Det handlar om pressetik – inte mörkning

Lördag 28 januari klockan 01.25
Vid ojämna mellanrum inträffar det.
Det plingar till i mejlkorgen.
Jag läser orden:  ”En dag kommer tiden att hinna ikapp dig. Då ska sådana som du ställas till svars.”
Jag funderar ofta på hur det kunde bli så här.
Exakt vilket fel anses jag ha begått?
De som skickar dessa mejl tillhör de 20 procent som misstror medierna. De som tror att vi alla drivs av en vänsterpolitisk agenda, att vi medvetet mörkar nyheter för att beskriva en viss typ av världsbild, att vi jagar ”oliktänkande” och att vi fabricerar nyheter.
Det intressanta är att alla dessa människor nästan alltid uttrycker sig på samma sätt, som om de likt de anklagar journalister för, skulle vara stöpta i exakt samma form.

Vi ska aldrig glömma att medierna generellt har ett rätt stort förtroende hos allmänheten. De allra flesta förstår vikten av fria och obundna medier i ett demokratiskt samhälle. I Sverige har vi också en lång tradition av tryck- och yttrandefrihet. Under 2016 fyllde tryckfriheten i Sverige 250 år. Vi ska vara stolta över den traditionen. Det är också viktigt att vi ständigt vårdar och värdesätter den.

Lika väl som mediernas roll är att granska och ifrågasätta är det också viktigt att medierna granskas och ifrågasätts. Jag påstår inte att vi är perfekta. Det finns journalistik som är mer eller mindre bra och det sker också pressetiska övertramp, även om de är betydligt färre nu än de varit genom åren. Det visar inte minst den rapport från 2016 som pressombudsmannen Ola Sigvardsson nyligen presenterade. Det är också viktigt att poängtera att seriösa medier självmant har valt att ansluta sig till det pressetiska system som finns i Sverige. Det innebär att den som känner att den har blivit fel behandlad av en tidning kan vända sig till pressombudsmannen. Om det sker avgör en opartisk nämnd om tidningen har brustit eller inte i sina pressetiska bedömningar.

Medierna har också ifrågasatts tidigare under åren.
Då har det främst handlat synpunkter om att medierna bör visa större hänsyn i sina publicerinar. Den debatten hörs sällan numera. Pressetiken är avsevärt mycket bättre nu än den var för ett antal år sedan. Pressombudsmannen Ola Sigvardsson anser också att 2016 var ett bra år ur pressetisk synpunkt. ”Det går inte att säga något annat än att den svenska pressen skötte sig mycket väl”, säger han till exempel till Medievärlden.

Det som inträffat under det senaste åren är en helt annan debatt.
Var femte svensk nyhetskonsument uppger att den misstror medierna. Det är naturligtvis statistik som måste tas på allvar och jag har många gånger funderar vad denna misstro beror på.
Det är viktigt att vi som granskar även tittar kritiskt på oss själva. Medierna bör till exempel vara tydligare, inte minst när vi publicerar oss digitalt. Där måste vi generellt bli bättre på att markera vad som är ledare, krönikor och åsiktsmaterial och vad som är neutral nyhetsjournalistik. Vi måste också hela tiden arbeta med att minimera antalet misstag och vara generösa med rättelser när vi gör fel. Vi måste också vara ytterst källkritiska och oerhört noggranna med våra faktakontroller och även där vara generösa och erkänna när vi gör fel.

Om man tittar på all journalistik som produceras i Sverige är naturligtvis inte heller exakt allt bra journalistik. Det finns exempel på där viktiga ämnen undvikits, inte minst på grund av feghet och rädsla att gynna högerextrema krafter. Feghet är aldrig en bra grund för journalistik, den måste vara modig, trovärdig och konsekvensneutral.

I det stora hela mår emellertid den svenska journalistiken mycket bra. I landet finns enormt många modiga och skickliga publicister och reportrar som verkligen gör skillnad i Sverige. Reportrar som avslöjar, reportrar som granskar, reportrar som analyserar. Reportrar som verkligen behövs i en väl fungerande demokrati. Inte minst är den lokala journalistiken enormt viktig. Jag är stolt över det arbete de redaktioner jag arbetar på gör dygnet runt.

Så vad beror då den obefogade misstron mot journalistiken på? Jo, den beror främst på myter som sprids främst genom främlingsfientliga krafter och konspiratoriska hatsajter.

Det jag nyss skrev finns det människor som nu kommer att kalla hyckleri i olika forum. Jag kommer att anklagas för att ljuga, för att ha en illa dold politisk agenda, att mörka, att försköna verkligheten. Jag kommer dessutom att anklagas för att skydda invandrare och makteliten. Det kommer också att påstås att vi inom medierna alltid håller varandra om ryggen.

Jag vet att det kommer att låta så, för det är precis dessa saker som förs fram i myten och likt en hjärntvätt ofta finns hos de människor som främst får sin världsbild formad av främlingsfientliga miljöer och forum. Det paradoxala är att den största grupp som misstror medier hämtar den mytbilden från de hatsajter som verkligen har en politisk agenda, som inte tar ansvar för sina publiceringar och som verkligen ger en politiskt färgad bild av samhället.

Jag tror inte heller att alla har förstått vad pressetik verkligen innebär. De seriösa medierna har ansvariga utgivare som just tar ansvar och står till svars för publiceringarna, oavsett om läsaren anser att utgivaren fattade ett riktigt beslut eller inte. Vi är publicister, men i alla skeenden publicerar vi inte allt vi vet. Det gör vi just på grund av de pressetiska regler vi alla arbetar efter. Vi undviker inte att publicera i avsikt att mörka sanningen. När jag som utgivare tittar på ett ärende är utgångspunkten att allt ska publiceras. Utifrån det gör jag en bedömning kring hur stort jag anser att allmänintresset är. Därefter bedömer jag om det finns risk att personer vi skriver om, eller dess anhöriga, riskerar oförsvarlig publicitetsskada.  Det leder till att det ofta finns mycket goda skäl att avstå detaljer i publiceringen.
Det handlar om pressetik.
Det handlar inte om mörkning.

Just nu bedriver branschorganisationen Tidningsutgivarna en informationskampanj om medier och trovärdighet.
Under veckan hoppas jag att du har uppmärksammat annonserna i tidningen.
Jag ställer mig fullt ut bakom den kampanjen.

Publicerat av

160 reaktioner till “Det handlar om pressetik – inte mörkning”

 1. I måndags, 23/1, var det en intressant debatt på Publicistklubben:

  ”Misstron mot medierna – har vi oss själva att skylla? Se #pkdebatt här!”
  http://www.publicistklubben.se/2017/01/16/pkdebatt-misstron-mot-medierna-har-vi-oss-sjalva-att-skylla/

  Deltagare var:
  – Jan Helin, SVT
  – Karin Olsson, Expressen
  – Andreas Ericson, Timbro
  – Hanne Kjöller, Expressen
  – Joakim Jardenberg, konsult och debattör

  Sammanfattningsvis framkom att medierna:
  – har en tillrättalagd verklighetsbild.
  – är dåliga på att bemöta sakliga och seriösa invändningar.
  – är extremt defensiva och lättretade.
  – sluter sig samman och försvarar varandra.
  – visar flockbeteende.
  – blandar in åsikter i det som ska vara saklig rapportering.
  – blandar in åsikter i granskningar, det blir inga trovärdiga granskningar.
  – inte ger sammanhang och helhetsbilder.
  – hänger upp sig på personer och mejar ner de som har avvikande åsikter.

  Det är ju precis det som många, inklusive undertecknad, har framfört.

  I slutet (efter ca 58:30) diskuteras vad som är det största hotet mot tilltron till medierna. Frågan är: Är det Trump, eller högerpopulister som använder berättelsen om den falska journalistiken, eller är det sociala medier, eller är det medias eget fel?

  Joakim Jardenberg anser att allt som nämndes naturligtvis är hot men han tar upp att betalväggarna (som hittills inte nämnts) är ett gigantiskt hot mot trovärdigheten eftersom de får folk att rygga undan och inte läsa inlåsta artiklar.

  Hanne Kjöller tror att de som inte alls tror på medierna i nuläget är förlorade och inte går att vinna tillbaka. De som är i gränslandet kanske går att vinna tillbaka. Hotet är enfalden, flockmentaliteten, positioneringen och fegheten hos medierna.

  Jan Helin tycks mena att den egna kulturen, de ömma tårna och åsikterna är det största hotet.

  Karin Olsson menar att alternativa medier kan bli ännu bättre, snyggare och se trovärdiga ut och användas för att fyllas med ren propaganda och lögner. Alltså bli ännu bättre på att maskera sig och lura allmänheten (Karin Olssons ord).

  Andreas Ericson menar att medierna behöver förbättra den egna attityden.

  Jag tycker att Hanne Kjöller framförde mycket vettig kritik i hela debatten. Och som konsument delar jag hennes uppfattning om det största hotet: enfalden, flockmentaliteten, positioneringen och fegheten hos medierna.

  1. @P-O Lundh: Precis som jag skriver är feghet aldrig en bra grund för journalistik. Enfald, flockmentalitet och positionering förekommer också bland medierna, liksom dålig attityd. Men tack och lov är inte alla som arbetar inom medierna stöpta i samma form. Precis som i alla branscher finns det både många goda och några sämre exempel.

  2. Det handlar inte bara om vad och hur material publiceras.
   Också om hur vissa chefredaktörer eller redaktörer agerar gentemot tex tipslämnare med allvarlig och seriös information.
   Man vågar eller vill inte berätta om alla sanningar som kommer fram runt tex politiker i egna kommunen.
   Trots det ska man ha vett att iah besvara tipsen, inte bara knipa käft som en struts med huvudet i sanden.
   Särskilt som man vid en tidigare kontakt visat intresse och bett om mer info.
   Ren dumhet.
   Tillslut blir det för mycket av den varan.

 2. https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf

  Daniel Nordström här har du ett bevis” på media´s mörkning av verkligheten.

  Om du hade varit en riktig journalist så hade du skrivit om detta.
  Men du och dina kollegor inom media ”fegar ur” så fort verkligheten går stick i stäv med eran agendasättande journalistik.

  Tala om för folket vilka det är som förgriper sig på kvinnor!

  1. @Jerker A. Jag tror att hela folket redan vet vilka som förgriper sig på kvinnor. Det är män från alla samhällsklasser, länder, kulturer och religioner. Det enda som är gemensamt för dessa är just att de är män.

   1. Brå och Jerzy Sarnecki menar att Brås undersökning från 2005 fortfarande står sig.

    ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”
    https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

    Tabell 3 på sidan 63 är visar bland annat ”överrisken” att begå brott för olika grupper.

    Utdraget nedan visar överrisken:

    1,0 Båda föräldrarna födda i Sverige
    1,4 Ena föräldern född i Sverige
    2,0 Båda föräldrarna födda i utlandet
    2,5 Själv född i utlandet

    Född i ett land i
    1,7 Norden utom Sverige
    1,4 EU15 utom DK, FIN, SWE
    2,3 Nya EU länder
    2,6 Övriga Europa inklusive Turkiet
    1,1 USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland
    3,2 Övriga Nordamerika, Centralamerika, etc.
    3,3 Sydamerika
    3,8 Västasien
    3,2 Södra Centralasien
    2,1 Sydostasien
    1,0 Östasien
    4,7 Nordafrika
    3,5 Östafrika
    5,3 Övriga Afrika
    1,6 Oklassificerad
    1,3 Totalt i populationen

    Övriga Afrika, Nordafrika, Västasien, Östafrika och Sydamerika ligger högst när det gäller överrisken. Det är alltså ca 5 gånger högre risk att en person från stora delar av Afrika begår brott jämfört med en infödd svensk. Sammantaget är det är 2,5 gånger större risk att utlandsfödda begår brott.

    I tabell 12 på sidan 43 visas överrisken att vara misstänkt för en rad olika brott. Det är en påtaglig överrisk för samtliga brott när det gäller ”invandrares barn” och utrikes födda. Störst är risken för sexualbrott (5 gånger) och dödligt våld och försök till mord och dråp (4,2 gånger).

    Tabell 6 på sidan 66 visar andelar som misstänkts för minst ett brott av olika brottstyper i olika grupper i populationen. När det gäller våldsbrott och sexualbrott dominerar utrikes födda. När det gäller skadegörelse, stöld, inbrott, bedrägeri, rattfylleri och narkotikabrott dominerar ”båda föräldrarna födda utrikes”.

    Notera att regeringen vägrar att låta göra en ny undersökning för att visa aktuella siffror. Varför tror du?

   2. Nej, kön är en social konstruktion. Det enda som är gemensamt är att det är människor som förgriper sig på människor. Mer information behöver vi ju inte förstå för att kunna ringa in ett eventuellt problem och hitta en lösning. Om det nu inte är så att man av oklara skäl bara vill föra fram de faktorer man själv anser väsentliga och undanhålla annat. Såsom att det fanns starka skäl tidigt ana att Trump mycket väl kunde vinna presidentvalet. Om man inte följde vad media i huvudsak tyckte vara information värd att torgföra. Eller hur Brexit skulle gå.

    1. Är kön en social konstruktion? Då kan du väl gå runt o visa din sociala konstruktion på stan? Inga problem, det är ju bara en social konstruktion, inget viktigt.
     Hur har du sex?

   3. Nej, det är inte det enda som är gemensamt. Polis, BRÅ och forskning visar att invandrare är mycket överrepresenterade vad gäller brott, och särskilt sexualbrottslighet.

    Oviljan från traditionell media att diskutera varför det är så (är det t ex tänkbart att en religion som konsekvent uttalar att kvinnor är mindre värda än män har utövare som våldtar i högre utsträckning?) och vad som bör göras åt problemet är orsaken till det kraftigt minskade förtroendet. Här kan också nämnas rena lögner i särskilt migrationsfrågan, såsom Sandvikenrapporten, att flyktingar behövs för att ”trygga pensioner och välfärd”, att många flyktingar är högutbildade och så vidare (allt bemöts emipiriskt av Tino Sanandij och övrig ekonomisk expertis). Medias rapportering avviker starkt från vetenskap och vad människor själva upplever.

    Det andra problemet är att du och kollegerna inte i sak bemöter det ovan beskrivna. Istället lär du utgå ifrån att jag röstar på SD och läser avpixlat och därför bör ignoreras.

 3. Kan ni inte förklara den kulturella orsaken till gruppväldtäkterna av ungamänn som utförs av afghaner

  1. @Uffe. Att diskutera kulturella skillnader och hur dessa kan leda till problem är viktiga att prata om. Framför allt är det också viktigt att diskutera och förhindra våldtäkter och gruppvåldtäkter oavsett om de utförs av infödda svenskar eller afghaner. När det gäller afghaner och sexövergrepp tycker jag att detta är en bra artikel. http://www.dn.se/nyheter/sverige/en-av-tio-afghanska-pojkar-kan-ha-utnyttjats-sexuellt/ och även denna är bra: http://www.expressen.se/nyheter/anklagelserna-lognerna-och-radslan/

 4. Daniel Nordström, tack för ditt svar,
  Om du hade bemödat dig att läsa rapporten från polisen så hade du inte kunnat undgå vilka dessa förövare är.
  Slutsats: Du fortsätter att mörka sanningen.

   1. Viktoria, vem dömer jag förutom medias verklighetsbeskrivning?
    Vad i polisens rapport stämmer inte menar du?
    Vad är det jag inte ser och förstår?

  1. Jerker A. om du hade bemödat dig om att läsa hela rapporten från Polismyndigheten hade du kunnat ta del av många män med svensk nationalitet finns representerade i övergrepp på kvinnor och att skolan är en arena för övergrepp. I rapporten redovisas att pojkar/män med utomeuropeisk nationalitet är överrepresenterade när det gäller festivaler och badhus. De är inte överrepresenterade generellt.
   Ska något redovisas ska det ske ärligt. Det är nog mer mörkande och lögner i olika grupper som inte vill höra, läsa, se att många män som förgriper sig på flickor och kvinnor har svensk och inomeuropeisk nationalitet. Det skakar om den värld de grupperna och de människorna lever i. Ska dessa någonsin ta in fakta måste de anstränga sig och läsa. Så nästa gång, var ärlig och läs hela rapporter och fakta och redovisa inte en enda mening.

   1. @Viktoria: Polisens rapport nämner bara ”svenska medborgare”. Det går inte att bedöma om det handlar om ”födda i Sverige med svenskfödda föräldrar” eller ”invandrares barn” som det benämns i BRÅ 2005 som regeringen, Brå och Jerzy Sarnecki hänvisar till som gällande fakta.

    Enligt tabell 12 på sidan 43 i BRÅ 2005 (se mitt tidigare inlägg för länk) har ”invandrares barn” en överrisk på 1,5 till 1,8 för sexualbrott. Det är alltså uppenbart att ”invandrares barn” och ”utrikes födda” dominerar enligt statistiken.

 5. Valet från er att undanhålla vissa fakta i nyhetsrapporteringen t ex signalement på misstänka förövare (vilket dels kan bidra till att de grips och dels är av intresse för många läsare på samma sätt som ålder och kön) eller t ex nationalitet på dömda bidrar till ett misstroende mot er och övrig gammelmedia och hänvisar nyfikna läsare istället till alternativ media. Dessa får fler läsare enbart pga gammelmedias agerande. Alternativmedias artiklar delas sedan på sociala medier. Alternativmedia är ofta av låg kvalitet, ensidig och är ibland främlingsfientliga men de har tyvärr fått ett existensberättigande pga ert agerande. För länge sedan startade Radio Nord sändningar från en båt på internationellt vatten som spelade den musik som var folk ville lyssna på. De bidrag till att SR förändrade vilken musik som spelades på radion. Inte heller detta går att stoppa. Ni och övrig gammelmedia kommer fortsätta tappa läsare till alternativmedia oavsett hur ni agerar men ert agerande i denna fråga bidrar till att minska förtroendet för gammelmedia och öka läsandet av alternativ media. Att som en förmyndare sitta och bestämma för oss läsare vad som är allmänintresse för oss i denna fråga är att se ner oss eftersom ni menar att vi inte kan klara av sanningen.

  1. @Johannes: Att vi undanhåller vissa fakta i signalement är just en typisk myt. Vi gör inte det. Vi behandlar alla människor lika. Vi undviker inte heller sanningar i vår nyhetsrapportering – utan gör som jag skriver i denna artikel. Om det finns risk att människor riskerar att drabbas av oförsvarlig publicitetsskada finns det fall där vi utelämnar uppgifter – oavsett om den vi skriver om är född i Bjurhovda eller Teheran. Det är inte att mörka. Det är att arbeta efter de pressetiska regler som alla seriösa medier förhåller sig till.

   1. Tack,

    Det står tydligt under punkten 10: ”Framhäv inte”. Att framhäva är inte samma sak som att medvetet dölja eller utelämna. Att framhäva är för mig att man exempelvis beskriver den misstänkte förövarens signalement i rubriken eller i en annan artikel tar upp nationaliteten på den dömde i direkt i ingressen.

    Däremot tycker jag att det är fullt rimligt att ta upp signalement på misstänkta eller nationalitet på dömda brottslingar längre ned i löptexten i artikeln. Det borde vara helt i linje med de pressetiska reglerna enligt mig.

    Min poäng var att genom att utelämna detta driver gammelmedia många läsare till alternativmedia som är sämre och ibland främlingsfientlig.

 6. Daniel Nordström, du skriver: ”Jag tror att hela folket redan vet vilka som förgriper sig på kvinnor. Det är män från alla samhällsklasser, länder, kulturer och religioner. Det enda som är gemensamt för dessa är just att de är män.”

  Exakt den där skiten gör allt folk förlorar förtroendet för er. Ge oss istället all information som finns om ex. gärningsmän. Varje människa kan sedan göra en egen bedömning! Om ni fortsätter som ni jobbar idag så kan jag garantera att era tidningar kommer försvinna i framtiden. Varenda jäkel jag snackar med börjar gå över till alternativmedia och sluta läsa tidningar som Aftonbladet, Expressen, osv.. Men men, skyll er själva.

  / Klasse

   1. @Daniel Nordström: Det är anmärkningsvärt att du påstår att ”Majoriteten av dem som förekommer i våldtäktsmål har för övrigt svenskklingande namn.” och som källa anger en ovetenskaplig debattartikel av en känd vänsteraktivist med bakgrund inom AFA.

    Martin Fredrikssons debattartikel utan spårbara källor saknar vetenskaplig grund och förtjänar därför inte tilltro. Dagens Samhälle har för övrigt skrivit om Researchgruppen och Martin Fredriksson här:
    ”Granskare som inte tål en granskning”
    http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461

    Eftersom offentligheten i Sverige väljer att självcensurera uppgifter om etnicitet så får man hålla tillgodo med de fakta som finns tillgänglig. BRÅ 2005:17 (se mitt tidigare inlägg 28/1) har utelämnat mycket som var med i den föregående rapporten från 1996, BRÅ 1996:2:
    https://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

    I tabell 1.3 på sidan 99 framgår andelen personer i promille som registrerats för våldtäkt under femårsperioden 1985-1989 fördelat på födelseland. Några exempel:

    Sverige: 0,2
    Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien: 3,5
    Italien: 3,3
    Irak: 2,5
    Jordanien, Palestina, Syrien: 2,2
    Rumänien, Bulgarien: 2,0
    Ungern: 1,8
    Etiopien: 1,8
    Bolivia, Peru, Equador: 1,8
    Övriga Afrika, exkl, Uganda: 1,7

    I förhållande till Sverige ligger överrepresentation för våldtäkt alltså mellan 8,5 och 17,5 gånger för dessa länder.

    Varför vägrar svensk offentlighet att publicera nya uppgifter efter denna undersökning?

  1. Klas, du uttrycker åsikter som ger sken av att du vill leva i en anarki där människor döms av dig och andra medborgare. Vi lever inte i en bananrepublik och därmed upprätthålls demokratiska spelregler med domstolar som dömer utifrån den kompetens de besitter. Den kompetenser är vida överlägsen oss som inte jobbar där. Den ”skit” du påstår är orsak till minskat förtroende för media uttolkas av en liten grupp i samhällen. Att läsa alternativmedia säger ju precis vad det är, alternativa fakta som passar din världsbild. Att världsbilden är annorlunda än din kan bli tufft att inse om hjärnan är fast i alternativa fakta.

   Läs gärna pressetiska regler så kanske du inser en del, eller inte:

   http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

  1. @Jerker A. Tack. Anna Dahlberg är lysande och denna ledare, som jag tidigare läst, är också mycket bra. Jag håller med Dahlberg i mycket av det hon skriver. På vilket sätt tycker du att min krönika säger emot det Dalberg skriver, Våra respektive krönikor handlar om olika ämnen.

 7. Jag håller helt och hållet med Klas. Kan Ni inte göra en grundlig undersökning om vilka som gruppvåldtar samt alla dessa afghaner som våldför sig på småpojkar. Vad beror det på, religion?
  Hur skulle ni arbetare på VLT reagera om ni fick en afghan som barnskötare till era barn? Snart är vi där!!

  1. @Gurka: Du tror uppenbart att alla afghaner är potentiella våldtäktsmän. Det är fördomsfullt. Det stämmer däremot att flera unga män från Afghanistan dömts för våldtäkter mot pojkar. Det är viktigt att ta reda på orsakerna bakom detta och att göra allt för att komma till rätta med detta. Enligt denna artikel i Expressen tros en av anledningarna vara att många av gärningsmännen själva utsatts för brott i hemlandet. Det är aldrig en ursäkt bakom en brott, men det är en förklaring och ger bättre möjligheter att motverka detta. http://www.expressen.se/nyheter/gruppvaldtakten-i-uppsala-inte-unik/

  2. Gurka,,,,,”En grundlig undersökning” om vilka som har gruppvåldtagit (är det värre än en enskild som våldtar?) åligger Polismyndigheten att genomföra. Det åligger inte media. Media rapporterar. Media har inte kompetens för att utreda brott.

   Att hålla sig till juridiken och vars och ens ansvarsområde ang. brott torde vara av största intresse för oss alla. Så fungerar en demokrati. Intressant är att det är fokus på gruppvåldtäkter i kommentarerna. Vad säger det om avsändarna?

   Frågan om en ”afghan som barnskötare” är riktigt dum. Frågan är vem som skulle vilja ha en nazist eller rasist som barnskötare till barnen, det skulle vara avskyvärt hemskt.Det borde varje ansvarsfull kommun informera föräldrar om.

   **Ingen är dömd innan domstol fastslagit brott**. Vi bor inte i en bananrepublik och i ett rättssäkert samhälle som Sverige ska det inte ske att misstänkta hängs ut. Dock kan undantag göras när det föreligger allmänintresse för en person. Allmänintresse är inte att nyfikna rasister får kännedom om alla våldsbrott. Du får googla på ”allmänintresse”.

   ALLA inklusive media är skyldiga att följa landets lagar.

   Det är obegripligt hur många som väljer att leva med tankar om att en speciell grupp, en speciell nation, utmärker sig i våldsbrott mot kvinnor. Hur många våldsbrott har du missat genom att media nationellt inte har rapporterat om det? Många, kan jag lova dig. Möjligen skulle du få det jobbigt med att veta att många våldsbrott sker i nära relationer, att förövaren ofta är en närstående, vän eller familjemedlem. Lär mer här/Brå:
   https://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brott_i_nara_relationer.pdf

   AVSLUTNINGSVIS några nyheter för dig/er som är intresserade av att följa spelregler och inte leva i en anarki:

   1. Citat Journalistförbundet och Allmänhetens pressombudsman:

   ”Var försiktig med namn

   15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

   16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

   17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

   Hela materialet här:
   http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

   2. Information från Migrationsverket om vilka som begår brott och VARFÖR. Dock är nog intresset obefintligt från er som bestämt vilka som begår brott om varför det sker. Fattigt rent intellektuellt att inte bry sig om det:

   Länk Migrationsinfo
   http://www.migrationsinfo.se/valfard/kriminalitet/

   För övrigt handlade blogginlägget om huruvida media mörkar eller ej. Media ska alltid granskas, precis som media alltid ska granska allt.

 8. Det är tyvärr fruktansvärt talande att Herr Nordström väljer att svara på en enda kommentar, att han använder den retoriken i svaret, och att han sedan slutar att svara helt.

  Statistik och fakta is all fun and games tills de inte är på den egna sidan längre.

  Så jävla uselt fegt, och detta på ett inlägg som handlar om att göra rätt val och inte vara just feg.

 9. en etnisk svensk pixlas aldrig i media utan hängs ut med bild och levnadsteckning medans dessa ekonomiska flyktingar alltid pixlas och om han är riktigt mörk så blandas det in lite vitt i pixlingen.

  att media och dumma politiker dubblar ner på samma sak hela tiden gör bara att fler och fler ser sanningen ju fler av deras döttrar blir våldtagna.

  ni är sossarnas nyttiga idioter!
  tror ni för en sekund att ni kommer klara era jobb välmående efter detta så misstar ni er och sossarna som har förlorat över 50% av sitt stöd kommer att försvinna.

  jag bara undrar hur kan man vara så dum att man fortsätter i samma spår mot ättestupan trots att man ser dom andra såkallade journalisterna tippa över kanten en efter en? , har ni otur när ni tänker eller är ni bara helt jävla dumma i huvudet?

  1. @Patrik Gustafsson: Det du påstår nu är en typisk myt. Varför skulle vi behandla människor annorlunda. Om en brottsmisstänkts ansikte pixlas eller inte beror inte på om den misstänkte är född i Sverige eller inte, det beror på en rad andra orsaker som hur stort det bedömda allmänintresset är, risken att tredje part kan skadas av publiceringen eller liknande. Om man till exempel tar våldtäkt eller våld i nära relation som exempel riskerar brottsoffret ofta att drabbas om ett media publicerar namnet på gärnnigsmannen. Om gärningsmannens namn publicerar vet människor per automatik vem offret är, eftersom många vet vem gärningsmannens partner är. Därför krävs extra försiktighet i liknande fall. Namnpubliceringar och pixlingar har däremot inget med ursprung att göra. Det är, som sagt, en myt.

  2. Patrik Gustafsson, din kommentar gör mig som sk vanlig medborgare mycket fundersam. Hur kan du generalisera så grovt? Generaliseringar som dina bygger inte ett gott samhälle i Sverige. Din värld verkar inskränkt, du verkar inte vilja ta in olika perspektiv. Du är troligen inte utsatt, förhoppningsvis inte dina närstående heller. Du väljer att sprida lögner. Så gör man när man är rädd. Så gör man när man inte förmår ta in fakta och verklighet.
   Media är de som rapporterar nyheter och tydlig och relevant information. Gör gärna så att du läser fler än en mediakanal. Om du gör det (tveksamt) inser du att de alla rapporterar samma sak. Har vi då ett gäng journalister som är okunniga och icke kompetenta? Nej, vi har ett antal medborgare som vill styra media till att bara rapportera om det de vill läsa, höra och se. Kallas diktatur.
   Den här länken kommer du aldrig att läsa:

   http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

   Och inte den här heller:

   http://www.migrationsinfo.se/valfard/kriminalitet/

 10. Här går man in för att läsa ett intressant inlägg från redaktören och ser i kommentarerna samma tugg som vanligt. Det ständigt återkommande att våldtäktsmän är överrepresenterade av män med annan härkomst än svensk. Våldtäkt är ett samhällsproblem oavsett vem som begår brottet. Våldtäkt är liksom män som misshandlar sina fruar i många år och sedan mördar dem när de finner mod att lämna dem är också ett samhällsproblem. (svenskar överrepresenterade i den statistiken), I stället för att sitta på medierna och fokusera på hudfärg så kan ni män som har skrivit här börja engagera er i att försöka få stopp på den syn ni män har på kvinnor. Era kommenterar här gör varken från eller till för hur män ser på kvinnor. Starta en studiecirkel eller åk ut i skolorna och föreläs om hur man beter sig i stället för att sitta här och säga att media mörkar vad ni anser vara av vikt när fokus egentligen borde vara mot själva brottet.

  1. Kommentarsfälten gör mig ofta dystopisk. Inlägg som det här gör mig glad mitt i all bedrövelse.

   1. @Thorsten Schütte: Det gläder mig att du blir glad. Men hos mig är det tvärtom: Faktaresistensen hos de ”politiskt korrekta” gör mig ofta dystopisk men verklighetsförankringen i kommentarsfälten gör mig, om inte glad, så åtminstone hoppfull mitt i all bedrövelse.

 11. Daniel

  Kan det vara så att den GENERELLA(inte alla individers) kvnnosynen i vissa länder bidrar till den överrepresentation som finns hos dessa grupper? Är inte det något du och andra bör fundera på och diskutera?

  1. @Alexander: Kvinnosynen är usel i vissa länder och inom vissa religioner. Det innebär inte att den är usel bland alla i dessa länder och för alla som utövar dessa religioner. Ja. Dålig kvinnosyn kan utan tvekan vara en orsak till övergrepp. Jag känner för övrigt till många infödda svenska män med fruktansvärd kvinnosyn.

  2. Alexander, infinn dig på den sk krogen en kväll så får du se en övervägande majoritet män från Sverige som har en kvinnosyn och visar det öppet, som fanns för oändligt många år sedan. På den sk krogen finns få män från andra nationaliteter. De som finns där har visat ett synnerligen artigt bemötande vid krogtillfället och därefter. Dessutom har de vett att dricka mycket lite alkohol eller inte alls dricka alkohol,

   1. Och verkligheten motsäger dig ju å det grövsta. Bara att titta på vilka grupper som begått trakasserier på badhus och festivaler. Dessutom ser du en kraftig overrepresentation när det handlar om dömda sexbrottslingar.

   2. Victoria, nu har du kommit ifrån ämnet och jag börjar ana din agenda; du kanske helt enkelt ät mer förtjust i män ”från andra nationaliteter” än i svenska? Det står dig fritt att tycka vad du vill…men att påstå att de männen är få på krogen och så artiga? Vilken krog brukar du gå på?

 12. Daniel Nordström skrev: Jag tror att hela folket redan vet vilka som förgriper sig på kvinnor. Det är män från alla samhällsklasser, länder, kulturer och religioner. Det enda som är gemensamt för dessa är just att de är män.

  så du menar Daniel Nordström att det inte finns något land eller speciell kultur som är överepresenterad i denna fråga?

  stäng du ner ner denna blogg precis som du stängde ner kommentarsfälten i vlt blaskan.

  1. @Peter Det finns våldtäktsmän i alla länder, kulturer och samhällsklasser. Tyvärr är det så. Det finns också grupper som är överrepresenterade. Det kan bero på kulturella skllnader, eller som Expressen skriver här – att många själva utsatts för brott. Detta är bra journalistik av Expressen som hjälper oss att förstå och kunna motverka detta. http://www.expressen.se/nyheter/gruppvaldtakten-i-uppsala-inte-unik/

   1. @Daniel Nordström: Men varför ifrågasätter inte medierna regeringens vägran att göra en ny undersökning om brottsligheten? Regeringen, Brå och Jerzy Sarnecki hänvisar hela tiden till BRÅ 2005 som är väldigt otillräcklig i många avseende. Dessutom baseras den på brott 1997–2001. Sverige är väldigt annorlunda nu.

    Och som framkommer i BRÅ 2005 är det 5 gånger större risk för sexualbrott bland utrikes födda (se mitt tidigare inlägg om BRÅ 2005).

  2. Peter, om du insinuerar att Sverige ligger i topp kan du givetvis visa källa på det, eller hur? Om du vill ha fakta kan du läsa detta evidensbaserade inlägg från februari 2016. Det säger annat än det du och några till vill påskina:

   Seglivad myt om våldtäkter fortsätter

   Enligt Felipe Estrada professor i kriminologi vid Stockholms universitet är det omöjligt att jämföra brottsstatistik som denna länder emellan.

   – Det är för att vi mäter på ett visst sätt i Sverige. Vi kan till exempel anmäla om vi blivit utsatta för sexualbrott i en nära relation i stort sett dagligen. Då kan varje specifikt tillfälle räknas som ett enskilt brott. Det gör det inte i andra länder.

   Felipe Estrada har försökt informera detta till personer som sprider det budskapet om att våldtäktsstatistiken, men de vill inte lyssna.

   – Man vill driva den här frågan som är väldigt upprörande och har man den här gärningsmannen som får den här svarta färgen, har man den klockrena kampanjen.

   Läs mer här:

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6365578

   1. @Viktoria: Jag tolkar det som att Peter frågar efter grupper bland invandrare i Sverige. Där visar tillgänglig forskning att Övriga Afrika, Nordafrika, Västasien, Östafrika och Sydamerika ligger högst när det gäller överrisken. Det är ca 5 gånger högre risk att en person från stora delar av Afrika begår brott jämfört med en infödd svensk. Se vidare mitt tidigare inlägg med siffror och länk till BRÅ 2005.

 13. Jag förstår inte skillnaden?

  Om pressetik är något som medierna har kommit överens om hur man ska skriva och vad man ska nämna i publiceringarna är inte det exakt samma som att mörka?

  Om pressetiken är att inte skriva om tomater. Då mörkar ni ju tomaterna?

  Nej detta hjälpte mig inte. Jag har fortfarande noll tillit till det stora medierna i detta land. Aftonbladet är värst SVT/SR bättre.

 14. Daniel

  Visst finns det svenska män med dålig kvinnosyn, men det är larvigt att förneka att problemen är betydligt större inom andra grupper. Ska man resonera så behöver man aldrig påpeka att unga män är farliga i trafiken, äldre drabbas av cancer osv. Varför inte ha en öppen diskussion om kvinnosynen i MENA-länder och konsekvenserna vi sett på t ex badhus och festivaler?

  Sedan ser jag nu att du svarat på min första fråga….

 15. Det är konstigt att denna debatt överhuvudtaget ska behövas. Och faktaresistensen hos de som försvarar globalism och mångkultur påminner om fanatism.

  Varje förnuftigt tänkande människa bör inse att den invandringspolitik som förs i Sverige inte går att förena med välfärdsstaten. Det är ett val vi måste göra men detta har medier, politiker och övriga politiskt korrekta aktörer förtigit.

  Såväl infödda som invandrare har blivit förda bakom ljuset. Den humanitära stormakten Sverige är en bluff och nu ser vi de självklara konsekvenserna. Och detta är bara början.

  Bland andra har ekonomiprofessor Assar Lindbeck har varnat för detta, t.ex. här:
  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bra-foer-sverige-med-s-och-m-i-regeringen-6646

  Citat: ”Det växer fram en självcensur i integrationsfrågorna som bidrar till att Sverigedemokraterna växer. Fri invandring är omöjlig för ett rikt land i en fattig värld, slår Assar Lindbeck fast.”

  Se även mina inlägg här som bland annat tar upp Verdandis rapport ”Förorterna som Moder Svea glömde”:
  http://blogg.mittmedia.se/ledarbloggenvlt/2016/12/05/nya-moderaterna-slappte-fram-sd-bidrog-till-poliskris-och-rustade-ned-forsvaret/#comment-665

  Citat: ”Ingen bör förvånas över att den bristande integrationen och de små möjligheterna att på ett hederligt sätt skapa en försörjning riskerar att leda till en alltmer omfattande brotts- och våldsspiral. Självklart måste detta mötas polisiärt, men framför allt med integrationspolitik.”

  Vad jag vill säga är att etablissemanget och medierna länge spritt en bild av verkligheten som inte stämmer. Detta framkom också tydligt i debatten på Publicistklubben 23/1, se vidare mitt tidigare inlägg här:
  http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2017/01/28/det-handlar-om-pressetik-inte-morkning/#comment-3845

  När det gäller brottsligheten så är fakta att framförallt personer från MENA-regionen är PÅTAGLIGT överrepresenterad. Det är så det ser ut vare sig man vill det eller inte. Se vidare mitt tidigare inlägg med siffror och länk till BRÅ 2005:
  http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2017/01/28/det-handlar-om-pressetik-inte-morkning/#comment-3850

  Att hänvisa till pressetiska regler från 60-talet när samhället såg helt annorlunda ut är irrationellt. De pressetiska reglerna behöver moderniseras för att passa dagens samhälle. Så som samhället ser ut nu tycker jag att etnicitet är lika relevant som kön när det gäller nyhetsrapporteringen. Vidare är de aktuella reglerna så ospecifika att tolkningen blir godtycklig – det är ”gummiparagrafer”.

 16. Det har kommit ett stort antal män från länder med en vitt skild kvinnosyn än den vi har i Sverige. Är det inte viktigt att granska konskvenserna av det? Bör inte det ligga i Daniel Nordströms intresse? Vi kanske ska införa skilda badtider alla dagar i veckan?

 17. Så Jäkla bra skrivet.

  Något viktigt att betona är att fortsätta ställa om journalistiken till digitaliseringens och ta sig an nya utmaningar i en tid av nättroll och alternativa fakta. Journalistiken är inte svartvit utan något som ständigt är i rörelse.

 18. ¨Frånvaron av svar gör att jag känner att Daniel inte anser att det finns några problem med det jag skriver ovan. Ska vi helt enkelt låtsas som ingenting, eftersom att det också finns svenska män som har en dålig kvinnosyn? I så fall, varje gång det rapporteras om en invandrare som diskriminerats när han sökt jobb, bör media påpeka att även svenskar råkar ut för det. Håller Daniel med om det? Annars är du inte konsekvent….

 19. Daniel gav standardsvaret att det är män som begår sexualbrott, sedan var ”debatten” slut. Så lär det se ut ända tills journalisterna själva drabbas av de trakasserier”nyanlända” utför. Då lär det bli ett j-la liv. Har med egna öron hört politiker i stan påpeka att deras barn inte ska gå med ”massa somalier”. Nästa dag i VLT lovordar man mångkulturen och får inte en kritisk fråga. Detta hyckleri är enligt mig väldigt utbrett….

 20. Daniel Nordström, jag vill på detta sätt kommentera ditt svar till Börje Brandhill (SD) på dagens (2/2) debattsida:
  http://www.vlt.se/opinion/debatt/borje-brandhill-sd-feghet-falskhet-och-fornekelse-av-vlt

  Jag sympatiserar inte med SD så därför kan epitetet ”SD-retorik” inte användas på mig. Jag kan bara beklaga att du väljer en så arrogant och oförskämd attityd. Det är förvånade att en chefredaktör väljer att kalla den som framför saklig och väl motiverad kritik för ”tröttsamt förutsägbar med sin trångsynta och aggressiva SD-retorik”.

  Jag är orolig för SD växer eftersom folk inte ser något annat alternativ. Men istället för att ta en saklig debatt så väljer medier och politiker självcensur, tystnad eller barnsliga invektiv.

  Att fortsätta förneka mediernas politiska agenda, självcensur och bristande saklighet är patetiskt. Förstår du inte att ni har tappat oerhört mycket i trovärdighet?

  Jag hoppas och tror fortfarande att det som kallas MSM (mainstream media) eller gammelmedia ska kunna finnas kvar. Men jag blir mer och mer tveksam. Det har gått så långt att jag anser att mediernas politiska korrekthet är ett hot mot demokratin och rättssäkerheten i Sverige.

 21. Det är, INTE BARA som P-O Lund anser ovan, ett hot mot demokratin och rättssäkerheten i Sverige; från makterna i Sverige. Demokratin och rättstänkandet och säkerheten i Sverige ÄR idag punkterad. ….som till exempel att riksdagens Konstitutions utskotts ledamöter tar, också grundläggande lagd lag och dess grundläggande meningar men en klackspark. Justitieombudsmännen struntar i lagd lag.
  –Och vi Västerås kommuns folk saknar ju möjligheten till att kunna tala med varandra.
  Och därför har jag skrivit till Ryssland och USA –dess ambassaders representanter i Sverige- och bett om dessa folkens hjälp med vårt Sveriges tillvaro; som ju också blir ett hot mot säkerheten i hela Östersjön området. -Och det är tråkigt, ja rent vettlöst, att kommunledningen, tydligen har så dålig ryggrad. …men visst positivt att de, i alla fall inte käftar emot mig.

 22. Det har länge varit ett stort motstånd mot att studera kriminellas bakgrund vilket jag tar upp i mina tidigare kommentarer här. Men igår, 20/5, gjorde plötsligt DN en kovändning på ledarplats:
  ”Ledare: Frukta inte fakta om brottslingars bakgrund”
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/frukta-inte-fakta-om-brottslingars-bakgrund/

  Citat: ”Varken myndigheterna eller journalistiken får vara rädda för fakta. Att studera kriminellas bakgrund kan ge värdefull kunskap för att minska brotten.”

  Detta måste betraktas som en unik vändning för svenska medier. Nu återstår att se om detta kan sätta press på regeringen och Brå att uppdatera den tidigare undersökningen från 2005 som baseras på data från 1997-2001. Alltså mer än 16 år gammal data!

 23. Att media och politiker i oskön förening inte driver på för att få BRÅ att göra sitt jobb och sammanställa aktuella data om brottsligheten är väl ändå ett klart bevis för att media mörkar fakta. Man är helt enkelt rädda för att det ska visa sig att ”onda krafter” som t.ex. forskaren Tino Sanandaji har rätt.

   1. @Daniel Nordström: Du länkar till en tveksam debattartikel i SvD. Det finns en replik här:
    ”Nationalekonom: Sanandajis bok är inte ohederlig”
    https://www.svd.se/nationalekonom-sanandajis-bok-ar-inte-ohederlig

    Citat: ”Att bli utmålad som intellektuellt ohederlig är bland det värsta en forskare kan råka ut för. Jag menar dock att Lööf och Martinsson inte har grund för sin anklagelse riktad mot Tino Sanandajis bok, skriver nationalekonomen Erik Lindqvist.”

    Tino Sanandaji har själv bemött anklagelserna vilket tas upp i en artikel i DN:
    ”Tino Sanandaji: Forskarna är ute efter att svartmåla”
    http://www.dn.se/kultur-noje/tino-sanandaji-forskarna-ar-ute-efter-att-svartmala/

   2. Du länkar till en kontroversiell partsinlaga från två akademiker som tidigare visat sig vara ivriga förespråkare för massinvandring. Tinos svar på kritiken har du väl läst förstås ? Snaran dras åt runt medias mångåriga brist på konsekvensneutralitet. Svenska folket har helt enkelt förvägrats den information som ska ligga till grund för ett upplyst och informerat val vart 4:e år.

   3. Nestorn inom svensk nationalekonomi, professor Assar Lindbeck försvarar Tino: ”Jag tycker det är obegripligt att de här två KTH-ekonomerna har gått ut med en sådan attack om oetisk verksamhet, när Sanandaji har gjort stora försök att belysa ett viktigt samhällsproblem”. Verkar som att du Nordström mycket lättvindigt avfärdar en seriös och faktaspäckad bok. Återigen är det ämnet i boken som är känsligt för dig och gammelmedia.

    1. Faktaresistensen inom medier, politik och offentlig verksamhet kan förklara många av de samhällsproblem som finns. Kanske räcker faktaresistens för att förklara ALLA problem.

     Faktaresistensen innebär att förvaltningen åsidosätter grundlagens krav på saklighet och opartiskhet och att medierna åsidosätter de pressetiska reglerna och sitt uppdrag som tredje statsmakten. Därmed är förutsättningarna för det samhälle vi känner förstörda. Det så kallade ”samhällskontraktet” är raserat.

     Faktaresistensen innebär att makthavare, medier och politiskt korrekta opinionsbildare godtyckligt sätter sig över verklighet och fakta för att driva en egen agenda. De upphöjer sina egna godtyckliga åsikter till sanning. Det är sektliknande mekanismer där man upphöjer sig själv till att stå över verklighet och fakta.

     1. ”Det är sektliknande mekanismer där man upphöjer sig själv till att stå över verklighet och fakta.” Tja, man kan vända på steken och hos många grupper som sätter på sig offerkoftan att vara förföljda av ”politiskt korrekta” se samma tunnelseende: man ser bara det som bekräftar ens uppfattning. Sanningen är väl att ingen, i inget politiskt läger, klarar av att vara helt objektivt, så är människans natur. Men ju flera olika infallsvinkar det finns, desto mera sann blir den sammanlagda bilden av verkligheten.

     2. Thorsten, du missar poängen i det som jag tar upp (och som jag också har tagit upp i flera olika inlägg). Myndigheter, politiker i förvaltningen och medier ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin profession. Förvaltningen ska följa grundlagens krav och medierna ska följa de pressetiska reglerna. För public service är kravet på saklighet och opartiskhet inskrivet i sändningstillståndet som vilar på radio- och tv-lagen. Medier, myndigheter och politiker som åsidosätter de regler som gäller är i förlängningen självklart ett hot mot demokratin. Se vidare min kommentar här:
      http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2017/02/07/det-enda-positiva-ar-de-fallande-domarna/#comment-4083

 24. Du kommenterar inte BRÅs vägran att sammanställa data om brottsligheten. Jag utgår från att du därmed inte tycker att fakta ska upp på bordet i frågan.

 25. Du kan väl även kommentera de idag släppta resultaten av de första åldersbedömningarna av ensamkommande ”barn” där 76% (!) visar sig vara över 18 år. Tycker du att media har haft en kritisk syn på denna grupp av asylsökande som belastar det svenska samhället så oerhört hårt ?

 26. Den verklighetsbild som så länge har varit så tydlig för den som vågat se börjar sakta komma fram i medierna. Men ännu är vi bara i början. Några få modiga journalister visar vägen. Sakine Madon tillhör de modiga och har åter publicerat en bra ledare idag:
  ”Sakine Madon: Inte tack vare Guillou och Schyman vi står här”
  http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-inte-tack-vare-guillou-och-schyman-vi-star-har

  Men idag finns också en mycket skrämmande och tragisk insändare:
  ”Därför är jag rädd för män”
  http://www.vlt.se/opinion/insandare/darfor-ar-jag-radd-for-man

  VARFÖR måste en kvinna vara rädd för män i Sverige 2017? Insändaren ber om svar och jag ber också om svar. VARFÖR och VAD ska medborgarna rimligen kunna göra?

  1. Jag svarar på min egen fråga. Det första man kan göra är förstås att försöka skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. Här har Brottsförebyggande rådet, Brå, och medierna en viktig uppgift som missköts grovt. Precis som OveP skriver tidigare så har svenska folket förvägrats den information som behövs.

   Såhär står det på Brås webbplats (http://www.bra.se/om-bra.html):
   ”Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.”

   Notera: ”att ta fram fakta och sprida kunskap”. Men Brå har alltså vägrat att ta fram någon ny undersökning om brott bland svenskar och invandrare trots att vi har haft en invandring som saknar motstycke i historien. Man hänvisar till undersökningarna från 2005 (med data från 1997-2001) och 1996 (med data från 1985-1989). Se även mina tidigare kommentarer 28/1 och 30/1 för siffror och länkar.

   Som myndighet ska Brå iaktta ”saklighet och opartiskhet” enligt grundlagens krav (1 kap. 9 § regeringsformen). Att på godtyckliga grunder strunta i att ta fram fakta och sprida kunskap strider uppenbart mot kravet på saklighet och opartiskhet kan man tycka. Sverige skulle behöva en riktig förvaltningsdomstol där trotsiga myndigheter kan ställas inför rätta.

   Att Brå kan ifrågasättas är ingen nyhet. Professor Sten Levander med flera riktade synnerligen skarp kritik mot Brå redan 2002:
   2002-04-05: ”Det är katastrof överallt på BRÅ”
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10269696.ab

   Citat: ”Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har förlorat sin trovärdighet.
   Det anser flera forskare och professorer.
   – Ledningen försöker bara få resultatet att passa regeringen, säger en av forskarna.
   […]
   Sten Levander är professor i psykiatri och sitter med i BRÅ:s vetenskapliga nämnd:
   – Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur.
   – BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet.”

   Det är givetvis djupt bekymmersamt om en myndighet och regeringen åsidosätter grundlagen för att vara ”politiskt korrekta”. Det är en självklar uppgift för medierna att granska maktmissbruk av sådant slag. Men det görs inte.

 27. ”Så vad beror då den obefogade misstron mot journalistiken på?” Synd att SOM-institutet nu kommit med sin undersökning som motbevisar hela ditt antagande, Nordström. Speciellt i din känsliga fråga Invandringen är misstron exceptionellt stor mot media.

   1. @Daniel Nordström: En saklig och seriös aktör hade svarat på frågan istället för att bara länka till ett över 42 minuter långt radioinslag. Anna Hedenmo har varit desto tydligare idag:
    ”Anna Hedenmo: Mediernas beröringsskräck bakom låga förtroendet”
    https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/07/anna-hedenmo-mediernas-beroringsskrack-bakom-laga-fortroendet/

    Citat:”[…] Det är många redaktionschefer och enskilda journalister som bär ansvar för att förtroendet är så lågt när det gäller rapporteringen om invandring”.

   2. Nu har jag offrat 15 minuter plågsamma minuter till att lyssna på ert resonemang. Visserligen har ni inte läst undersökningen, vilket verkar vara något av ett återkommande tema när det gäller undersökningar som går emot er förutfattade mening för enligt Gullberg har hon inte funnit några andra kritiska inlägg (!), men ni lovar iallafall att göra det i nån odefinierad framtid och återkomma till ämnet, vilket verkar osannolikt för mig som vet hur oerhört känsligt ämnet är. Nordström har sin åsikt klar (utan att ha läst undersökningen) och det är att detta handlar om ”konspiratoriska hatsajter”. Gullberg surrar ängsligt omkring ämnet utan att våga säga nåt konkret men landar i nåt diffust om att det är nog är det där med att pressetiska regler förbjuder media att berätta detaljer kring invandrares kriminalitet som gör folk upprörda. Överhuvudtaget verkar ni väldigt dåligt insatta i ämnet så ett tips kan ju vara att börja googla lite. Varför inte börja med denna artikel av den konspiratoriska hatskribenten Sakine Madon: http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/journalister-vinklar-for-att-inte-gynna-sd/

    1. @OveP. Kloka Sakine Madon läser jag alltid. Det du länkar till är ytterligare ett bra inlägg från henne. Ja, det är klart att det finns exempel på fall där medier inte gjort sitt jobb på bästa sätt – det är inte samma sak som att detta är ett generellt och utbrett problem i medierna. Jag är stolt över att Sakine jobbar på VLT. Jag skriver om henne bland annat här: http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2017/04/11/sakine-madon-har-en-unik-och-viktig-rost/

 28. Daniel

  Anser du att media korrekt beskrivit invandringens påverkan på Sverige? Då menar jag under de senaste 15-20 åren.

  1. @Alexander: Det går inte att göra en generalisering av medier under de senaste 15-20 åren. Under dessa år har det gjorts relevant, trovärdig och bra journalistik om invandringsfrågorna. Det har naturligtvis också gjorts dålig journalistik som varit feg och inte konsekvensneutral. Det finns utan tvekan fall där medier har undvikit ämnen i rädsla att det som tas upp ska gynna Sverigedemokraterna eller främlingsfientliga krafter. Det är naturligtvis inte bra. Journalistiken måste alltid vara konsekvensneutral.

   1. I januari skriver du i denna tråd: ”Att vi undanhåller vissa fakta i signalement är just en typisk myt. Vi gör inte det. Vi behandlar alla människor lika. Vi undviker inte heller sanningar i vår nyhetsrapportering.” Nu låter det annorlunda. Det verkar som att det på dessa korta månader har gått upp för dig hur allvarlig medias frekventa skönmålningar, mörkande av fakta, propaganda och asylaktivism i ohelig allians med makthavare verkligen är. Låt oss hoppas att den masspsykos som präglat svensk media, i motsats till våra nordiska grannländer, nu kan avslutas.

    1. @OveP: Den klassiska myten är att medier generellt undanhåller fakta. Så är det inte. Självklart finns det fall där medier har brustit kraftigt, men det är en annan sak.

     1. Tror inte det är någon som påstår att medier ”generellt” undanhåller fakta, inte jag heller. Men just i invandringsfrågan har medier brustit grovt i sin roll.

   2. @Daniel Nordström: Det går visst att göra en generalisering av medier under de senaste 15-20 åren. Det är till och med ganska enkelt. Det räcker i princip att titta på två rapporter och jämföra med bilden som generellt getts i medierna.

    Den ena rapporten är ”Förorterna som Moder Svea glömde”:
    http://www.verdandi.se/aktuellt/ny-rapport-fororterna-som-moder-svea-glomde/
    http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-utredning-fororterna-har-blivit-en-forvaringsplats
    Rapporten: http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-Förorterna-som-Moder-Svea-glömde.pdf

    Den andra rapporten är polisens rapport ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället”:
    https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf

    De problem som tas upp i dessa rapporter har inte alls tydliggjorts i medierna. Istället har vi matas med en glättad bild av Sverige som den humanitära stormakten och att invandringen är nödvändig och bra för landet.

    Dessutom har ledande företrädare för medierna själva medgivit den tillrättalagda bild som har getts, inte minst framkom det tydligt i debatten på Publicistklubben den 23/1 (se min första kommentar till detta inlägg den 28/1).

 29. Där kom det erkännande jag och många andra väntat på. Det har förekommit mörkning och andra saker för att inte gynna SD. Media kanske ska fundera på hur många människor som drabbats på ett negativt sätt pga detta. Vad säger Daniel? Har ni inom media varit delaktiga i att människor farit illa?

  1. @Alexander: Det finns fall där medier gör missbedömningar och publiceringar som inte är bra. Självklart är det så. I de allra flesta fall tycker jag däremot att medier generellt gör ett bra jobb. Påståendena om att medier generellt förmörkar sanningen är en myt.

   1. @Daniel Nordström: Jag tycker att du hela tiden gör en halmgubbe av ett allvarligt och komplext samhällsproblem. Det blir en meningslös lek med ord. Det är verifierbar fakta att medierna har gett en tillrättalagd bild och drivit en politisk agenda. Detta har bidragit till att skada Sverige och utsätta medborgarna för fara. Vi har nu en situation där välfärden inte fungerar på avsett vis och offentliga verksamheter åsidosätter lagar och bestämmelser. De lagar som ska skydda medborgarna följs inte – det är mycket allvarligt. Det är inte myter – det är fakta.

    1. @POLundh: Jag tycker snarare att problemet är att du generaliserar och försöker befästa en sanning som inte finns. Medierna är långt ifrån perfekta. Det finns definitivt de problem som du för fram. Det finns absolut fall där medier av feghet inte varit konsekvensneutrala i journalistiken. Att påstå att det är ett allmänt problem är däremot inte rätt.

     1. @Daniel Nordström: Det du skriver innebär bara en rundgång eftersom du inte tillför någon fakta. Hur definieras ”allmänt problem”? Hur långt är ett snöre?

      Jag säger att det är ett allvarligt samhällsproblem när väsentlig fakta undanhålls medborgarna som istället ges en tillrättalagd och bristfällig bild. Det handlar om klassiska härskartekniker (som möjligen tillämpas omedvetet). Förvaltningen och medierna iakttar inte saklighet och opartiskhet, vilket möjligen kan vara roten till de problem som nu är mer eller mindre akuta i samhället.

      Jag brukar använda en enkel test: Finns det svar på ”VAD, VARFÖR, VEM, NÄR, VAR, HUR” för en sakfråga? Rudyard Kiplings ”six honest serving-men” (The Elephant’s Child) uttrycker det bra: “I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who”.

      Men medierna ställer sällan eller aldrig dessa frågor i vissa ämnen, bland annat invandringen. Istället ges en tillrättalagd bild som ger en illusion av kontroll. Trots att de ansvariga ofta uppenbart inte har en susning om ”VAD, VARFÖR, VEM, NÄR, VAR, HUR”. Det är ett allmänt problem och det är ett allvarligt samhällsproblem.

 30. Tänker på de diskussioner jag haft med journalister angående invandringen och dess konsekvenser. Jag har påtalat att väldigt många dagligen råkar ut för negativa saker kopplade till den. Svaren har varit förlöjligande, nedsättande osv. ”Sverige har aldrig varit tryggare” är något jag fått höra 2300 gånger. En annan klassiker är frågan om jag aldrig vårdats av en utländsk läkare.Därför är det intressant att ta del av Daniels upprördhet kring det som hänt Håkan Slagbrand. Nu kanske du och andra journalister förstår den frustration som finns hos mig och andra.

 31. Daniel

  Du vill inte att man generaliserar om mediernas rapportering om invandringen. Däremot verkar du inte ha några problem att göra just det när du klumpar ihop alternativa medier under ” hatsajter”. Är det hat att rapportera om det som ni, vilket du bekräftar, inte berättar?

  1. @Alexander: Det finns nyanser även bland de konspiratoriska hatsajterna på så sätt att somliga är värre än andra. Jag klumpar inte ihop några. Däremot kallar jag en spade för en spade.

   1. Nyanser ja. Sajterna, bloggarna, facebooksidorna etc kan vara ifrågasättande, undersökande, misstänksamma, klentrogna, oppositionella, oberoende och i vissa fall kanske konspiratoriska, men i din värld är de enbart ”konspiratoriska hatsajter”. Är inte det en förenklad, enahanda, enögd, generaliserande, ensidig, enfaldig eller rent av paranoid syn ?

 32. Jag såg nyss följande nya ledare av Sakine Madon i RSS-flödet från VLT:
  2017-06-12: ”Sakine Madon: Vi borde ha lyssnat på Mauricio Rojas”
  http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-vi-borde-ha-lyssnat-pa-mauricio-rojas

  Jag vill peka på den ledaren i samband med det som jag har skrivit om Brottsförebyggande rådet (Brå) i tidigare kommentarer här. Bakgrunden är att regeringen och Brå vägrar att göra någon ny undersökning om invandrares brottslighet efter 2005.

  När det gäller mångkultur och brottslighet är den stora elefanten i rummet invandrarnas sociokulturella arv. Detta är minerad mark i Sverige och har länge varit ”förbjudet” att prata om. Mauricio Rojas tog upp problemet i en debattartikel i DN 2005 och efter det tycks det ha varit locket på:
  2005-12-12: DN Debatt. ”Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet”
  http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet

  Citat: ”Mauricio Rojas avslöjar ny Brå-rapport: Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”. Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.”

  Med andra ord: Invandrare från vissa länder är mer brottsbenägna och det är av allt att döma kulturellt betingat. Alla som följt debatten vet att detta är precis det som INTE har fått uttryckas.

  Våra medier har en mycket stor skuld i att detta så länge har dolts för medborgarna. Det är ett mycket stort svek mot Sveriges invånare.

  För övrigt tar Ivar Arpi upp problemet med Brå i en ny debattartikel i SvD idag:
  2017-06-12: ”Ivar Arpi: Vad ligger bakom kvinnors nya otrygghet?”
  https://www.svd.se/vad-ligger-bakom-kvinnors-nya-otrygghet

  Citat: ”Vad händer när stora grupper av unga män från kulturer där ”sedesamma” kvinnor ska hålla sig i hemmet, kommer till världens mest jämställda land? Syns effekterna i statistiken om kvinnors ökande otrygghet? I ökningen av anmälningar om sexuella brott? Vi vet inte säkert – även om det finns starka indikationer på det – men regeringen borde ta sitt ansvar och ge BRÅ i uppgift att undersöka det.”

 33. Rebecka Weidmo Uvell, Jens Ganman, Fredrik Antonsson, Tino Sanandaji, Tapani Juntunen, Thomas Gur, Joakim Lamotte och Johan Westerholms starkt mediekritiska bloggar och FB-sidor som ifrågasätter migrationspolitiken, är de också ”konspiratoriska hatsajter” ? Om inte; vilka är det ?

  1. @OveP: Att vara kritisk mot medier eller kritisk mot migrationspolitiken är förstås varken konspirationer eller hat. Såväl medier som den förda migrationspolitiken måste såväl granskas, som debatteras, hyllas eller kritiseras.
   De konspiratoriska hatsajterna är de som har tydligt vinklade politiska texter där människor hängs ut på ett oansvarigt sätt. De saknar ansvariga utgivare, eller så har de utgivare som inte tar ansvar. Dessutom finns ett kommentarsfält där det tillåts att hat, fördomar och personangrepp sprids.

   1. Misstron mot mediers rapportering kring invandringen kommer från de konspiratoriska hatsajterna påstår du. De mediekritiska debattörer jag räknat upp har alltså fått sin inspiration därifrån? Låter som nåt en paranoid foliehatt skulle få för sig.

 34. Daniel

  Du står alltså fast vid att det är hatsajter?Vad är det som du anser är hat? Kan du berätta det?

  1. @Alexander: Ja, det gör jag. Vad som är att betrakta som hat tror jag är uppenbart för de allra flesta. Det som gör dessa sajter till just hatsajter är de hårt politiskt vinklade texterna. Antingen saknar de utgivare, eller så har de utgivare som inte tar ansvar för publiceringarna. Dessutom handlar det framför allt också mycket om kommentarsfälten som tillåts spåra fritt. Där tillåts oerhört mycket som aldrig skulle tillåtas om det fanns ansvariga utgivare.

 35. ”Vad som är att betrakta som hat tror jag är uppenbart för de flesta”

  Kan du ge något exempel då? Du pratar om vinklade texter, men då hamnar ju mainstreammedia också där med tanke på hur de vinklar mot SD?Är det hat att jämföra SD med Tyskland på 30-talet?

  Jag kan ta ett exempel på hur Avpixlat agerar. Aftonbladet hade en artikel om ett hatbrott mot en homosexuell, och det beskrevs som en följd av främlingsfientliga strömningar och SD. Vad som inte kom fram var att gärningsmannen var muslim och det avslöjade Avpixlat. Är detta hat?

 36. Fram till för något/några år sedan så har hat varit synonymt med att vilja minska invandringen. Den inställningen lever kvar hos flera tunga journalister, så att det är uppenbart vad hat är tror jag inte många ställer upp på.

 37. Politism saknar väl fortfarande ansvarig utgivare och är starkt vinklade. Det är alltså en hatsajt. Nyheter Idag har utgivare och gör egna reportage utan stark vinkling. Då vet vi att åtminstone den högersajten klarar sig från att smetas ner med hat-epitetet.

   1. Aftonbladets opinionsbildningsprojekt Politism har alltså äntligen skaffat AU, grattis. ”Opinionsjournalistik har ett unikt värde, säger Aftonbladets chefredaktör och Politism.ses Jan Helin”. Verkar som att Helin har en annan åsikt om vinkling av innehåll än vad du har, Nordström. En opinionsbildande sajt för unga människor går tydligen alldeles utmärkt och har inget med hatsajt att göra så länge vinklingen är åt vänster.

 38. En enkel fråga av mig som är invandrare: Hur ska jag värja mig, som skötsam invandrare, att dras ner av invandrarhatets ”guilt by association”?

  1. Men vad är det för ”hat” som så många pratar om hela tiden? Bortse nu från enstaka rasister och andra extremister som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Titta på samhället i stort. Vad är det för konkret invandrarhat och ”guilt by association” du menar?

 39. Institutet för mediestudier: ”Så många som 54 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet att svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring.” Detta har inte media nåt ansvar för. De skyldiga är de ”konspiratoriska hatsajterna” enligt Nordström.

   1. Om en forskare och professor tycker att det saknas forskning varför sätter han då inte igång att forska ? Det han kallar fientliga medier-effekten gäller tydligen bara de som tycker illa om media pga att dessa är mer engagerade. Ser han inte det enorma engagemanget hos 7 av 8 riksdagspartier och deras vänsterliberala väljare ? Jesper Strömbäck är känd för att vara notoriskt färgad av vänsteråsikter i sin forskning. För en faktaspäckad genomgång av frågan kan jag rekommendera Massutmaning av Tino Sanandaji.

 40. @Daniel Nordström: Du anger som sakskäl att publiceringar legitimeras av att det finns en ”ansvarig utgivare”. Mot det kan förstås invändas att innehållet INTE per automatik blir legitimt bara för att det finns en ”ansvarig utgivare”. Men man behöver också titta på vad lagen säger.

  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Ansvarighetsregler framgår av 8 kap. TF:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105#K8

  Av 2 § framgår att skriftens ägare är ansvarig om ”ansvarig utgivare” saknas så ur ansvarsperspektiv är det svårt att förstå argumentationen.

  När det gäller yttrandefrihet på nätet finns mycket att läsa här av Nils Funcke:
  https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/yttrandefriheten-pa-natet/

  1. @PO Lundh: Absolut. Innehållet blir inte legitimt enbart för att det finns en ansvarig utgivare, men om det finns en ansvarig utgivare som tar ansvar för publiceringarna och som är ansluten till det pressetiska systemet kan denne ställas till svars för publiceringarna.

   1. Det är märkligt att nättidningar inte anmäler sig till det pressetiska systemet: http://po.se/kontakt/ansluta-naettidning

    En sajt som Avpixlat skulle kunna ansluta sig direkt enligt PO. Vidare kan inte efterhandsmodererade kommentarer granskas av PO utan där är den som skriver ansvarig. Avpixlat skulle alltså kunna vara ansluten till det pressetiska systemet och fortsätta att fungera på samma sätt som i nuläget om jag har förstått rätt.

    Här är en lista på anslutna nättidningar: http://po.se/kontakt/anslutna-nattidningar

 41. Daniel

  Varför är det så många som tycker att media undanhåller information om invandringens påverkan på samhället?

  1. @Alexander: Det är en bra fråga som är viktigt att diskutera internt på varje redaktion. Det finns absolut fall där medier inte gjort ett bra jobb kring denna fråga, men det är en mytbild att medier generellt undanhåller fakta och mörkar. Den mytbilden sprids främst i främlingsfientliga kretsar och det är en mytbild som tyvärr också påverkar människor. Mediekritikerna gör det helt enkelt lätt för sig, precis som kloke Jesper Strömbäck konstaterar. http://www.expressen.se/kultur/misstron-behover-inte-bero-pa-medierna/

   1. Läser du nånsin nåt som går emot din förutfattade mening, Nordström ? Varför inte läsa Framtidsstaden av Lars Åberg om det misslyckade Malmö, han är journalist så det är nån som är klok och nån man kan lita på.

  1. @Alexander: Jag tycker att Ledarsidorna borde vara tydligare med att berätta var de står och vilket syfte de har med sajten.

 42. Jag frågar ytterligare en gång, exakt vad är det är hatiskt med t ex Avpixlat?Hämtar följande från Aftonbladet:”Kadaver,brunhöger, mörkermän, rasister,fascister”. Deras beskrivníng av SD.Vad säger Daniel om detta? Är det hat?

  1. @Alexander: Jag har tidigare svarat på vad jag bedömer som hatiskt när det gäller Avpixlat. Jag upprepar: Det handlar om hårt politiskt vinklade texter där framför allt invandrare och då främst muslimer ofta framställs i dålig dager. Det tas inte ansvar för publiceringarna och framför allt inte kommentarsfälten som får flöda fritt. Dina exempel från Aftonbladet är ryckta ur sitt sammanhang, men i den kontext där dessa uttryck fanns bedömer jag inte det som hatiskt.
   Kritik mot medier eller politiker är en sak. Den måste få föras fram, såväl som kritik mot den förda invandringspolitiken.

  1. Alexander, du kommer troligen aldrig att få några sakliga svar av Daniel Nordström helt enkelt för att sådana saknas. Tystnad (”undanhållande av information”) är en av de klassiska härskarteknikerna:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik

   Härskartekniker fungerar just för att de är beprövade tekniker för ”härskare” att tysta motstånd. Motmedel mot härskartekniker är: Taga plats, Ifrågasättande, Korten på bordet, Bryta mönstret, Intellektualisera.

   Det hade förstås varit bättre med en saklig diskussion men det är ”härskaren” som sitter på makten att diktera villkoren. Jag finner det dock något märkligt att Daniel Nordström skriver dessa blogginlägg och medger kommentarer. På något sätt signalerar det en vilja till kommunikation som jag ännu inte förstår. Men en förklaring kanske kommer med tiden…

 43. P-O Lundh

  Det pratas ständigt om ”att ta debatten” fast uppenbart är det tomma ord. Konkreta frågor möts med frånvaro av svar.

  1. @P-O Lundh: Scenariot är som det ofta är. Du ställer frågor, Jag svarar. Du fortsätter att ställa samma eller liknande frågor. Jag svarar. Du fortsätter på nytt att ställa samma frågor. Jag svarar inte på en gång och anklagas för att inte svara eller ta debatten.

   1. @Daniel Nordström: Vi har helt olika syn på vad som avses med ”svar”. Jag menar att ett yttrande måste ha en motsvarighet i frågan för att utgöra ett svar.

    Det jag frågar efter är till exempel fakta som visar de citat ”myter som sprids främst genom främlingsfientliga krafter och konspiratoriska hatsajter”. Vilka är de konkreta myterna? Vilka är de konkreta främlingsfientliga krafterna? Vilka konkreta konspirationer handlar det om? Hur uttrycks hatet rent konkret?

    Men du ger inga faktiska belägg för dina påståenden. Det går inte att verifiera det du framför. Det du framför är svepande formuleringar som är så generella att de inte går att bedöma på någon saklig grund.

    I ett tidigare svar till Alexander skriver du till exempel: ”Det handlar om hårt politiskt vinklade texter där framför allt invandrare och då främst muslimer ofta framställs i dålig dager.” Ja, om sådana texter finns och de saknar förankring i faktiska förhållanden är det förstås inte OK, det håller nog de allra flesta med om. Men för att kunna bedöma sakligheten i det du framför måste man läsa texten och sätta in den i sin kontext. Men både konkret text och kontext saknas. Därför går det inte att bedöma det du framför på något meningsfullt sätt. Därför blir det bara rundgång hela tiden.

 44. Daniel

  Fast hårt vinklade texter förekommer också i Expressen och Aftonbladet,då är det SD som udden riktas mot. Du tycker inte att det är hat med brunhöger och andra invektiv. Då undrar jag, varför är det okej men inte det Avpixlat skriver?

  Vad är då din uppfattning om Ledarsidorna?Sprider den hat?

  Kommentarer försvinner och dyker upp igen, det är därför jag frågar om hur debatten tas.

 45. Daniel

  Är det hat när Avpixlat rapporterar att gärningsmannen är muslim och mainstreammedia försöker koppla det till SD? Det är ju ett uppenbart forsök att vilseleda allmänheten och missgynna SD.

  1. @Alexander: Det går inte att göra sådana generaliseringar heller. Det kan vara relevant att berätta att en gärningsman är muslim, om det handlar om en extremism och att den extrema religiösa inriktningen är en orsak till brottet. Om det inte har någon koppling är det däremot inte etiskt rätt att berätta att personen i fråga är muslim, på samma sätt som att det är ovidkommande att en gärningsman är kristen – om det inte har något med brottet att göra.
   Om media skulle koppla saker till SD, utan att SD har med saken att göra är det förstås inte heller rätt.

 46. Daniel

  Jag anser att du har olika måttstockar. Av 100 artiklar om SD i mainstreammedia är i princip alla negativa. När Avpixlat vinklar negativt om invandringen anser du att det är hat, men inte när det handlar om SD. Tycker du att du är konsekvent? Kan du förklara skillnaden utan att ta upp ansvarig utgivare och i stället fokusera på det som skrivs?

  Sprider Ledarsidorna hat?

  1. @Alexander: Återigen: Det är inte hat att vara kritisk mot SD. Det är inte heller hat att vara kritisk mot invandringspolitiken.
   Däremot är det stor skillnad på hur Avpixlat och seriösa medier angriper olika ämnen, detta på grund av att Avpixlat skriver sina texter i en politiskt färgad kontext.
   Så tycker jag. Jag respekterar att du har en annan syn på det hela.

 47. ”Det är inte hat att vara kritisk mot SD”

  Inte heller är det hat att vara kritisk till invandringen.

  ”Avpixlat skriver sina texter i en politiskt färgad context”

  Menar du på allvar att det inte gäller mainstreammedia?

  ”Jag respekterar att du har en annan syn på det hela”

  Det var snällt.

  Återigen, sprider Ledarsidorna hat?

 48. Daniel

  Vad är anledningen till att media så ofta skriver främlingsfientliga SD när man inte gör samma sak med andra partier? Borde ni inte skriva skattefientliga Moderaterna? Bilfientliga Miljöpartiet? Kommunistvänliga Vänsterpartiet?

  1. Håller för en gång med. Vid det här laget vet de flesta svenska väljare vad partierna står för, så de behöver ej varudeklareras varje gång. När det gäller andra och för svenska mera perifera länder kan det vara mera motiverat, men då gäller det för epitetsättaren att vara insatt i landets politik, annars kan det bli tokigt.

 49. Daniel

  Nu ställer jag en generell fråga kring mainstreammedia och hur de beskriver partierna. Du är bara ansvarig för din egen tidning, men kan ju i alla fall ha en foundering.

 50. Idag finns denna artikel i VLT:
  ”Säpo: Tusentals våldsbejakande islamister i Sverige”
  http://www.vlt.se/inrikes/sapo-tusentals-valdsbejakande-islamister-i-sverige

  Citat: ”Enligt Säpos bedömning finns det tusentals våldsbejakande extremister i Sverige i dag. Ökningen har varit stor de senaste åren, säger Säpos generaldirektör Anders Thornberg i en TT-intervju.
  – Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut, säger han till TT.”

  Det är bra att det skrivs om detta men det är alldeles för sent och alldeles för lite. Medier, politiker och myndigheter har en enorm skuld i att denna situation har kunnat uppstå i Sverige. Det här är en tickande bomb och vi har bara sett början än. Vi måste börja få sakliga och korrekta beskrivningar och analyser i medierna för att kunna göra meningsfulla bedömningar och val framöver. Prideflaggor, påklistrade kärleksfulla leenden och dokument om värdegrunder är förmodligen inte rätt väg framöver.

 51. P-O Lundh

  Att antalet islamister skulle öka när vi hade i princip öppna gränser och ett stort antal ”flyktingar” från länder där islamismen frodas var inte så svårt att räkna ut. Tyvärr ägnade media inte alls någon energi åt detta, man var upptagna med att propagera för hur hemska SD är.

 52. Det som händer är en självklar och förutsägbar del av IS krig mot omvärlden. Den som tror något annat bör läsa på om kalifatet som IS utropade 2014. Det är synnerligen allvarligt att medier, politiker och myndigheter har dolt detta för medborgarna. Jag anser att det är så allvarligt att det behöver prövas rättsligt. Det är många som uppenbart har brustit i kraven på saklighet och opartiskhet.

  En annan sak som är mycket oroväckande och som det är nästan helt tyst om i medierna är psykisk ohälsa hos flyktingar. Det är ganska självklart att det finns samband mellan psykisk ohälsa, utanförskap, brottslighet och radikalisering. Men våra medier, politiker och myndigheter är tysta i allt väsentligt.

  En tredjedel av alla flyktingar som kommer till Sverige uppskattas vara svårt traumatiserade. Många utvecklar posttraumatisk stress. Risken är att de utvecklar en kronisk psykisk sjukdom som är svårare och tar betydligt längre tid att behandla om det drar ut på tiden. Det saknas både resurser, kompetens och en organisation som klarar ökningen av antalet traumatiserade flyktingar:
  ”Landstingen saknar kompetens för nyanländas psykiatriska vård”
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/landstingen-saknar-kompetens-for-nyanlandas-psykiatriska-vard/

  ”Situationen för nyanlända flyktingar som behöver psykiatrisk vård är alarmerande” varnar Sveriges nationella psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren på SKL. Hur ska Sverige rimligen kunna klara detta med en psykiatri som redan sedan många år är mer eller mindre dysfunktionell? Detta talas det väldigt tyst om i medierna. Och så vidare.

 53. För några år sen kom en rapport från Socialstyrelsen som uppskattade antalet könsstympade kvinnor i Sverige till ca 35 000. I dagarna har denna siffra uppdaterats till 150 000. Dåvarande Arbetarbladet under Nordströms ledning ägnade extremt lite tid till att uppmärksamma detta, kollegan Gefle Dagblad något mer. Skandalen kring denna mörkning är uppenbar för alla.

 54. Egentligen är ”mörkning” en otillräcklig och missvisande beskrivning. Anders Lindbergs senaste ledare i Aftonbladet (igår 18/6) som Alexander nämner tidigare visar vad det egentligen handlar om.

  Lindberg medger utan omsvep att Aftonbladet har bedrivit opinionsjournalistik för att driva fram sin åsikt. Man sätter därmed de egna åsikterna före verklighet och fakta. Det är ett beteende som också är tydligt inom politik men även inom offentliga verksamheter.

  Det obehagliga med detta är att makthavare tillåts att godtyckligt forma beskrivningen av verkligheten på det sätt som passar deras syfte. Det gäller inte bara invandringen utan många andra samhällsfrågor och offentliga verksamheter. Det finns många verksamheter inom välfärden som är mer eller mindre dysfunktionella. Och det finns många problem där lösningar saknas.

  Utåt visar man en polerad yta. Det är Potemkinkulisser som används för att dölja den bedrövliga verkligheten därbakom. Och medierna spelar med i charaden. Visst görs ”granskningar” ibland – men bara till en viss nivå. De brännande frågorna ställs aldrig.

  Det tycks finnas en ohelig allians mellan medier, politiker och myndigheter för att bevara ”Sverigebilden”. Att till varje pris skydda de åsikter som de ledande makthavarna inom medier och offentlighet har. Och det är givetvis mycket värre än bara ”mörkning” av enstaka fakta. Men jag kan förstås ha fel.

  1. @P-O Lundh: Man kan tycka vad man vill om Anders Lindberg och Aftonbladets ledarsida. Det man ska komma ihåg är just en ledarsida.
   Dess uppgift är att bedriva just opinion. Ledarsidan ska inte förväxlas med nyhetsredaktionen.

   1. @Daniel Nordström: Det är sant att ledarsidor och nyhetsartiklar inte är samma sak. Detta gäller rent tekniskt men man behöver se den samlade bilden.

    En ledarsida eller ledare är en sektion i en tidning där tidningens eller redaktionens åsikter i politiska frågor uttrycks (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ledarsida). Men dominerande medier har gått mycket längre än så. Man har presenterat en falsk verklighetsbild som sanning och vänt sig mot oliktänkande med härskartekniker och personangrepp. Anders Lindbergs senaste jämförelse med Hitler borde vara tydlig nog.

    Vidare är det inte alltid självklart vad som är ”ledare” och vad som är ”nyheter” i det ständiga flödet på webben. Det är också lätt att se att relativt få nyhetsartiklar tar upp alla de konkreta problem som finns.

    Det samlade resultatet blir en styrd åsiktskorridor där fakta och verklighet åsidosätts och oliktänkande bekämpas. Det är precis vad vi sett i Sverige under flera år. Se även debatten på Publicistklubben 23/1 som jag tar upp i min första kommentar till detta inlägg.

 55. Lasse Granestrand skriver om detta i GP
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/medier-b%C3%B6r-rannsaka-sig-sj%C3%A4lva-om-flyktingrapporteringen-1.4370196
  ”Fler än Jan Helin borde funderar över om medierna under några år (2010-2015) alltför lydigt följde den konsensus som uppstått i det svenska politiska systemet efter Migrationsöverenskommelse över blockgränsen 2011 och den gemensamma ambitionen att ”inte gynna SD” sedan de kom in i riksdagen 2010.

  Det finns en kuslig insikt att hämta: tusen små beslut, prioriteringar, vinklingar ledde till att medierna sammantaget och över tid presenterade en bild som inte var tillräckligt relevant. Många människor kände inte igen sig. Deras verklighet blev underrapporterad.”

  1. Det Lasse Granestrand skriver är intressant. Speciellt tar han upp att:
   ”De tänkbara konflikterna och avvägningen mellan en välfärdsstat av nordisk typ och en invandring som per capita under några år var den största i Europa belystes inte tillräckligt.”

   Jag vågar påstå att fundamentala problem inom välfärden fanns redan INNAN den stora invandringen. Vad vi ser nu är en ytterligare överbelastning av ett redan överbelastat system.

   Det som behövs är en katastrofkommission och utredning av tillämplig lagstiftning så att de ansvariga kan ställas till svars.

 56. Daniel

  Har du ingen åsikt om det Anders Lindberg skriver? Du menar att Avpixlat sprider hat, men du har inga problem med att Sveriges största tidning dagligen spyr galla över allt och alla som inte håller med om deras agenda. Naturligtvis avspeglar det sig också i nyhetsrapporteringen.

  Hade du något svar på varför media ”varudeklarerar” SD men inga andra partier?Och anser du att Ledarsidorna sprider hat?

 57. Idag, 19/6, börjar även Expressens ledarredaktion att sakta krypa till korset:
  ”Medial självkritik är ingen svaghet”
  http://www.expressen.se/ledare/medial-sjalvkritik-ar-ingen-svaghet/

  Citat: ”Först i samband med den panikartade omläggningen kom diskussionen om kostnader, volymer, kommunernas kapacitet, bostadsbrist, ensamkommandes ålder och så vidare. Det går inte att babbla bort detta misslyckande.”

  Det är en sund självkritik. Men sedan kommer ett försök till förklaring som är orimlig och oacceptabel:
  ”Däremot kan medierna dra lärdomar av det. Som att det är viktigt att pressen skaffar sig egen kunskap i centrala sakfrågor och vågar agera mer självständigt gentemot den politiska makten.”

  Att skylla misslyckandet på bristande kunskap är orimligt. Den omöjliga politiken var uppenbar. Men de självklara frågorna ställdes aldrig. Och de som ifrågasatte motarbetades.

  1. Säger snarare väldigt mycket om vad du handlar om, Nordström. Där tappade jag hoppet om att du någon gång kommer att kunna se nyktert på detta ämne.

  2. @Daniel Nordström: Artikeln i Expo är ett bra exempel på osaklig journalistik som skapar polarisering. Artikeln bygger inte på fakta utan är snarast att betrakta som propaganda eller desinformation. ”Syftet med desinformation kan vara att vilseleda, och den används bland annat inom underrättelseverksamhet, propaganda och psykologisk krigföring.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Desinformation).

   Artikeln motsäger verkligheten och faktiska förhållande. Misstron mot medierna beror på att alltfler inser att den bild som getts inte stämmer med verkligheten. Det går inte att dölja verkligheten hur länge som helst. Det är ställt utom allt tvivel att medierna grovt har misslyckats med sitt uppdrag. Att som Expo försöka skylla detta på SD är bara patetiskt och pinsamt.

   Notera att artikeln i Expo inte innehåller någon substans i sakfrågan. Det är bara ett påstående att det skulle finnas en högerextremt formulerad kampanj mot de traditionella medierna. Ett sådant påstående behöver givetvis beläggas med verifierbar fakta för att förtjäna tilltro.

   Notera vidare att jag tar avstånd från SD så det går inte att säga att jag följer någon ”SD kampanj”. Det är snarast tvärtom – jag oroas över att SD växer på grund av övriga partiers oförmåga att föra en realistisk politik.

 58. Daniel

  Du hänvisar till Expo och tycker att Avpixlat är vinklat….

  Undrar fortfarande om Ledarsidorna är hatisk och varför inte andra partier stämplas som SD?

 59. ”Medierna levde inte upp till sitt granskande uppdrag och ställde inte de självklara frågorna om hållbarheten i den migrationspolitiska linje som Sverige hade valt”

  Vad säger Daniel om detta? Håller du med?

 60. ”Det intressanta är att alla dessa människor nästan alltid uttrycker sig på samma sätt, som om de likt de anklagar journalister för, skulle vara stöpta i exakt samma form.” Är det en konspirationsteori du uttrycker här, Nordström ? Du tror att det är en organiserad kampanj som ligger bakom ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *