Därför publicerar VLT namn och bild

Mohammed Hussein, 23 år, har varit inblandad i två dödsolyckor. Här på väg in i rättssalen tillsammans med polisen Johan Forsberg. Foto: RUNE JENSEN

Onsdag 9 mars klockan 15.20
23-årige Mohammed Hussein, 23 år, har varit inblandad i två dödsolyckor. Han är dömd för den ena. Just nu pågår rättegången om den andra dödsolyckan.
VLT publicerar namn och bild på Hussein.
Två debattörer hävdar att VLT:s publicering inte enbart är ett brott mot god publicistisk sed, utan även ett brott mot diskrimineringslagen.
VLT har i dag publicerat debattartikeln och mitt svar.
Jag är tacksam över att de båda som undertecknat artikeln, Inger Orre och Martin Hedén, vill diskutera pressetik. Det är alltid viktiga diskussioner och det är dessutom viktigt att även medier ifrågasätts och granskas.
Tyvärr är granskningen av medier ofta undermålig, ett av de lysande undantagen är Medierna i Sveriges Radio P1.

Det Orre och Hedén främst vänder sig mot är att den misstänkte gärningsmannen har ett arabiskt namn och har enligt dem, att döma av detta och hans utseende, ett ursprung i Mellanöstern.
”Det hör till god publicistisk sed att inte publicera misstänktas identitet om inte ett allmänintresse kräver det. Särbehandlingen av den misstänkte gärningsmannen framstår som diskriminerande”, skriver Orre och Hedén.
Jag anser att den passusen närmast kan ses som diskriminerande i sig.
VLT gör nämligen inte skillnad på människor.
Denna namnpublicering hade gjorts oavsett vilket eventuellt ursprung gärningsmannen hade haft
Debattartikeln från Inger Orre och Martin Hedén kan läsas på vlt.se.
Mitt svar, som ligger längst ner i debattartikeln,  lyder så här:

Det är helt riktigt att det hör till god publicistisk sed att inte publicera misstänktas identitet om det inte finns ett allmänintresse. I detta fall finns ett uppenbart allmänintresse, enligt min samlade bedömning av fallet.
När det handlar om publiceringar i VLT är det jag i egenskap av utgivare som ytterst fattar publiceringsbesluten.
Begreppet allmänintresse kan ses som luddigt och det kan också alltid diskuteras vad som är uppenbart allmänintresse eller ej. I slutändan inför publiceringar är det upp till varje enskild utgivare att göra den bedömningen inför varje enskilt fall.
Frågan om det skulle handla om diskriminering eller inte är aningen absurd.
VLT gör inte skillnad på människor, oavsett vilket ursprung de har.

Det viktiga vid publiceringar är främst att bedöma hur en publicering kan skada enskilda personer och hur människor i personens omgivning kan skadas av publiceringen. Detta ställs mot hur stort allmänintresse det hela har. I detta fall är min bedömning att allmänintresset är så pass stort att det står över eventuell publiceringsskada.
Därför publicerar vi namn och bild.

I fallet med poliserna som hånade en reporter valde de själva att kliva fram i offentlighetens ljus genom att publicera detta i en öppen Facebook-kanal. Ni anser att publiceringen är skrattretande, men det som gör polisens hån extra allvarligt är att hat och hot mot journalister ökar, vilket jag skriver om här.

Förutom att hat och hot mot en journalist är obehagligt för den som drabbas personligen, finns ytterligare en dimension. Ett hot mot en journalist är i förlängningen också ett hot mot yttrandefriheten och demokratin.
Det vet de allra flesta poliser, men i bakgrund mot detta anser jag att det var en relevant namnpublicering.

När det gäller Pressombudsmannen gör denne sina bedömningar.
Jag gör mina bedömningar, precis som alla utgivare gör utifrån de pressetiska regler som alla seriösa medier arbetar efter.
Den som vill pröva pressetiska bedömningar kan alltid vända sig till PO via www.po.se.

 

 

Publicerat av

15 reaktioner till “Därför publicerar VLT namn och bild”

 1. Men på vilket sätt anser du att denna namnpublicering av en uppenbarligen helt okänd person, utan att vara någon som helst offentlig person vara av allmännintresse?
  Det är detta motiv som du bör förklara.

  1. @Jan Rydh: Detta är ett ovanligt fall. Den misstänkte har under kort tid varit inblandad i två dödsolyckor. Han är dömd för den ena, nu har rättegången inletts om den andra. Han är uppenbarligen en olämplig bilförare. De båda dödsolyckorna i detta rättsfall är av stort intresse för VLT:s publik. Det finns, enligt min bedömning, betydligt större anledning att publicera än att avstå publicering.

 2. Några tillrättalägganden kan behövas bortom debatten. Vem som helst kan inte anmäla en publicering till PO, endast den person som anser sig drabbad. PO, som är branschens egen institution, kan dock själv ta upp fall av principiell vikt. De etiska reglerna framhåller vikten av att göra åtskillnad: det kan vara motiverat att exempelvis publicera namnet på en minister som är misstänkt för brott, medan "en vanlig" medborgare ska hållas anonym. Begreppet "allmänintresse" att något har relevans för medborgarna. Det har inget med allmänt intressant eller folks nyfikenhet att göra. Misstänkta personer åtalade för vållande till dödsolyckor i trafiken har tidigare inte namngivits i Vlt, såvitt jag vet.

  1. @Martin Hedén: Det är helt riktigt att det är stor skillnad på vad som är allmänintresse och vad som är ren nyfikenhet.
   Apropå Pressombudsmannen tycker jag att han uttrycker sig klokt här. Jag citerar: "Det finns alltså ingen fast punkt i en rättsprocess när det är OK att namnge en misstänkt eller fälld person. Allt måste bedömas utifrån ärendets omständigheter; styrkan i allmänintresset vägt mot den enskildes intresse av att inte exponeras."
   http://www.journalisten.se/debatt/allmanintresset-vager-tyngst
   Det är alltså allmänintresset som väger tyngst.
   Vad som är att bedöma som allmänintresse eller inte kan alltid diskuteras.
   I slutändan blir detta ett beslut för varje enskild utgivare. Debatt om dessa beslut välkomnas.

   1. Vill bidra med en kortare kommentar då jag tycker att ditt resonemang haltar.
    I den artikel du hänvisar till och som tycks ligga till grund för din argumentation kan man läsa …

    … att Pressens Opinionsnämnd anser det vara rimligt att man namnger en person som är misstänkt för mordet på en utrikesminister då detta är av allmänintresse.
    … att Pressens Opinionsnämnd inte anser att det är av allmänintresse att publicera namn och ålder på en person som erkänt mord på sin flickvän.

    Har svårt att se att den artikel du hänvisar till ger stöd för ditt agerande.

    Om Pressens Opinionsnämnd inte anser att det finns ett allmänintresse kring en person som just erkänt ett mord, har jag svårt att se att Pressens Opinionsnämnd skulle finna ett allmänintresse i en person som är misstänkt för att orsakat en tragisk dödsolycka i trafiken.

    1. @Magnus Nilsson: Det är inte denna text jag stödjer mig på i mitt beslut.
     Däremot tycker jag att detta är ett intressant av PO och inte minst citatet "Allt måste bedömas utifrån ärendets omständigheter; styrkan i allmänintresset vägt mot den enskildes intresse av att inte exponeras."
     Begreppet allmänintresse är luddigt, det är jag medveten om. Men det är också ett viktigt begrepp när en utgivare fattar publiceringsbeslut.
     I detta fall bedömer jag att det finns ett uppenbart allmänintresse. Det är ett ovanligt fall, det handlar om två dödsolyckor under kort tid, det handlar om en person som är uppenbart olämplig som bilförare. Enligt mig finns det fler skäl att namnpublicera än det finns skäl att avstå.

 3. Hej Daniel.

  Det blev en jäkla tuff start för dig här i Västerås. Fasiken vad folk är på dig.
  Bra att du publicerar artiklar som är "obekväma" för alla sidor.
  Kritik mot SD genererar 100 tals kommentarer som beskyller VLT för att vara partiska och vänstervridna.
  När sedan förstasidan pryds av en brottsmisstänkt man från Mellanöstern, ja då är inte det heller bra.

  Kan inte vara lätt. Fortsätt och skriv granskande och kritiskt.

  Och, välkommen till stan.

  /Ingemar

 4. Det är nog väldigt bra, som jag och fler anser, att du vill uttrycka dig tydligare om din syn på "allmänintresse". Det är faktiskt inget "luddigt begrepp", däremot finns det självklart gråzoner, som i de flesta bestämningar. Om du fortfarande anser det särskilt viktigt att ange identiteten på en trafikbrottsmisstänkt person med ursprung i Mellanöstern för personer i Västerås, Hallsta och Sura och göra detta i tryckt medium, i webbtidningen och dessutom i bloggen så måste du i anständighetens namn samtidigt beskriva på vilket sätt läsarna kan nyttiggöra sig av detta utpekande. Och dessutom måste du visa att det lidande publiceringen åstadkommer, både hos den utpekade och hans släkt som finns i utgivningsområdet, bör stå tillbaka. Du måste ange vikten av allmänintresset.
  Hittills har du inte gjort det. Och du har inte heller besvarat frågan om du tycker det är lämpligt att publicera foton tagna in i rättssalen.

  Dessutom är det många som väntar på vilka andra trafikbrott som Vlt framöver kommer att anse vara av den art att man bör publicera namn på de misstänkta gärningsmännen.
  Världen förändras ju. För mycket länge sedan, och då var jag en ung praktikant på tidningen, togs beslut av den nykterhetsivrande ledningen att just rattfyllerister (på den tiden folk med 1,5 promille eller mer alkohol i blodet) skulle ställas vid skampålen, d v s namnen skulle publiceras. Men absolut inte vid misstanke utan först efter rannsakan och dom. Så var det då.
  Nu är frågan (återigen) inte vem som bestämmer (vilket du svarat på många gånger) utan vad som är tidningens policy egentligen? Hur ser etiken ut? Definierar du "allmänintresse" på ett alldeles eget sätt och i så fall hur?

  1. @Martin Hedén: Jag har besvarat. Att du inte gillar svaret är som det är. Vi har helt olika åsikt om detta.
   Detta är inte ett vanligt trafikbrott, det tror jag att du inser. Denne man står åtalad för något betydligt värre än enbart en "trafikbrottsmisstänkt person."
   Personens ursprung är inte relevant.
   Begreppet allmänintresse är inte luddigt för mig personligen, men jag tror att det kan vara det för gemene man som inte riktigt vet hur det går till på en tidningsredaktion och hur olika utgivare resonerar. Det är det jag försöker förklara.
   Varje namnpublicering ger en publicitetsskada. När en person, som denne man, står åtalad för ett grovt brott i ett mycket unikt fall står allmänintresset, enligt min bedömning, över publicitetsskadan. Allmänintresset ligger just i att det är ett grovt brott, det är omdiskuterat, det är ett ovanligt fall – två dödsolyckor på kort tid. Personen är uppenbart inte lämplig som bilförare, och så vidare.
   Det är min bedömning. Jag noterar att du har en annan åsikt.
   Ja. Att fotografera in i en rättssal är högst lämpligt i liknande fall. Det är knappast ovanligt att det görs heller. Om jag inte ansåg att det var lämpligt hade vi förstås inte publicerat alla bilden.
   Precis som alla andra utgivare för seriösa medier bygger jag mina beslut efter de pressetiska regler vi alla förhåller oss till.
   Ja. Varje utgivare måste utifrån de pressetiska reglerna forma sina egna tankar kring publiceringar och bedöma hur stort allmänintresset är i varje enskilt fall. Det är dessa bedömningar som gör att bedömningar kan skilja mellan olika utgivare, trots att vi alla arbetar med samma pressetiska regler som grund.
   Fällande dom har för övrigt ingenting med allmänintresse att göra.

 5. DU, …OHHH!!! OLUSTIGT anonymt, signaturen Ingemar 9 mars – 19:16, Din mening: Bra att du publicerar artiklar som är "obekväma" för alla sidor, håller inte. Som Daniel Nordström ofta censurerar –vi läsares inskrivna- kommentarer.
  ..och förövrigt: är det inte helt fascinerat att mängder av läsare avger kommentarer om saken att det är bra att VLT och Daniel Nordström, berättar öppet, kommenterat anonymt.

 6. # X är faktiskt ännu inte dömd !

  # (M.H 9/3 17:44) … alltså ”RISKFRITT” för VLT att publicera ett udda namn – personen ifråga lär knappast starta en process.

  # JAG, en mycket allmän person, tycker inte att här råder allmänintresse – problemet med fortkörare är legio, o denna sak är redan uttjatad. Detta är att komma med gästen när saken redan är i ugnen.

  # Fotot i rättssalen? – DETTA om något är ALLMÄNINTRESSE !!!

  # Fotot igen: Nästa gång jag ser mannen … skall jag då ringa polisen? Nu har ju VLT blivit TABLOID, vilket uppenbarligen är det samma som att man nått ”paparazzi-nivå” … – eller ?

 7. EN SAK TILL … när jag har Ansvarig "på tråden" !

  En genomgående trend under senare tid har varit:
  HÄNDELSE-rapportering …
  – utan bakgrund,
  – utan uppföljning, …
  (bifogar oxå svar: allt går ju så fort numera).

  DEL 1/sid 10: "Nyordet RÄCKVIDD" förbryllar !
  När jag "räcker armarna" över Västerås Tidning o VLT
  så räcker dom lika långt i båda fallen. 🙂

  1. @Ingvar Selin: Räckvidd innebär hur många personer ett media som VLT når. När man pratar om tidningen finns dels antal prenumeranter, dels hur många som faktiskt läser tidningen. Det vill säga räckvidden.
   Den totala räckvidden innebär hur många som totalt sett läser VLT:s journalistik, det vill säga via tidningen, via sajten och via apparna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *