Vem ger Sekretess A en röst i det vidriga?

Fredag 17 juni klockan 13.45
I dag kom domen mot de fyra unga män som stått åtalade för grov våldtäkt på en jämnårig kvinna under en studentkryssning.
Det är förståeligt att denna händelse väcker känslor.
När man läser domen är det också förståeligt varför männen frias.
När jag läser domen lider jag också med kvinnan.
När misstankar om våldtäkt uppstår väcks alltid starka känslor.
Tack och lov väcks dessa känslor. Våldtäkt är ett vidrigt brott. När det, som i detta fall, fanns misstankar om en gruppvåldtäkt blir känslorna ännu starkare.
Men det gäller samtidigt att inte låta känslorna rusa iväg.
Misstankar är trots allt just misstankar.
Om inte åklagaren kan finna tillräckliga bevis för att brott begåtts kan inte heller rätten fälla de åtalade.
Det kan inte rätten göra i det här fallet.

De fyra männen erkänner att de har haft sex med kvinnan. I domen beskrivs deras redogörelser detaljrikt. Så vidrigt detaljrikt att det tyvärr är förståeligt att mörkertalet när det gäller våldtäkter är stort, för vem orkar att anmäla ett så grovt och så kränkande brott och sedan tvingas läsa intima detaljer kring vad som har hänt i en dom?
Jag förstår visserligen att tingsrätten behöver formulera vad de misstänkta återger. Frågan är om det verkligen måste ske så detaljrikt. Det borde vara möjligt att återge berättelser i andra ordalag.

Man kan tycka att fyra män borde ha bättre vett än agera på det sätt de gjorde under den aktuella kvällen, men att agera på ett sätt som kan anses som omoraliskt är inget brott.
Tingsrättens roll är att bevisa att brott har begåtts.
Det har den inte kunnat göra.
Därför är det förståeligt att de fyra männen friges.

I domskälen, som bland annat Expressen återger, skriver tingsrätten bland annat så här:
”Den samlade utredningen visar inte att Sekretess A var så berusad att hon behövde straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet. Utredningen visar heller inte att Sekretess A var rädd eller hade orsak att vara rädd och därför av den anledningen behövde straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet. Det har heller inte visats att det var anmärkningsvärt mörkt i hytten eller att någon av dem som var där skulle ha hindrat henne att gå därifrån om hon så önskat. Sammantaget visar alltså utredningen inte att omständigheterna i hytten var sådana att Sekretess A befann sig i en särskilt utsatt situation i lagtextens mening”.

Advokaten Per Svedlund, som företräder en av männen, säger till VLT att han anser att domen var väntad.
Vidare säger Svedlund att det förekom flera fall av gruppsex på färjan under kryssningen och att det vara allmänt känt att gruppsex förekom på båten.
– Hela båten var full av gruppsex, säger Per Svedlund, till VLT.
Hur han nu kan veta det.
Det är ett häpnadsväckande uttalande från en advokat.
Ungefär som att gruppsex var en självklar del av denna studentkryssning.

Per Svedlund pratar om ”väntat”, ”glädjande” och om att ”hela båten var full av gruppsex.”
Men vem ger röst åt kvinnan, kallad ”Sekretess A” i domen?
Mina tankar går till henne.
Att tvingas vara med om det man upplever som en grov kränkning och ett grovt brott som en gruppvåldtäkt och därefter leva i vetskapen att sexakterna detaljrikt beskrivs i domen kan bara upplevas som ytterligare en grov kränkning.

Det är smärtsamt att läsa domen.
För kvinnan måste det naturligtvis vara fruktansvärt.
Kanske finns det juridiska anledningar som jag inte känner till, men jag har svårt att förstå varför domen i detta fall beskrivs så detaljrikt.

Mitt i det fruktansvärda är, som sagt, också de friande domarna förståeliga.
Tingsrätten kan inte agera efter de starka känslor liknande fall ger.
Tingsrättens roll är att döma efter de bevis som åklagaren lagt fram.
När det inte finns tillräckliga bevis måste tingsrätten fria.
Så måste det fungera i ett rättssäkert samhälle.
De starka känslorna är en annan sak.

Publicerat av

20 reaktioner till “Vem ger Sekretess A en röst i det vidriga?”

 1. Tack för Din kommentar som inte är förenklande och populistisk och visar på lagföringens begränsningar som vi måste finnas oss i om inte fängelser ska fyllas med oskyldigt dömda.

 2. Hej Daniel
  Vad var det jag sa kvinnan hade som vanligt ingen chans fyra advokater skulle knäcka henne. att du har mage att skriva om kvinnans känslor efter ditt och Pasis inlägg där ni sörjer över gärningsmännen förlorade karriär ändrar på intet sätt min syn på dig .
  Du har en en konservativ kvinnosyn jag tycker synd om dom kvinnor på VLT som måste ha dig som chef.
  Som vanligt har VLT endast publicerat gärningsmännens version åklagarens version lyser som vanligt med sin frånvaro vem har väntat sig nått annat med en chef redaktör som du,

  Att skriva en insändare i VLT är nog ingen ide den kommer aldrig att tas in.

  Kvinnas liv är helt förstört man kan bara hoppas att hon kan komma över det som hänt men det tror jag blir svårt.

  Nu kan du och Pasi H torka tårarna och korka upp champanjen.

  Ove

 3. Med risk för att låta som en moraltant; men vilket avancerat sexliv de har de små liven…knappt torra bakom öronen men gruppsex ska det idkas…Dessutom på hela båten, enligt den gode Svedlund, som jag för övrigt annars tycker är en bra advokat. Men de här kommentarerna var väl ett riktigt bottennapp?

 4. Svedlunds glädje och kommentarer är en skam för hela advokatyrket. Han borde anmälas till samfundet.

 5. Jag uppfattar att man med sån här rapportering friar männen, men så är det inte. Det saknas bevis för fällande dom men åklagaren kan överklaga och det kan framkomma nya bevis.

  Sedan är det märkligt att de erkänner att haft en som stått vakt och skickat bort hennes vänner men släppt in en fjärde man som förgripit sig på kvinnan. Det är ju uppenbart att de utnyttjat kvinnan sexuellt och att de ska gå ostraffat är inte rimligt,

  1. @Torbjörn Trosten: Har du läst domen? Åklagaren kan naturligtvis överklaga, men i den här domen är det just så att männen frias. Brott kan inte styrkas. Vad som händer framöver i processen återstår att se.

   1. Hej Daniel
    Har läst delar av domen du verkar ha läst den du kanske kan hjälpa mig och informera mig om vart jag ska leta efter den kompletta domen.
    Hur än skuldfrågan än är så kan jag bara konstatera att domstolen som vanligt inte tror på kvinnans version .
    Vi har en lång väg till ett samhälle där en kvinnas ord väger lika starkt som en mans .
    Att VLT som vanligt publicerar nedsättande kommentarer om kvinnor generellt från en advokat till en av dom misstänkta förvånar mig inte.

    Ove

    1. Du kan hitta domen på nätet, det är som du skriver. Media fokuserar på männens version, kvinnan version är inte lika målande. Männen beskriver samstämmigt kvinnan som villig medans kvinnan menar att hon inte var med på det som skede. Domstolen anser inte att kvinnans version motsäger männens version, kanske de uppfattade det olika.. omöjligt att veta säkert vad som skett.

   2. Nu läste jag en sammanfattning, men hur ska man kunna bedöma vad som är sant i deras berättelser? Så länge kvinnan hävdar att det inte var frivilligt, så stor ord mot ord.

 6. varför är det inte det finska rättsväsendet som handhar ärendet? eftersom den förra kommentaren inte godkändes ställer jag bara en fråga nu.

 7. Det är i sammanhanget viktigt att konstera att det finns en lagstadgad skyldighet för oss alla att betrakta de som nu friats som oskyldiga. Sedan 1995 är den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
  och de grundläggande friheterna också lag i Sverige. I artikel 6 p 2. sägs följamde: ”Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som
  oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”

 8. Man kan hitta domen på webben genom att googla på ”Stockholms TR B 3929-16 Dom 2016-06-17”. Efter att ha läst den kan jag bara instämma i det som Daniel Nordström skriver i bloggen. Speciellt instämmer jag i att texten är vidrigt detaljerad. Det borde vara möjligt att formulera sig mindre explicit i en offentlig handling.

  På sidan 12 f framgår följande om bevisbördan och beviskravet i brottmål:
  ”För en fällande dom ska åklagaren ha bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade gjort det som han/hon påstått. Det betyder att det ska vara i princip uteslutet att det gått till på något annat sätt än det. Om det kan ha gått till på något annat sätt ska åtalet ogillas.
  Det nyss sagda innebär att en domstols dom i ett brottmål visar resultatet av domstolens värdering av den bevisning som åklagaren åberopat. Domen talar således inte om vad som faktiskt har hänt.”

  På sidan 13 framgår följande gällande frågan i målet:
  ”[…] För en fällande dom krävs således att åklagaren förmår visa att Sekretess A saknat eller i vart fall har haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.”

  Männens berättelser är samstämmiga och de uppger att Sekretess A varit med på noterna och tagit egna initiativ. Enligt männens berättelser är det inget som tyder på att hon var påtagligt berusad. Sekretess A uppger att hon varit jätteberusad hela natten och haft en blackout. Hon uppger att hon tar medicin som kan göra att man blir mer lättpåverkad av att dricka. Hennes berättelse tycks överensstämma med männens med skillnaden att Sekretess A beskriver sig som drogad med luddiga och svaga minnesbilder. Det framkommer att Sekretess A har en kontaktperson genom kommunen. Det var kontaktpersonen som uppmanade Sekretess A att anmäla händelsen som våldtäkt.

  På sidan 30 sammanfattas tingsrättens bedömning:
  ”[…] Sammantaget visar alltså utredningen inte att omständigheterna i hytten var sådana att Sekretess A befann sig i en särskilt utsatt situation i lagtextens mening.”

  För mig väcker det här med medicin och kontaktperson genom kommunen en rad frågor. Vidare framkommer följande på sidan 21: ”Sekretess A har om sin personlighet berättat bl.a. att hon oftast brukar ha lätt att prata om saker och ting men att hon skrattar och fnissar om något är jobbigt i stället för att gråta eller vara ledsen.”

  Det framkommer inte vad Sekretess A tar för medicin men mediciner och alkohol är ofta en mycket olämplig kombination. Av det som framkommer kan inte uteslutas att Sekretess A drabbats av en blackout som hon själv uppger och dessutom reagerat med att visa sig positiv i en jobbig situation. Detta är frågor som kräver medicinsk bedömning men något sådant resonemang framkommer inte i domen. Å andra sidan kan man inte kräva att männen ska kunna bedöma om en person är drogad om det inte tydligt framgår.

  Jag tycker att hela denna tragiska händelse borde vara en väckarklocka för alla. Vad är det egentligen som händer i Sverige? Vad är det för normer och värderingar som gör att män kan bete sig såhär överhuvudtaget? Och har Sekretess A fått den hjälp som hon har behövt av sin medicin och kontaktperson? Vilket ansvar har samhället för den utveckling som vi ser med våld, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och så vidare? Jag tycker att det finnas många frågor som behöver dras fram i ljuset.

  1. Hej POLU
   Tack för info angående domen.
   Ska läsa den och även försöka få tag på åklagarens framläggande,när man läser din sammanfattning får man en bild av kvinnan men jag undrar på vilka grunder
   åklagaren och den tidigare tingsrätten beslutade att männen skulle sitta häktade ända fram till rättegången vilket inte är vanligt i Sverige,åklagaren var även förvånad att dom misstänkta vart släppta i väntan på dom .
   Ove

   1. På sidan 23 i domen framkommer att hela förundersökningsprotokollet (FUP) finns tillgängligt på webben. I ”3929-16 FUP” ingår polisens ”Protokoll över frihetsberövande” från 31/3 och 5/4. Där framgår att de häktade är på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt. Som ändamål med häktningen anges ”Kollusionsfara” och ”Obligatorisk häktning”. Mer om kollusionsfara:
    http://www.minilex.se/a/s%C3%A4rskilt-om-de-s%C3%A4rskilda-h%C3%A4ktningssk%C3%A4len

 9. Det finns små saker som tyder på att männen pratat ihop sig. De beskriver att de frågat och kvinnan menar att de tjatat, de beskriver henne som aktiv med olika detaljer, men hon beskriver sig som rädd och utslagen i en kolsvart hytt. Sedan beskriver vittnet som träffade henne precis efteråt att hon var upprörd över det inträffade. Vems historia man väljer att tro på är avgörande, för mig är männens historia för målerisk för att Kinna vara sann, de har uppenbart tolkat till Ain fördel.

 10. Daniel Nordström frågar: ”Vem ger Sekretess A en röst i det vidriga?”

  Jag vill utöka frågan till: ”Vem ger samtiden en röst i det vidriga?”

  Daniel Nordström och MittMedia har resurserna att gräva i vad som egentligen händer i Sverige här och nu. Medierna har makten och möjligheten att gräva fram och belysa det vidriga som händer i Sverige – listan kan göras rätt lång. Vad är det som händer? Varför händer det? Vilka är de skyldiga? Hur kan problemen lösas?

  Jag tycker att VLT borde ge Sekretess A och samtiden en röst i det vidriga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *