medieutredningen är desamma som TU:s vd Jeanette Gustafsdotter för fram i Medievärlden.
Medieutredningen föreslår att det nya stödet till medierna ska vara teknikoberoende, vilket är utmärkt. Det förs även fram att kvalitetsaspekter ska ligga till grund för det nya mediestödet. För mig kan kvalitet endast mätas genom att det finns utgivare som tar ansvar för publiceringarna och att medierna arbetar utifrån de pressetiska reglerna.
Exakt hur medieutredningen har tänkt där vill jag ha svar på.

Medieutredningen säger också att det nya stödet, förutom medieföretag, även kan gå till enskilda medborgare, journalister, företag och föreningar. Jeanette Gustafsdotter säger till Medievärlden att hon inte förstår hur utredningen tänker där och jag håller med.
Tanken från medieutredninge är intressant, men den kräver en djupare förklaring.

I det stora hela anser jag att medieutredningen är på rätt väg.
Det kommer att bli mycket intressant att följa utvecklingen.
Anette Novak har fortsatt ett mycket viktigt uppdrag,

Läs också:
Medievärlden: TU om medieutredningen: ”Försiktig optimism”
Medievärlden: Medieborgarna kan få konsumtionsstöd
Anna Gullberg, Gefle Dagblad: Utan lokaltidningen hotas hela medielandskapet
MattssonHelin podcast: Extrapodd: Regeringens medieutredning i realtid
Journalisten: Novak öppnar för kvalitetskrav för presstöd
Resumé: Mediecheferna om betänkandet

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *