I nya tider krävs nya utbildningar

Tisdag 10 november klockan 21.25
När jag fick mitt första jobb som utgivare skickades jag på kurs till Stockholm. Det är jag tacksam för.
Kursen leddes av Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård. Det jag lärde mig under den utbildningsdagen har jag haft nytta av under de år som passerat sedan dess.
Nu utbildas alla 460 journalister i Mittmedia av Per Hultengård i utgivarfrågor.
Mittmedia är det första medieföretag i landet som gör något liknande.
Per Hultengård reser just nu runt i Mittmedias område, som sträcker sig från Gävle till Örnsköldsvik och även in i Dalarna och Jämtland.
I måndags befann han sig i Gävle för att utbilda journalisterna på Arbetarbladet och Gefle Dagblad.
Jag och Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg tog med Hultengård in i studion när avsnitt 43 av vår podcast #GullbergNordström spelades in. I avsnittet berättar Hultengård dels om utbildningen av Mittmedias journalister, dels kommenterar han Medieutredningens delbetänkande som presenterades förra veckan.

Varför genomför då Mittmedia denna utbildning med Hultengård?
När beslutet fattades i september sade Mittmedias redaktionella chef AnnaKarin Lith detta i ett pressmeddelande, som bland annat citerades i tidningen Journalisten:
”I ett allt snabbare publiceringstempo ser vi behovet att vässa våra medarbetare i att fatta korrekta och övervägda publiceringsbeslut under tidspress. Vi gör samtidigt med utbildningen en stor satsning på livereportrar vid våra deskar, och ser till exempel att det finns behov att veta hur man agerar i snabba situationer, kring bildrättigheter i sociala medier, vem som äger ansvar för en publicering beroende på kanal, och grundläggande kunskaper kring pressetik, yttrandefrihet och integritet”.
Det är exakt vad det handlar om.
Nya tider kräver nya utbildningar.

Sverige har ett unikt system med ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren för ett nyhetsmedia, som till exempel, Arbetarbladet, har det publicistiska ansvaret i mediets alla publiceringskanaler och bär också ett ensamansvar för alla publiceringar.
Det är ett system som det är viktigt att vi fortsatt värnar. Det ensamansvar som den ansvarige utgivaren har är nämligen ett fundament som den svenska pressfriheten vilar på.
Ytterst är det också den ansvarige utgivaren som beslutar vad som ska publiceras eller sändas.  ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja” som det står i tryckfrihetsförordningen.
Denna viktiga del kring utgivarskap har inte förändrats, även om utgivarnas jobb har förändrats i samma raska takt som det allmänhetens medianvändande har förändrats.
Tempot är så mycket högre nu när medierna fattar publiceringsbeslut dygnet runt och när mediebranschen är under stor förändring.

Journalistrollen i stort har också förändrats i lika rask takt, inte minst för dagstidningsjournalisterna. Att vara journalist på en dagstidning var stressigt redan på den tid journalisterna enbart skrev, fotograferna endast tog bilder och bara hade en deadline, det vill säga när tidningarna gick i tryck.
I dag finns ingen journalist på Arbetarbladet som är enbart skribent, eller enbart fotograf. Alla journalister gör alla journalistiska uppgifter, det vill säga skriver för print- och digital publicering, fotograferar, jobbar i sociala medier och gör tv, ibland framför kameran och ibland bakom.
Eftersom Mittmedia numera har journalister i tjänst dygnet runt, som många publicerar nyheter direkt på sajten, krävs också en ännu skarpare precision i varje enskild journalists beslut och framför allt krävs det också att journalisten vet i vilka lägen den ansvarige utgivaren, som fortsatt har ett ensamansvar, måste kontaktas för slutgiltigt beslut.

Utbildningen med Hultengård syftar till att öka medarbetarnas säkerhet i alla beslutsfrågor en digital journalist ställs inför.
Under utbildningen, som är en sammanfattad version av den Hultengård brukar använda när han utbildar ansvariga utgivare, berörs ämnen som tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, utgivarskap och pressetik. Dessutom besvarar Hultengård de diskussionsämnen som medarbetarna själva har fört fram.

”Behovet av grundläggande kompetens om yttrandefrihet och utgivarfrågor hos de redaktionella organisationerna ökar i en allt mer digital miljö. Fler behöver kunna mer, helt enkelt”, säger Per Hultengård i det ovan nämnda pressmeddelandet.

Mittmedia är det första medieföretaget i landet som utbildar alla journalister i utgivarfrågor.
Jag tror att fler kommer att följa efter.
I en tid av förändring krävs nya utbildningar för medarbetarna.

Publicerat av

En kommentar till “I nya tider krävs nya utbildningar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *