Granska oss som granskar

VLT granskar de lokala medierna juni 2016Fredag 10 juni klockan 02.55
Under torsdagskvällen publicerades ett långt reportage på vlt.se.
I den fredagstidning, som i skrivande stund är på väg ut till brevlådorna, har VLT ett reportage över fem sidor.
Det handlar om oss som granskar.
Vi ska naturligtvis också granskas.
Hur sköter de lokala medierna sitt uppdrag? Ge din kommentar här och chatta gärna med mig i frågan i dag, fredag, mellan klockan 15.00 och 16.00 på vlt.se.
Mårten Enberg”VLT granskar de lokala medierna”. Så lyder huvudrubriken kring de artiklar som nu publiceras i VLT. Grundarbetet har gjorts av VLT:s redaktionschef Mårten Enberg. Han fick uppdraget att följa Public Service under en vecka extra noga. VLT följer Enberg av naturliga skäl alltid lika noga.
Mårten Enberg följde framför allt P4 Västmanland fem vardagar i följd, från 05.59 till 17.30, med undantag för uppehållet 13.00-15.00. Det mynnade ut i en personlig, välskriven och mycket läsvärd rapport om 74 timmar radio.
I reportaget tar Enberg även upp hur VLT och SVT Nyheter Västmanland agerar.

I det paket som nu publiceras har det också gjorts enkäter med de lokala utgivarna, det vill säga med mig som utgivare för VLT, Arboga Tidning, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten och Sala Allehanda, med Kent Nilsson, utgivare för P4 Västmanland och med Anders Kauranen, ansvarig utgivare för SVT Nyheter Västmanland.
Jag har också skrivit en krönika där jag tar upp det spända förhållandet mellan Public Service och de kommersiella medierna och där jag ifrågasätter om det är rimligt att Public Service har ett statligt stöd på 7,5 miljarder kronor per år via licenspengar och att endast en 16-del av det totala mediestödet, en halv miljard i presstöd, tillfaller några få tidningar i Sverige, de så kallade andratidningarna som verkar på orter där det finns en större och en mindre prenumererad tidning.

Vi har gjort detta reportage för att vi anser att det är en viktig fråga.
Det är viktigt att diskutera hur såväl Public Service som de kommersiella medierna, i det här fallet VLT, sköter sitt uppdrag.
Det är viktigt att granska oss som granskar.
Detta är också en mycket aktuell fråga eftersom det nu pågår en statlig medieutredning.
I min krönika skriver jag om det nödvändiga att förnya mediepolitiken.

Den allra viktigaste frågan är vad publiken tycker.
Vad tycker ni om de lokala medierna i Västmanland?
Hur sköter vi vårt uppdrag?
Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter har vi?
Är det någon skillnad på de olika mediernas journalistik?
Vad skulle hända om VLT, SVT Västmanland eller P4 Västmanland skulle försvinna? Skulle det spela någon roll? Skulle det påverka det demokratiska samtalet?

Kring detta vill jag ha era synpunkter.
De är viktiga.
Skriv era kommentarer här, chatta med mig på vlt.se klockan 15.00 i dag eller mejla mig på [email protected]

 

Publicerat av

12 reaktioner till “Granska oss som granskar”

 1. Ni är otroligt dåliga, falsk jounalistet. Inget ni skriver om tror man på. Ni är så dåliga att man skäms att man tillhör Västerås.skärp er! ni skriver falska & hittar på saker bara för att fånga läsare & tittare! SKÄMS

  1. @anonym: Din kommentar är tyvärr svår att bemöta när du inte är mer konkret.
   Kom med exempel på vad du upplever som falska och påhittade artiklar så ska du få ett svar.

 2. VA´ LÖJLIGT att lägga kraft och tid på att uttrycka vad man upplever av journalistiken i VLT, i Västerås kommun. -Med att passar detta inte chefredaktörens intressen blir det ju inte publicerat. ..har jag stor, mycket stor erfarenhet av.

  1. @B-O Gavne: Som du kan konstatera publicerades din kommentar.
   Kom gärna med dina synpunkter kring hur du anser att de lokala medierna sköter sitt uppdrag. Att du inte gillar att vi skriver Västerås stad istället för kommun behöver du inte poängtera. Det vet jag sedan lång tid tillbaka. Där vet du också redan att vi har olika uppfattning om vilket begrepp som ska användas, så just den diskussionen kan vi utelämna.

 3. Well att ljuga och ge en felaktig bild av saker är väl knappast imponerade? UG klädde av dig bra!

  1. @Anders: UG? Blanda inte ihop seriösa Uppdrag Granskning i SVT med konspiratoriska och invandrarfientliga Granskning Sverige, som är något helt annat.
   Ett generellt problem är att många tyvärr saknar källkritik och blandar ihop seriösa medier, med de medier som driver agendor – och då främst konspiratoriska och invandrarfientliga agendor.

   1. Konspiratoriska och invandrarfientliga Granskning Sverige?
    Ta av dig foliehatten!

 4. För mig personligen har sättet att ta del av medierna ändrats ganska radikalt sedan 2012. Tidigare var jag en ganska passiv mottagare av nyhetsflödet. Jag hade ingen anledning att ifrågasätta det jag läste i tidningarna, hörde i radio eller såg på TV. Jag levde lyckligt ovetande i Världens Bästa Land där människor kan vara trygga och skyddas av en väl fungerande offentlig sektor. Det var en bekväm tillvaro i min skyddade bubbla.

  Det som hände 2012 var att jag började hjälpa en nära anhörig som är i behov av vård och omsorg. För mig innebar det ett brutalt uppvaknande i en insikt om en cynisk och dysfunktionell samhällsapparat som är värre än jag någonsin kunnat föreställa mig. Förra sommaren insåg jag också hur flyktingkrisen passar in i mönstret av en dysfunktionell offentlig sektor.

  Detta har gett mig insikter och en annan syn på Sverige. Kanske måste man personligen ha upplevt det dysfunktionella för att kunna förstå det, jag vet inte. Jag vet bara att jag är skakad över hur arroganta och ansvarslösa de makthavare inom landsting och kommun som jag kommit i kontakt med är. Man bryter medvetet och cyniskt mot lagar och bestämmelser. Resultatet blir att människor lider och dör. Politiker och chefer slingrar sig, mörkar och lägger ut dimridåer. År efter år får ofoget fortsätta utan att någon ställs till svars.

  Jag skulle önska att medierna tog sig genom den glättade yta som skyddar dysfunktionell offentlig verksamhet. De ansvariga kommer undan alldeles för lätt. Medierna behöver sätta sig in i det regelverk som omger verksamheterna och bevaka att lagar och bestämmelser följs. Ingen annan gör det som det verkar. När det gäller vård och omsorg tycks Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hittills ha misslyckats med sitt uppdrag. Det finns också missförhållande som borde kunna leda till åtal men ingen verkar bry sig.

 5. Jag tycker det är löjligt med”snoppmätartävlingen” mellan VLTs och Västeråstidningens chefredaktör om vem som när flest läsare. Var själv trogen VLT.prenumerant till 2008, men när då den höjda fakturan för nästa år kom, då skippade vi tidningen. Den blev för dyr. Jämfört med t ex UNT är VLT alldeles för ”tun”, si hankar oss fram med Metro, Västeråstidningen, torsdagens VLT och på nätet.

 6. Jag skriver det här som en separat fortsättning på mitt tidigare inlägg idag. I dagens chatt visade Daniel Nordström följande artikel som exempel på ”minigräv”:
  ”Hela äldreomsorgen granskas efter kritik”
  http://salaallehanda.com/nyheter/sala/1.3956342-hela-aldreomsorgen-granskas-efter-kritik

  I chatten skrev jag att jag gärna ser mer av sådana artiklar i kombination med möjlighet att kommentera på något sätt. Jag vill passa på att utveckla mitt resonemang här.

  Det som framkommer i artikeln är ett typiskt exempel på bristande kompetens, dokumentation och samordning mellan olika aktörer. För mig som anhörig är detta vardag sedan 2012. Jag har upprepat rapporterat liknande händelser till kommun, landsting, patientnämnd, IVO och åklagare men ingenting hjälper i praktiken. Olika chefer lovar bot och bättring MEN sedan fortsätter allt som vanligt. Ingen gör något konkret för att lösa problemen.

  Problemet är att alla ansvariga kommer undan med att prata. Det som är så orimligt är att verksamheten regleras av tydliga lagar och bestämmelser som ingen bryr sig om. 2010 stärktes också patientens ställning genom att verksamhetschefen fick ett tydligare ansvar i lagtexten. Det som hela tiden händer ska inte kunna hända om lagen följs. Varför tillåts verksamheterna att bryta mot lagen år efter år?

  Verksamhetschefen inom vården har ett tydligt ansvar enligt 29 a § hälso- och sjukvårdslagen (HSL):
  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763#p29a

  Verksamhetschefen ska SÄKERSTÄLLA att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Vad som menas med fast vårdkontakt framgår av denna instruktion:
  http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/5yblgi9trrpwzirb0ple/8171-4_Fast_V-rdkontakt.pdf

  Redan i första stycket i instruktionen kan man läsa:
  ”[…] Detta gäller i synnerhet när flera kompetenser, vårdnivåer, vårdgivare och både kommunal och landstingskommunal hälso- och sjukvård är inblandade. Samordningsansvaret ligger på hälso- och sjukvården, inte hos patienten själv.”

  Detta är alltså lag sedan 2010. Hur kan det då komma sig att brister framkommer hela tiden? Detta borde medierna tydligare ifrågasätta. I artikeln ovan om brister i äldreomsorgen glider verksamhetschefen undan och ger inga tydliga svar. Vad gör verksamhetschefen KONKRET för att SÄKERSTÄLLA att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses?

  Och vad gör politikerna KONKRET för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt regelverket?

  Nu kan man undra vad som egentligen menas med ”trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet”. Det är sådant som beskrivs ganska tydligt i lagtexten och det finns inte så mycket utrymme för tolkning. Jag går inte in på några detaljer här eftersom det kräver mycket text. Jag vill dock skriva lite om definitionen av ”trygghet”. I förarbetet till hälso- och sjukvårdslagen i regeringens proposition 2009/10:67 (100 sidor) finns ett utförligt resonemang om verksamhetschefens ansvar:
  http://www.regeringen.se/contentassets/515ded838b094ad48d8bd84ff2fcb6dc/starkt-stallning-for-patienten—vardgaranti-fast-vardkontakt-och-fornyad-medicinsk-bedomning-prop.-20091067

  På sidan 61 framgår följande om trygghet:
  ”Regeringen anser att verksamhetschefens ansvar bör omfatta att även tillgodose patientens behov av trygghet då detta är ett mer subjektivt begrepp än de övriga. Vården kan vara organiserad så att den är samordnad, säker och har kontinuitet, men ur vårdgivarens perspektiv, och utan att den enskilde känner sig trygg. Om även patientens behov av trygghet blir styrande för vilka åtgärder ska vidtas kan det ge bättre förutsättningar för att patientens behov sätts i fokus. Att patientens behov av trygghet i vården ska tillgodoses är också en av förutsättningarna för att uppfylla kraven på god vård enligt 2 a § HSL.”

  Jag vågar påstå att hälso- och sjukvården i Västmanland inte ens är i närheten av att uppfylla dessa grundläggande lagkrav. Sedan tillkommer en rad andra lagkrav och bestämmelser om dokumentation och samverkan som inte heller uppfylls enligt min erfarenhet.

  Eftersom lagkraven är så tydliga är efterlevnaden relativt enkel att granska om man kollar med patient och närstående. Är patientens behov dokumenterade och tillgodosedda? Fungerar samverkan med alla inblandade aktörer? Fullgör verksamhetschefen sina uppgifter? Och så vidare. Detta är frågor som medierna borde ställa.

  Vidare borde medierna granska hur Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetar. Av artikeln framgår att IVO ska granska all äldreomsorg i Sala. Men det framgår inte HUR granskningen ska gå till. Min erfarenhet är att IVO bara granskar dokument och har samtal med vårdgivaren. MEN det är ju inte styrdokument eller instruktioner som saknas. Det är EFTERLEVNADEN av dessa dokument som saknas. OM inte vårdgivaren erkänner att de gör fel framkommer inga fel med IVOs arbetsmetod. IVO behöver granska verksamheten utifrån patienternas verkliga behov med det gör inte IVO enligt min erfarenhet. IVO har ingen kontakt med patienterna eller närstående. IVO går BARA på vårdgivarens dokument och utsagor. Därmed bortser IVO från verkligheten och syftet med vården. Kvar blir en tandlös granskning av formalia utan egentlig koppling till den vård som patienterna får. Vad är det för egentlig nytta med en sådan granskning? Varför bryr sig IVO inte om patienternas verklighet och behov? Och så vidare. Det finns många frågor att ställa.

 7. NATURLIGTVIS publicerar Daniel Nordström mitt inlägg här –som alla de som jag redan har berättat om inlägget för skulle bli förvirr … nej, inte förvirrade som de redan vet, som jag har visat dem om, att VLT censurerar friskt.
  -Och att benämna (Västerås) kommun med benämnandet (Västerås) stad, handlar ingenting om vad Nordström skriver om ”uppfattning”.
  Som, inte minst lag tecknar att det heter (Västerås) kommun.
  Som riksdagen insåg att man inte kan benämna landsbygd och landsbygdsboende människor för stad respektive stadsboende. Som ju landsbygd -som det är organiserat- ingår i kommun, att riksdagen bestämde just benämningen kommun. Att man med stads snacket skiljer på oss folk, vi –fina- stadsboende människor och de –skitiga, bön´erna- landbygds boende individerna. ..att skilja på folk, som t.ex. också hitlernazisterna pysslade med.
  Till att det är rent kriminellt för myndighet –Regeringsformen: … ska i sin verksamhet iaktta saklighet- att benämna kommun för stad.
  …. och rimligen kriminellt –brottet medhjälp till brott- också för Daniel Nordström, att lura läsarna till att kommun benämns stad.
  Alltså visst finns också Västerås stad, med sina gator, höga hus och dålig luft med att när saken handlar om den lokala samhällsgemenskapen av invånarna heter det kommun.

 8. Ser fram emot sakine. Blir väl hon eller du då Daniel, för inte kan du låta någon anvönda sig av fakta eller förstahands källor.

  Du Verkar vara spretig i dina åsikter. Att publicera vad riksdagens utredningstjänst eller SCB konstaterat är inte ok, inte om det går emot vad du tycker. Men en kristen privatpersons åsikt, byggd på kapitel ur Bibeln är helt ok. Inget fel med det, då är det tråkigt om någon blir sårad.
  Statistik på vem som gör vad är oväsentligt eller rent utsagt rasisitiskt men en artikel där homosexuellas rätt att bli kär i vem dom vill förminskas, den måste bara publiceras.
  Jag vet att Pastor Åke green vunnit mot svenska staten. Att citera bibliska budskap är helt ok. Vet även att man får publicera fakta från ovan nämnda källor, set hände senast idag i AFtonbladet.

  Troligtvis händer ingenting men ungefär bett dina arbetsgivare att utbilda dig i ygl och tf. Men eftersom de tillsatt dig lär ni dela Självbild som övertolkare av grundlag och överprövare av praxis.

  Tänk bara att det som för ett år ansågs otroligt idag är gällande. ”Mitt Europa bygger inga murar” och alla andra populistiska uttalanden till vad som skrivs idag. Du kommer stå kvar som en dinosaurier och kippa efter andan när verkligheten kommer ikapp. Synd om vlt med dess historia. Men så kan det vara, man kan bygga upp något bra under en lång tid men det krävs bara en i..ot med makt för att riva det. Se bara på Sverige

  PS. Har du någonsin åkt utanför Sverige och testat din definition av rasism, tips, åkt till vissa delar av Asien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *